Uwaga - roboty na ul. Szkolnej w Kobylnicy

03.04.18

Rozpoczęły się roboty budowlane na ul. Szkolnej w Kobylnicy na odcinku od ul. Poznańskiej do przejazdu kolejowego przy ul. Dworcowej. Ten fragment ul. Szkolnej będzie miał jezdnię asfaltową o szer. 6 m oraz obustronne chodniki o szer. 2,2 m ze zjazdami do posesji. Dla poprawy bezpieczeństwa w rejonie przedszkola w wybudowany zostanie próg spowalniający ruch. Na początek wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, brakujące przyłącza wodno- kanalizacyjne do posesji, kanał technologiczny oraz oświetlenie drogowe.

Wykonawca jest spółka Budownictwo Drogowe Krug. 988.345 zł to koszt przebudowy ul. Szkolnej Prace mają się zakończyć po trzech miesiącach.

Prace w pierwszej kolejności będą polegały na rozbiórkach istniejących nawierzchni z betonowych płyt drogowych oraz budowie kanalizacji deszczowej oraz przyłączy wodociągowych i sanitarnych. Utrudnienia w ruchu będą polegały na jednostronnym zwężeniu jezdni ul. Szkolnej najpierw od strony południowo-wschodniej, a później od przeciwległej strony. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Przedszkola „Koszałek Opałek" z placem budowy prosimy rodziców o parkowanie pojazdami na drodze serwisowej wzdłuż ul. Poznańskiej. Pozwoli to uniknąć problemów z parkowaniem pojazdów podczas przywożenia i odbierania dzieci z Przedszkola.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci uczęszczające do Przedszkola oraz obowiązujące oznakowanie terenu robót.

wiadomość podana za stroną UMiG Swarzędz