Proszę mieszkańców o zapoznanie się z dokumentem.

Raport o stanie Miasta i Gminy Swarzędz za rok 2018

09.05.19

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminy z 8 marca 1990 roku (tekst jednolity z 19 marca 2019 roku Dz. U. z 2019 r., poz. 506), Burmistrz w terminie do 31 maja każdego roku przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport ten, obejmujący podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego, jest już dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej: Raport o stanie Miasta i Gminy Swarzędz

/mw/

 

Wiadomość podana za stroną UMiG Swarzędz