W sobotę 25 maja br. mieszkańcy Kobylnicy bawili się na Majówce zorganizowanej przez Radę Sołecką. 
O godzinie 18,oo taneczną rozgrzewkę z animacjami dla dzieci i dorosłych przeprowadzili instruktorzy 
grupy "Bratnis" , a następnie w rytmach muzyki puszczanej przez DJ ̓ S BALANGAS KOSTI & AWEEZ 
mieszkańcy testowali wytrzymałość ułożonego "parkietu" przed sceną. 
Zabawa trwała w bardzo miłej i rodzinnej atmosferze do późnych godzin wieczornych. 
Dziękuję wszystkim tym mieszkańcom, a przede wszystkim młodzieży, która włączyła się do posprzątania
boiska i placu zabaw po imprezie. 
 
Sołtys Kobylnicy
Grażyna Orpińska