Przekazuje do wiadomości mieszkańcom Kobylnicy odpowiedzi na pisma skierowane do Urzedu.
Zachecam do zapoznaniem się z poniższymi odpowiedziami dotyczącymi problemów jakie zgłaszają mieszkańcy.
Sołtys Kobylnicy.