Rada Rodziców wraz z Dyrekcją Szkoły w Kobylnicy zapraszają 
na zabawę taneczną, która odbędzie się 23 kwietnia 2022.
W związku z obecną sytuacją na Ukrainie postanowiono,
cześć zysku z imprezy przeznaczyć na pomoc ofiarom wojny, a zwłaszcza dzieciom. 
Pozostała część zostanie przekazana na potrzeby szkoły w Kobylnicy.
Wiecej informacji można znaleźć na plakacie.