W piątek 10 czerwca 2022 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej świetlicy w Kobylnicy.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, pan Marian Szkudlarek Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz, 
pani Barbara Czachura Przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu, pani Agata Kubacka Sekretarz Miasta
i Gminy Swarzędz, pani Anna Bestyńska Dyrektorka Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, pan Rafał Świątek
PrezesOchotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy oraz Radni Rady Miejskiej w Swarzędzu. 
Uroczystość uświetnił koncert pt. „Artyści dla Kobylnicy” przygotowany przez panią Agnieszkę Nobik. 
W koncercie wystąpiła grupa mieszkańców z  Kobylnicy,zespół dziecięcy działający przy świetlicy
oraz harcerze z 13 Drużyny Harcerskiej im. Batalionu „parasol” z Kobylnicy. 
Podsumowaniem koncertu było wykonanie piosenki pt. „Dworzec” .
Sołtys Kobylnicy  
 
 wietlica3