10.02.20

Za 3 lata koniec korków w Kobylnicy! 10 lutego 2020 podpisana została umowa na dofinansowanie przez PKP PLK budowy tunelu pod przejazdem kolejowym. Inwestycja będzie kosztowała ok. 40 mln zł (z drogami dojazdowymi i rondem), a kosztami podzielą się PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Powiat Poznański, Gmina Swarzędz i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Zamiast przejazdu kolejowego z rogatkami - 70-metrowy tunel pod torami. Zamiast skrzyżowania z sygnalizacją świetlną - rondo. Takie są założenia budowy bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe w Kobylnicy. Inwestycja będzie kosztować około 40 mln zł. Właśnie podpisana została umowa na dofinansowanie budowy tunelu przez PKP PLK. Dofinansowanie otrzyma powiat poznański, który poprzez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu będzie realizował inwestycję w Kobylnicy.

Tunel w Kobylnicy, to jeden z wielu obiektów, które powstają w ramach projektu z Krajowego Programu Kolejowego. Inwestycje te, z wykorzystaniem środków unijnych, stworzą bezpieczniejszy i sprawniejszy system komunikacji - mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP PLK.

Jak podkreśla Jan Grabkowski, starosta poznański zadanie to znacznie poprawi bezpieczeństwo użytkowników skrzyżowania drogi powiatowej z trasą kolejową. - Uwzględni potrzeby zarówno kierowców, jak i rowerzystów oraz pieszych. Wpłynie też na czas przejazdu w kierunku Poznania, Swarzędza oraz Pobiedzisk - wyjaśnia Jan Grabkowski.

Tunel powstanie na ulicy Swarzędzkiej w Kobylnicy, która jest drogą powiatową. Codziennie przejeżdża nią średnio 12,5 tys. pojazdów. Są to głównie samochody osobowe, którymi mieszkańcy aglomeracji dojeżdżają do pracy w Poznaniu i Swarzędzu. Duże natężenie ruchu jest również na trasie kolejowej Poznań - Gniezno. Jeżdżą tędy pociągi pasażerskie i towarowe. To sprawia, że rogatki często są zamknięte. A wtedy korkuje się nie tylko ulica Swarzędzka w Kobylnicy, ale również droga wojewódzka z Poznania w kierunku Pobiedzisk. Dzieje się tak, gdy korek kończy się w obrębie skrzyżowania i czekające samochody blokują przejazd pozostałym pojazdom.

- Koszt budowy samego tunelu szacowany jest na ponad 20 mln zł. Ale na tym nie koniec. Aby sprawnie funkcjonował, przebudowane muszą zostać również okoliczne drogi, w tym skrzyżowanie ulicy Swarzędzkiej z drogą wojewódzką nr 194. Zgodnie z opracowaną koncepcją, powstanie tam rondo. Szacuje się, że inwestycja pochłonie łącznie około 40 mln zł. Sfinansować mają ją powiat poznański, samorząd województwa, gmina Swarzędz oraz PKP PLK - wyjaśnia starosta. -Zgodnie z podpisaną właśnie umową PKP PLK dołoży do budowy tunelu 20,5 mln zł.

Ale jak zaznacza starosta poznański, to nie jedyna tego typu inwestycja w regionie, która poprawi bezpieczeństwo zarówno kierowców, pieszych czy podróżujących koleją. - Wspólnie z gminą Komorniki i Poznaniem realizujemy węzeł Grunwaldzka w Plewiskach, trwa też budowa tunelu w Kostrzynie, gdzie powiat dołożył 9 milionów złotych. Łącznie koszty tych zadań, które prowadzimy wspólnie z samorządami i przy wsparciu unijnym szacujemy na 150 milionów złotych. Udział PKP to 35 milionów złotych - wylicza Jan Grabkowski.

Teraz Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ogłosi przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj". Pierwsze samochody powinny pojechać nowym tunelem oraz przebudowanymi drogami w 2023 roku.

Dzięki dzisiejszej umowie śmiało już patrzymy na kolejne zadania w naszej gminie. Następny w kolejności będzie przejazd w Paczkowie - mówi Marian Szkudlarek, burmistrz Swarzędza. ­­ - Będąc jedną z największych gmin, z 50 tysiącami mieszkańców musimy myśleć o ciągłej poprawie bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów, kierowców. A takie wielostronne porozumienia dają szansę na szybsze realizacje wielu zadań.

* * *

Przypomnijmy, że pierwsza prawdziwie dobra wiadomość nadeszła na początku sierpnia. PKP PLK poinformowały wówczas, iż inwestycja w Kobylnicy została przeniesiona na listę podstawową kolejowego programu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III", co oznaczało możliwość przystąpienia do realizacji. Kolej zoferowała finansowy udział w wysokości prawie 19 mln złotych. Przy całkowitym koszcie szacowanym na ok. 40 mln zł sprawia to, że inwestycja będzie mogła być wykonana - przy połączonym wysiłku budżetów Powiatu Poznańskiego i Gminy Swarzędz. We wrześniu Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 11,05 mln zł. Na mocy tej uchwały 20 grudnia burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek zawarł  z Powiatem Poznańskim umowę określającą, iż Gmina Swarzędz przekaże na ten cel 2,5 mln zł w 2021 r., 5,55 mln zł w 2022 r. oraz 3 mln zł w roku 2023.

Wiadomiść podana za stroną UMiG Swarzędz

Szanowni Mieszkańcy
Jest możliwośc skorzystania z dofinansowania na wymianę pieców z budżetu Gminy 
oraz ze środków Wojewudzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Wszystkie szczegóły podane są na poniższych plakatach.
Grażyna Orpińska
Sołtys Kobylnicy
 

Szanowni mieskańcy bardzo ważna wiadomość, proszę zapoznać się z informacją podaną w poniższym artykule.

09.01.20

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Swarzędz! Niniejszym informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r., poz. 2010), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli formularza zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków winni zrobić to niezwłocznie, nie później niż do 31.01.2020 r. Druk zgłoszenia dostępny jest TUTAJ, w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 lub w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Poznańska 25, pok. 214.

Każdy właściciel nieruchomości, na którego posesji znajduje się zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, ma obowiązek zawarcia umowy z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Swarzędz. Umowa może zostać zawarta z kilkoma przedsiębiorcami jednocześnie. Przypominamy o obowiązku posiadania dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych lub osadów (rachunki, faktury vat, które powinny zawierać: dane przedsiębiorstwa odbierającego nieczystości, dane właściciela nieruchomości oraz informacje

w jakiej ilości zostały odebrane nieczystości ciekłe).

Informujemy, że od marca 2020 r. będą odbywały się wzmożone kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podczas kontroli sprawdzane będą umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie.

Za brak umowy oraz za brak dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych

lub osadów (rachunki, faktury vat) na właściciela nieruchomości może zostać nałożony mandat karny.

wiadomość podana za stroną UMiG Swarzędz

Szanowni Pasńtwo.
Niech Nowy Rok zabłyśnie dla Was tęczy kolorami
Niech przyniesie Wam  szczęście i uśmiechów moc
Niech zostanie na 12 miesięcy z Wami
Nie tylko w tę Sylwestrową noc.
Do Siego 2020 Roku 
życzy 
Sołtys i Rada Sołecka Kobylnicy
 
 

Radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia 
życzy Sołtys Grażyna Orpińska 
i Rada Sołecka Agnieszka Maciejowicz, Malgorzata Gąsiorowska,
Artur Glapka,Piotr Kałużny, Przemysław Stachowiak,
Piotr Wantowski, Mariusz Wyskiel.
 
 

 Od 1 stycznia 2020 roku pomoc doraźna dla mieszkańców gminy Swarzędz.

 

W konkursie ogłoszonym przez NFZ wyłoniona została przychodnia, która od 1 stycznia 2020 r.  świadczyć będzie mieszkańcom gminy Swarzędz pomoc doraźną w godzinach nocnych i w dni świąteczne w Swarzędzu przy ul. Kórnickiej 75.

 

Pomóżmy naszym małym mieszkańcom Jadzi i Wojtkowi 
w uzbieraniu pieniędzy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
Szczegóły na ulotce
 

Jak co roku Rada Sołecka Kobylnicy zorganizowała dla mieszkańców Koncert Wigilijny. 
Tym razem spotkaliśmy się 15 grudnia w hotelu Ossowski, by razem z zaproszonymi gośćmi 
wysłuchać polskich i zagranicznych kolęd w wykonaniu dziecięcego zespołu wokalnego działającego 
przy świetlicy wiejskiej w Kobylnicy oraz zaprzyjaźnionych muzyków, którzy do śpiewania kolęd 
zachęcili całą zgromadzoną publiczność.
Przy dźwiękach kolęd i słodkim poczęstunku mieszkańcy naszego sołectwa spędzili to niedzielne popołudnie.
 

12 grudnia w świetlicy wiejskiej w Kobylnicy odbyły się długo wyczekiwane przez dzieci Mikolajki.
Jak co roku dzieci mogły uczesticzyć w przedstawieniu teatralnym wprowadającym w nastrój świąteczy.
Tym razem dzieci odwiedził pan Willy Wonka ze swoją fabryką czekolady w której działy sie różne
dziwne rzecy i zaproponował, aby tegoroce święta były bez słodycy.
Mali widzowie nie wyrazili jednak na to zgody i reagowali bardzo żywiołowo.
Na zakończenie pojawił się Święty Mikołaj, który obdarował dzieci słodyczami.