Sołtys  i  Rada  Sołecka  Kobylnicy
Zaprasza  mieszkańców
w niedzielę  6  grudnia o godzinie 17,oo
na plac zabaw w Kobylnicy
W programie :
* ubieranie choinki
* rozświetlenie choinki
* wspólne śpiewanie
* Odwiedziny Świętego Mikołaja

                                                                                                                                                                        

Ze względów organizacyjnych 
prosimy zgłaszać dzieci do 3 grudnia.
Sołtys Kobylnicy
Grażyna Orpińska

Celem Plebiscytu jest wybór najpopularniejszych sportowców 
miasta i gminy Swarzędz w 3 kategoriach: 
1) szkoły podstawowe i gimnazja 
2) sportowcy w wieku 17-35 
3) sportowcy powyżej 35 roku życia. 
Ponadto odbędzie się głosowanie na "najpopularniejszą drużynę sportową."
Do 17 grudnia kandydatów zgłaszać mogą zarówno szkoły podstawowe i gimnazja 
z terenu miasta i Gminy Swarzędz (max. 3 sportowców z danej szkoły), 
jak i mieszkańcy gminy, kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje. 
Adres mailowy organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Dane kandydata powinny posiadać krótki opis osiągnięć sportowca, 
notkę biograficzną oraz zdjęcie. 
Do 31 grudnia Kapituła wybierze w każdej kategorii 10 sportowców 
spośród kandydatur zgłoszonych przez mieszkańców 
oraz placówki oświatowe z terenu miasta i gminy Swarzędz, 
na których będzie można głosować. 
Głosowanie odbędzie się między 4.01.2016 – 31.01.2016 
za pomocą oficjalnej strony internetowej UMiG Swarzędz 
odbywać się będzie w terminie 4.01.2016 – 31.01.2016. 
Czekamy na zgłoszenia! 
Warunki, jakie musi spełnić Twój kandydat: 
1) mieszkaniec miasta i gminy Swarzędz 
2) czynnie uczestniczy we współzawodnictwie sportowym

Od stycznia 2016 roku mieszkańcy
Miasta i Gminy Swarzędz, 
którzy ukończyli 65 rok życia będą mogli bezpłatnie
jeździć autobusami kursującymi po terenie gminy 
oraz dojeżdżającymi do Poznania. 
Z darmowej komunikacji będą mogły korzystać również
rodziny wielodzietne.

  Oblodzenie - prognozuje się spadek temperatury powietrza 
poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. 
Temperatura minimalna od -5°C do -3°C, przy gruncie od -6°C do -4°C - 
prosimy o zachowanie ostrożności" - ważne od godz. 18:00 dnia 22.11.2015 
do godz. 08:00 dnia 23.11.2015

Szanowni mieszkańcy "Osiedla pod Lasem" jest nadzieja, 
że wkońcu ruszy budowa Waszych ulic.
Zaczynamy od ulicy Brzozowej.
W załączniku wiadomość z Urzedu.
Sołtys Kobylnicy
 
 

W czwartek 19 listopada w Klubie Seniora w Kobylnicy gościł
Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Swarzędzkiej pan Antoni Kobza.
Pan Antoni wygłosił prelekcję o historii Kobylnicy ilustruowaną ciekawymi
mapami i zdjęciami. Była to niezwykła lekcja jaką mogli przeżyć nasi seniorzy.
Szczególnie Ci, co jeszcze pamiętają niektóre z tych wydarzeń.
Bardzo serdecznie dziękujemy panu Antoniemu.
 
Mieszkańców Kobylnicy, którzy w swoich archiwach posiadają jakieś zdjęcia 
lub chcieli by się podzielić częścią historii dotyczącą Kobylnicy proszę o kontakt
 
Sołtys Kobylnicy
Grażyna Orpińska
 
      
     

 Silny wiatr - prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości
od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h,
z zachodu - prosimy o zabezpieczenie wszelkich luźnych przedmiotów 
ważne od godz. 08:00 dnia 19.11.2015 do godz. 17:00 dnia 19.11.2015
Stopień zagrożenia: I

Silny wiatr.
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, 
w porywach do 85 km/h, z zachodu. Istnieje 30% prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnie porywów
do 100 km/h prosimy o zabezpieczenie wszelkich luźnych przedmiotów. 
Ważne od godz. 03:00 dnia 18.11.2015 do godz. 17:00 dnia 18.11.2015 
 
Zarządzanie Kryzysowe Swarzędz

 Przewodniczący Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi oraz Przewodniczący Komisji Gospodarki działającej przy Radzie Miejskiej w Swarzędzu.  Zapraszają  wszystkich zainteresowanych mieszkańców na posiedzenie obu komisji, podczas którego zaprezentowany zostanie
"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta i gminy Swarzędz” opracowany w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
Spotkanie odbędzie się w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14, dnia 18.11.2015, godz. 15.00.
 

ARTYKUŁ
14.11.15 07:56
W WEEKEND W GODZINACH NOCNYCH ZAMKNIĘTY BĘDZIE PRZEJAZD KOLEJOWY W KOBYLNICY

 

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu został poinformowany przez wykonawcę - firmę STRABAG, że w nocy z 14 na 15 i z 15 na 16 listopada (w godz. od 22:40 do 4:30) w związku z remontem, zamknięty zostanie przejazd kolejowy w Kobylnicy.

Objazd na czas zamknięcia przejazdu poprowadzony został ul. Dworcową do ul. Szkolnej w Kobylnicy.

W związku z powyższym należy się spodziewać opóźnień na linii nocnej (400) oraz ostatnich kursach linii dziennych w sobotę i w niedzielę. Od poniedziałku rana, komunikacja autobusowa powinna funkcjonować wg normalnego rozkładu jazdy.

KOMUNIKATY

ZGŁASZAJMY SZAMBA I PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW - TO OBOWIĄZEK

Uprzejmie przypominamy, o obowiązku zgłoszenia zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej.

Formularze zgłoszeń dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu (Biuro Obsługi Interesanta - stanowisko 4). Formularz można również pobrać TUTAJ.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu - w Biurze Obsługi Interesanta (stanowisko 4) lub pod numerami telefonów (61) 65 10 714 i (61) 65 12 403.

Wspomniany obowiązek wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XLI/360/2013 z 25 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

 
Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) 
właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości 
do istniejącej sieci kanalizacyjnej.  W przypadku stwierdzenia niewykonania tego obowiązku, 
burmistrz wydaje decyzję nakazującą podłączenie nieruchomości do kanalizacji 
(zgodnie z art. 5 ust. 7 i 9 w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 
Wykonanie tej decyzji podlega egzekucji w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Z obowiązku przyłączenia nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacyjnej zwolnieni są 
tylko właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków, 
spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.
Uchylanie się od obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 
jest zagrożone karą grzywny w wysokości do 10.000,00 zł, która może być nakładana kilkukrotnie.
Jednocześnie informujemy, że w związku z obowiązkiem realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych oraz obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
zmuszeni będziemy wszczynać postępowania w sprawie nakazania wykonania obowiązku podłączenia 
nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Swarzędzu będą kontrolować posesje pod kątem prawidłowego
pozbywania się nieczystości ciekłych.  Celem tych kontroli jest przede wszystkim uświadomienie bądź przypomnienie
właścicielom nieruchomości o obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Właściciele nieruchomości, które można podłączyć do istniejącej kanalizacji, 
proszeni są o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do tego celu.
Właściciele posesji, położonych przy sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez AQUANET SA, 
mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanej oferty spółki na podłączenie nieruchomości 
do sieci kanalizacji sanitarnej (oferta ta nie dotyczy nieruchomości położonych w rejonie sieci 
wybudowanych w ramach projektu inwestycyjnego realizowanego przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka).
 
Grzegorz Taterka
I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Swarzedz