Wiele lat wyczekiwana przez mieszkańców Kobylnicy ulica Dworcowa dzisiaj w całej swojej okazałości. 
W imieniu swoim oraz mieszkańców Kobylnicy bardzo dziękuję władzom  Miasta i Gminy Swarzędz, 
a w szczególności panu Burmistrzowi  oraz wszystkim pracownikom urzędu, którzy byli zaangażowani
w budowę tej strategicznej dla mieszkańców Kobylnicy ulicy.
DZIĘKUJEMY
 
Sołtys Kobylnicy
 
 

Plac rekreacyjny w Kobylnicy został doposażony w nowe urządzenia. 
Całkowity koszt wszystkich urządzeń wyniósł 46 975 złotych i został pokryty 
ze środków funduszu soleckiego na 2020 rok. 
Mimo wielu problemów, jakie się pojawiały, które związane były z sytuacją epidemiczną 
panującą w kraju udało się w pełni wykorzystać środki przeznaczone na doposażenie naszego placu.  
Dziękujemy wszystkim pracownikom, UMiG Swarzędz za bardzo duże zaangażowanie i pomoc 
w tym, aby cała inwestycja mogła powstać w roku. 
Sołtys Kobylnicy
 

W niedzielę 13 grudnia z Sarajewa dotarła do nas wspaniała wiadomość. 
Podczas Mistrzostw Europy w Taekwondo Olimpijskim nasz mieszkanka 
Antonina Walczak zdobyła złoty medal i tytuł Mistrzyni Europy kadetów. 
Antosia jest absolwentką SP w Kobylnicy, a obecnie uczennicą 17 LO w Poznaniu. 
W poniedziałek 14 grudnia przy dźwiękach syreny OSP Kobylnica miałam przyjemność  
powitać i złożyć  gratulacje Antosi w imieniu wszystkich mieszkańców 
zdobycia złotego medalu i tytułu Mistrzyni Europy. 
Wielkie Gratulacje dla Antosi za osiągnięty sukces oraz rodziców za wspieranie Antosi.
Sołtys Kobylnicy 
 

Drogie dzieci !
Dziś 6 grudnia, dzień, w którym Święty Mikołaj Was odwiedza. 
Z tej okazji życzymy Wam dużo radości i uśmiechu. 
Wierzymy, że Święty Mikołaj o nikim nie zapomni.
Tym razem nie możemy się spotkać na placu zabaw żeby wspólnie
rozświetlić choinkę i powitać Świętego Mikołaja. 
Jednak nie zapominamy o Was. 
Jak co roku na naszym placu zabaw członkowie Rady Sołeckiej 
ustawili choinkę, którą możecie przyozdabiać.
 
Sołtys i Rada Sołecka Kobylnicy.
 
 

 

4 firmy chcą zbudować tunel w Kobylnicy. Termin? Przed końcem 2023 r.

04.12.20

Trwa procedura przetargowa mająca wyłonić wykonawcę bardzo ważnej dla naszej gminy inwestycji - tunelu pod torami kolejowymi w Kobylnicy. W przetargu ogłoszonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu oferty złożyły 4 firmy, wśród nich tak znane spółki jak STRABAG czy Budimex. Możliwe zatem, że już w styczniu umowa na realizację w systemie „projektuj i buduj" zostanie podpisana.

- Jeśli tak się stanie, to za niespełna 3 lata, w 2023 roku, będziemy mieli koniec korków w Kobylnicy - mówi burmistrz Swarzedza, Marian Szkudlarek. Zamiast przejazdu kolejowego z rogatkami będziemy mieli 70-metrowy tunel pod torami, a zamiast skrzyżowania z sygnalizacją świetlną - rondo. Takie są założenia budowy bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe w Kobylnicy - wyjaśnia burmistrz.

Inwestorem jest Powiat Poznański, a ponieważ jest to duża i kosztowna inwestycja, kosztami podzielą się PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Powiat Poznański, Gmina Swarzędz i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Kolej zobowiązała się wyłożyć 20,5 mln zł, natomiast  z budżetu Swarzędza przekażemy Powiatowi Poznańskiemu na ten cel 11,05 mln zł. - Przed niespełna rokiem zawarliśmy z panem starostą umowę, w myśl której Gmina Swarzędz przekaże 2,5 mln zł w 2021 r., 5,55 mln zł w 2022 r. oraz 3 mln zł w roku 2023. Środki te zostały  już zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2020-2043 - informuje Marian Szkudlarek.

Tunel powstanie na ulicy Swarzędzkiej w Kobylnicy, która jest drogą powiatową. Codziennie przejeżdża nią średnio 12,5 tys. pojazdów. Duże natężenie ruchu jest również na trasie kolejowej Poznań - Gniezno. Jeżdżą tędy pociągi pasażerskie i towarowe. To sprawia, że rogatki często są zamknięte. A wtedy korkuje się nie tylko ulica Swarzędzka w Kobylnicy, ale również droga wojewódzka z Poznania w kierunku Pobiedzisk. Dzieje się tak, gdy korek kończy się w obrębie skrzyżowania i czekające samochody blokują przejazd pozostałym pojazdom.

Jak podkreśla Marian Szkudlarek inwestycja znacznie poprawi także bezpieczeństwo ruchu w tym rejonie. Uwzględni potrzeby zarówno kierowców, jak i rowerzystów oraz pieszych. Wpłynie też na czas przejazdu w kierunku Poznania, Swarzędza oraz Pobiedzisk.

Będąc jedną z największych gmin, z 50 tysiącami mieszkańców, musimy myśleć o ciągłej poprawie bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów, kierowców. Niektóre zadania przerastają jednak możliwości budżetu gminy. Duża inwestycja drogowa  w Kobylnicy jest przykładem, że dzięki dobrej współpracy Swarzędza z innymi zainteresowanymi podmiotami zyskujemy szansę na szybszą realizację zamierzeń - podkreśla burmistrz. - Aktualnie trwa też projektowanie tunelu w ul. Tabaki w Swarzędzu. O postępie prac w obu tematach będziemy Państwa informować.

wiadomośc podana za stroną UMiG Swarzędz

 

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla osób od 65 roku życia

03.11.20

Powiat Poznański realizuje „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego".

Z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać osoby od 65 roku życia (tj. urodzone nie później niż 31 grudnia 1955 r.), zameldowane na terenie Gminy Swarzędz. Wykonanie szczepień będzie poprzedzone badaniem lekarskim kwalifikującym do udziału w Programie.

Zapisy na szczepienia rozpoczną się 3 listopada ( wtorek) pod numerem telefonu:

501 063 538

Szczepienia przeprowadzać będzie:

ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO DIAGTER SP. Z O.O.

w Przychodni nr 1 na ul. Piaski 8 w Swarzędzu.

Liczba szczepień ograniczona - przychodnia otrzymała 394 szczepionki.

Zaszczepione mogą być tylko zdrowe osoby - ze względu na obecną sytuację epidemiczną bardzo prosimy by do Przychodni zgłosiły się tylko osoby niewykazujące objawów grypowych czy grypopodobnych.

ZM GOAP: od 1 stycznia drożeje wywóz śmieci

03.11.20

Od 1 stycznia 2021 roku zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych. Mieszkańcy domów wielorodzinnych zapłacą 25 zł od osoby, a jednorodzinnych - 28 zł - informuje Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.

Zmiana opłaty podyktowana jest znacznym wzrostem kosztów utrzymania systemu - przede wszystkim kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. Inne istotne powody to wzrost ilości produkowanych odpadów, zwiększenie zakresu usług skierowanych do mieszkańców i wprowadzenie kolejnych zmian przepisów prawa krajowego, do których realizacji zobligowane są wszystkie gminy i związki.

Więcej informacji i szczegółowe uzasadnienie znajdą Państwo na TUTAJ.

Szanowni mieszkańcy Kobylnicy.
Podaję do publicznej wiadomości OBWIESZCZENIE
w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy.
Proszę o zapoznanie się z OBWIESZCZENIEM
Sołtys Kobylnicy
 
 

Szanowni mieszkańcy Kobylnicy, 
organizujemy bezpłatny Kurs Komputerowy.
Szczegóły na plakacie. 
Podczas kursu jest możliwość przeprowadzenia zajęć z zakresu 
GRAFIKI  KOMPUTEROWEJ oraz ORGANIZACJI  ZAJĘĆ  ON LINE
Zajęcia będą się odbywać w grupach 10 osobowych z zachowaniem 
wszelkich środków bezpieczeństwa.
Sołtys Kobylnicy
 

Szanowni mieszkańcy Kobylnicy.
Proszę o zapoznanie się z informacją dotyczącą spisu rolnego. 
W szczególności proszę o to rolników, którzy mają swoje gospodarstwa rolne.
Sołtys Kobylnicy
 
 

Państwo Danuta i Zygmunt Koralewscy z Kobylnicy 
świętują piękny Jubileusz Siedemdziesiątej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego. 
Z tej okazji miałam przyjemność w dniu 24 września 2020 roku gościć u Jubilatów z panem 
Burmistrzem Marianem Szkudlarkiem i panią Sekretarz Agatą Kubacką,
którzy wręczyli Jubilatom list gratulacyjny, kwiaty i okolicznościowy kosz słodyczy, 
a moja skromna osoba złożyła Jubilatom gratulacje w imieniu całej społeczności Kobylnicy. 
 
Sołtys Kobylnicy.
 
 

UWAGA! Zmiana organizacji ruchu w Kobylnicy

21.09.20

Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k. - generalny wykonawca budowy ul. Dworcowej w Kobylnicy wraz z odwodnieniem, etap II - informuje, iż od dnia 23.09.2020 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu polegająca na: zamknięciu ul. Dworcowej w Kobylnicy na odcinku od ul. Łąkowej do skrzyżowania z ul. Szkolną (włącznie ze skrzyżowaniem z ul. Szkolną). W związku z powyższym przejazd kolejowy na ul. Szkolnej zostanie również wyłączony dla ruchu pojazdów samochodowych.

Zostaną wprowadzone objazdy, a kierowców prosimy o stosowanie się zmienionego oznankowania.

/nad/