ARTYKUŁ
01.12.15 09:09
DOFINANSOWANIE DO BUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ

 

W związku z obowiązkiem realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zmuszony jest wszczynać z urzędu postępowania w sprawie nakazania wykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyji sanitarnej.

Właściciele nieruchomości, które można podłączyć do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, proszeni są o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do wykonania ustawowego obowiązku.

Uchylanie się od przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest zagrożone karą grzywny w wysokości do 10 000 zł, która może być nakładana kilkukrotnie.

Jednocześnie informujemy, że dla osób w trudnej sytuacji materialnej Spółka Aquanet S.A. stworzyła ofertę dofinansowania budowy podłączenia instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej budynku z przyłączem kanalizacyjnym, na nieruchomościach gdzie istnieje już przyłącze wraz ze studnią, wg następujacych warunków:

a) dofinansowanie będzie odbywać się za pośrednictwem Funduszu Wodociągowego w oparciu o kryteria dochodowe wnioskującego, analogicznie do przyjętych dla usługi podłączenia do sieci kanalizacyjnej w ramach KPOŚK,

b) oferta dotyczy wszystkich posesji, które mają wykonane przyłącza wraz ze studnią na posesji,

c) wprowadzono dofinansowanie na poziomie do 50% poniesionych nakładów właściciela, na podstawie faktury/rachunku, jednaknie wiecej niż 800 zł brutto,

d) czas trwania oferty od 4.11.2015 r. do 30.06.2016 r.

Jednocześnie informujemy, iż w dalszym ciągu obowiązuje Promocja Aquanet S.A. na wykonanie podłączenia nieruchomości zabudowanych i zamieszkałych do sieci kanalizacji sanitarnej za 1 785,00 zł brutto.

Szczegóły ofert dostępne są na stronie internetowej Aquanet S.A.: www.aquanet.pl, a także pod numerem telefonu: 061 83 59 051. Szczegóły dotyczące dofinansowania dostępne są na stronie internetowej http://www.funduszwodociagowy.pl/kposk/

             

Sołtys  i  Rada  Sołecka  Kobylnicy
Zaprasza  mieszkańców
w niedzielę  6  grudnia o godzinie 17,oo
na plac zabaw w Kobylnicy
W programie :
* ubieranie choinki
* rozświetlenie choinki
* wspólne śpiewanie
* Odwiedziny Świętego Mikołaja

                                                                                                                                                                        

Ze względów organizacyjnych 
prosimy zgłaszać dzieci do 3 grudnia.
Sołtys Kobylnicy
Grażyna Orpińska

Celem Plebiscytu jest wybór najpopularniejszych sportowców 
miasta i gminy Swarzędz w 3 kategoriach: 
1) szkoły podstawowe i gimnazja 
2) sportowcy w wieku 17-35 
3) sportowcy powyżej 35 roku życia. 
Ponadto odbędzie się głosowanie na "najpopularniejszą drużynę sportową."
Do 17 grudnia kandydatów zgłaszać mogą zarówno szkoły podstawowe i gimnazja 
z terenu miasta i Gminy Swarzędz (max. 3 sportowców z danej szkoły), 
jak i mieszkańcy gminy, kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje. 
Adres mailowy organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Dane kandydata powinny posiadać krótki opis osiągnięć sportowca, 
notkę biograficzną oraz zdjęcie. 
Do 31 grudnia Kapituła wybierze w każdej kategorii 10 sportowców 
spośród kandydatur zgłoszonych przez mieszkańców 
oraz placówki oświatowe z terenu miasta i gminy Swarzędz, 
na których będzie można głosować. 
Głosowanie odbędzie się między 4.01.2016 – 31.01.2016 
za pomocą oficjalnej strony internetowej UMiG Swarzędz 
odbywać się będzie w terminie 4.01.2016 – 31.01.2016. 
Czekamy na zgłoszenia! 
Warunki, jakie musi spełnić Twój kandydat: 
1) mieszkaniec miasta i gminy Swarzędz 
2) czynnie uczestniczy we współzawodnictwie sportowym

Od stycznia 2016 roku mieszkańcy
Miasta i Gminy Swarzędz, 
którzy ukończyli 65 rok życia będą mogli bezpłatnie
jeździć autobusami kursującymi po terenie gminy 
oraz dojeżdżającymi do Poznania. 
Z darmowej komunikacji będą mogły korzystać również
rodziny wielodzietne.

  Oblodzenie - prognozuje się spadek temperatury powietrza 
poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. 
Temperatura minimalna od -5°C do -3°C, przy gruncie od -6°C do -4°C - 
prosimy o zachowanie ostrożności" - ważne od godz. 18:00 dnia 22.11.2015 
do godz. 08:00 dnia 23.11.2015

Szanowni mieszkańcy "Osiedla pod Lasem" jest nadzieja, 
że wkońcu ruszy budowa Waszych ulic.
Zaczynamy od ulicy Brzozowej.
W załączniku wiadomość z Urzedu.
Sołtys Kobylnicy
 
 

W czwartek 19 listopada w Klubie Seniora w Kobylnicy gościł
Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Swarzędzkiej pan Antoni Kobza.
Pan Antoni wygłosił prelekcję o historii Kobylnicy ilustruowaną ciekawymi
mapami i zdjęciami. Była to niezwykła lekcja jaką mogli przeżyć nasi seniorzy.
Szczególnie Ci, co jeszcze pamiętają niektóre z tych wydarzeń.
Bardzo serdecznie dziękujemy panu Antoniemu.
 
Mieszkańców Kobylnicy, którzy w swoich archiwach posiadają jakieś zdjęcia 
lub chcieli by się podzielić częścią historii dotyczącą Kobylnicy proszę o kontakt
 
Sołtys Kobylnicy
Grażyna Orpińska
 
      
     

 Silny wiatr - prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości
od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h,
z zachodu - prosimy o zabezpieczenie wszelkich luźnych przedmiotów 
ważne od godz. 08:00 dnia 19.11.2015 do godz. 17:00 dnia 19.11.2015
Stopień zagrożenia: I

Silny wiatr.
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, 
w porywach do 85 km/h, z zachodu. Istnieje 30% prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnie porywów
do 100 km/h prosimy o zabezpieczenie wszelkich luźnych przedmiotów. 
Ważne od godz. 03:00 dnia 18.11.2015 do godz. 17:00 dnia 18.11.2015 
 
Zarządzanie Kryzysowe Swarzędz

 Przewodniczący Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi oraz Przewodniczący Komisji Gospodarki działającej przy Radzie Miejskiej w Swarzędzu.  Zapraszają  wszystkich zainteresowanych mieszkańców na posiedzenie obu komisji, podczas którego zaprezentowany zostanie
"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta i gminy Swarzędz” opracowany w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
Spotkanie odbędzie się w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14, dnia 18.11.2015, godz. 15.00.
 

ARTYKUŁ
14.11.15 07:56
W WEEKEND W GODZINACH NOCNYCH ZAMKNIĘTY BĘDZIE PRZEJAZD KOLEJOWY W KOBYLNICY

 

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu został poinformowany przez wykonawcę - firmę STRABAG, że w nocy z 14 na 15 i z 15 na 16 listopada (w godz. od 22:40 do 4:30) w związku z remontem, zamknięty zostanie przejazd kolejowy w Kobylnicy.

Objazd na czas zamknięcia przejazdu poprowadzony został ul. Dworcową do ul. Szkolnej w Kobylnicy.

W związku z powyższym należy się spodziewać opóźnień na linii nocnej (400) oraz ostatnich kursach linii dziennych w sobotę i w niedzielę. Od poniedziałku rana, komunikacja autobusowa powinna funkcjonować wg normalnego rozkładu jazdy.

KOMUNIKATY

ZGŁASZAJMY SZAMBA I PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW - TO OBOWIĄZEK

Uprzejmie przypominamy, o obowiązku zgłoszenia zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej.

Formularze zgłoszeń dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu (Biuro Obsługi Interesanta - stanowisko 4). Formularz można również pobrać TUTAJ.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu - w Biurze Obsługi Interesanta (stanowisko 4) lub pod numerami telefonów (61) 65 10 714 i (61) 65 12 403.

Wspomniany obowiązek wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XLI/360/2013 z 25 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.