Szanowni Mieszkańcy Kobylnicy i Katarzynek
proszę o zapoznanie się z OBWIESZCZENIEM,
które dotyczy miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego naszego sołectwa.
Sołtys Kobylnicy
 

Kobylnica: zmiana organizacji ruchu

12.05.17

Dotyczy: Wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu istniejących nawierzchni dróg i parkingu w rejonie dworca PKP przy ul. Dworcowej w Kobylnicy.

Firma DROMO Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe, jako wykonawca zadania „Remont istniejących nawierzchni dróg i parkingu w rejonie dworca PKP przy ul. Dworcowej w Kobylnicy" informuje, że od dnia 16.05.2017 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót drogowych ul. Dworcowej w m. Swarzędz.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu został podzielony na 3 etapy.

Etap I obejmuje zabezpieczenie wykonania robót na ul. Dworcowej pomiędzy ul. Swarzędzką, a ul. Krótką po stronie południowej oraz wykonanie dojazdu do dworca PKP wraz z parkingiem.

Etap II obejmuje zabezpieczenie prac na ul. Dworcowej od ul. Swarzędzkiej do ul. Krótkiej po stronie północnej drogi oraz od ul. Krótkiej do ul. Słonecznikowej po stronie południowej. Przejazd pomiędzy ul. Krótką, a ul. Słonecznikową zostanie umożliwiony jedynie mieszkańcom dojeżdżającym do posesji. Ruch pieszych pozostanie niezmieniony.

Etap III obejmuje roboty wykończeniowe polegające na remoncie chodników i wjazdów do posesji.

W/w zmiany tymczasowej organizacji ruchu przedstawiają załączone rysunki.

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Wiadomość podana za stroną www.swarzedz.pl

Uwaga  !
Dotyczy mieszkańców Kobylnicy mieszkających na ulicach : 
Dworcowej, Krótkiej, Polnej, Słonecznikowej, Makowej, Łąkowej, 
Polowej, Podgórnej, Południowej, Północnej, Nizinnej, Morenowej 
oraz Szkolnej i Wiatrakowej za torami od ul. Dworcowej.
W poniedziałek w świetlicy odbyło się spotkanie mieszkańców z firmą INEA, 
która na w/w  ulicach będzie realizowała budowę światłowodu. 
Jeżeli chcemy mieć dostęp do szybkiego Internetu, lepszej jakości TV 
i niezawodnego telefonu informuję, że w dniach 13 i 20 maja br. w godzinach 10 – 16 
na w/w ulicach będzie chodził przedstawiciel firmy INEA z informacją i możliwością podpisania umowy
na podłączenie się mieszkańców do sieci światłowodowej. 
Bardzo proszę, aby zainteresowani mieszkańcy w miarę możliwości byli w tym czasie na terenie swoich domostw.
Dodam, że mieszkańcy nieuwzględnionych wyżej ulic na terenie Kobylnicy otrzymają informację 
o możliwości podłączenia się do światłowodu w momencie, 
kiedy firma INEA sprawdzi możliwość budowy takiej linii w ul. Poznańskiej.
Sołtys Kobylnicy
Grażyna Orpińska

Bieg chatytatywny i utrudnienia 7 maja

25.04.17

W niedzielę 7 maja 2017 r. odbędzie się impreza WINGS FOR LIFE WORLD RUN. W godzinach od 13.00 do ok. 14.30 nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu ul. Gnieźnieńskiej w Poznaniu oraz dawnej drogi krajowej nr 5 (ul. Gnieźnieńska w Bogucinie i Janikowie oraz ul. Poznańska w Kobylnicy).

W związku z tym nastąpi zawieszenie wszystkich kursów linii 412 z Kobylnicy do Poznania oraz linii 492 z Kobylnicy do Uzarzewa:

kursy na linii 412

- 13:25 z Poznań Śródka do Swarzędz Rynek - odbędzie się kurs z Kobylnicy do Swarzędz Rynek

- 12:40 z Swarzędz Rynek do Poznań Śródka - odbędzie się kurs z Swarzędz Rynek do Kobylnicy

kursy na linii 492

- 13:15 z Kobylnicy do Uzarzewa

- 13:25 z Uzarzewa do Kobylnicy

W związku z utrudnieniami w rejonie Ronda Śródka w Poznaniu w godzinach 13.00 do 14.00, autobusy linii 401 i 405 mogą być opóźnione. Punktualność na linii 493 będzie zależna od sprawności funkcjonowania śluzy w ul. Poznańskiej w Kobylnicy na skrzyżowaniu z ul. Swarzędzką.

Organizatorem biegu jest Red Bull Polska, a producentem - Aorta Event Sp. z o.o. Bieg jest współorganizowany przez Miasto Poznań.

W imieniu organizatorów, przepraszamy za utrudnienia.

Wiadomość podana za stroną www. swarzedz.pl

Sznowni mieszkańcy Kobylnicy i Katarzynek
prosze o zapoznanie się z Obwieszczeniem
dotyczącym sporządzanego planu zagospodarowania
przestrzenneg naszego Sołectwa.
Sołtys Kobylnicy
Grażyna Orpińska
 
 

Ul. Dworcowa w Kobylnicy - umowa podpisana

14.04.17

Jak już informowaliśmy, pod koniec ubiegłego roku Gmina Swarzędz złożyła wniosek o uzyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla dużego projektu o nazwie: „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz". W ramach tego projektu planowana jest budowa dwóch zintegrowanych węzłów przesiadkowych - przy dworcach PKP w Swarzędzu i Kobylnicy. Urządzone zostaną tam parkingi dla samochodów, wiaty dla rowerów i perony dla autobusów komunikacji miejskiej. Podstawowym celem jest stworzenie odpowiednich warunków zachęcających mieszkańców do rezygnacji z samochodów i przesiadanie się do komunikacji publicznej, a także częstszego korzystania z rowerów.

Projekt obejmuje również zakup 4 nowych niskopodłogowych autobusów o napędzie hybrydowym dla swarzędzkiej komunikacji autobusowej.

Szacowany koszt całego tego przedsięwzięcia wynosi ponad 13 mln zł, z czego ponad 10 mln wynosić może unijne dofinansowanie. Gmina Swarzędz czeka jeszcze w tej sprawie na decyzję, która powinna zapaść w najbliższych tygodniach.

Niedawno zakończyła się procedura przetargowa zmierzająca do wyłonienia wykonawcy, od dawna oczekiwanej budowy ul. Dworcowej w Kobylnicy - I etap, obejmujący 342-metrowy odcinek od ul. Swarzędzkiej do Słonecznikowej. Przetarg wygrał poznański oddział firmy STRABAG Sp. z o.o. W ramach tego zadania wybudowana zostanie asfaltowa jezdnia o szerokości 6 metrów oraz chodnik o szerokości od 2 do 3 metrów. W sąsiedztwie dworca PKP powstanie pętla autobusowa, parking dla 22 samochodów osobowych oraz dwie wiaty na 20 rowerów. Równocześnie zbudowane zostaną: oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna z przyłączami oraz kanał teletechniczny.

Inwestycja ma być gotowa w ciągu 150 dni od przekazania placu budowy, a więc wczesną jesienią br. Koszt  to niespełna 3,108 mln zł. 14 kwietnia burmistrz Marian Szkudlarek wraz ze skarbnikiem gminy Maciejem Narłowskim podpisał w tej sprawie umowę z wykonawcą.

wiadomość podana za stroną www.swarzedz.pl

W sobotę 11 marca 2017 roku w świetlicy wiejskiej w Kobylnicy  
w ramach Międzynarodowego Dnia Kobiet Sołtys i Rada Sołecka zorganizowali 
"Spotkanie Pokoleń " dla mieszkanek naszej miejscowwości.
Spotkanie uświetnił zespół dziecięcy działający przy świetlicy oraz 
prelekcja na temat przeprowadzenia metamoefozy i makijażu dla Pań.
Podczas imprezy przeprowadzone zostały różnego rodzaju konkursy i zabawy.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze przy słodkim poczęstunku, 
a każda z Pań otrzymała tradycyjnego Tulipanka.
Sołtys Kobylnicy