Linia 412 nie zostanie skrócona!

24.05.18

Po ponownej analizie nowego układu linii komunikacyjnych, który zostanie wprowadzony od 1 lipca br., a także w wyniku przeprowadzonych rozmów z Mieszkańcami, informujemy, że decyzją burmistrza Mariana Szkudlarka, zmiana w przebiegu linii 412 będzie polegała na jej przedłużeniu do swarzędzkiego dworca kolejowego.

Ze względu na cel, jakim jest skierowanie jak największego ruchu pasażerskiego na linie kolejowe, stopień wykorzystania połączeń autobusowych między Swarzędzem a Kobylnicą będzie systematycznie monitorowany.

 

Wiadomość podana za stroną UMiG Swarzędz.

Kobylnica: będzie plac sportowo-rekreacyjny

15.05.18

Zakończyła się procedura przetargowa dotycząca inwestycji o nazwie „Zagospodarowanie terenu Integracyjnego Placu Sportowo-Rekreacyjnego w Kobylnicy (gmina Swarzędz) przy ul. Poznańskiej". Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma GARTE Sp. z o.o., Sp.k. ze Swarzędza. Prace mają się rozpocząć w czerwcu, a zakończyć w sierpniu, przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Przypomnijmy, że jest to inwestycja, której dokumentacja została opracowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Swarzędza na 2017 r. Celem projektu jest zapewnienie lokalnej społeczności miejsca integracji i aktywności poprzez stworzenie wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego (m.in. scena, wiata biesiadna, wiata ogniskowa, siłownia zewnętrzna, mała architektura, zagospodarowanie zieleni).

Wszystko to ma kosztować niespełna 590 tys. zł, a na realizację Gminie Swarzędz udało się pozyskać ponad 310 tys. zł ze środków unijnych (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). Umowę na dofinansowanie burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał 8 grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, natomiast umowę z wykonawcą - 15 maja br. w swarzędzkim ratuszu.

Wiadomośc podana za stroną UMiG Swarzędz

Kobylnica, ul. Szkolna: modernizacja i objazd

20.04.18

W związku przebudową ul. Szkolnej w Kobylnicy i budową sieci kanalizacji deszczowej w tym rejonie od 23.04.2018 r. na okres ok. 2 miesięcy zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów ul. Szkolna w Kobylnicy, na odcinku od ul. Poznańskiej do przejazdu kolejowego przy ul. Dworcowej. Tylko mieszkańcom ul. Szkolnej zostanie umożliwiony dojazd do posesji.

Prace będą polegały na rozbiórce istniejącej nawierzchni z betonowych płyt oraz budowie kanalizacji deszczowej, przyłączy wodociągowych i sanitarnych. Kierowcom zaleca się korzystanie objazdu ul. Dworcową i Swarzędzką. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Przedszkola „Koszałek Opałek" z placem budowy prosimy rodziców o parkowanie pojazdów na drodze serwisowej wzdłuż ul. Poznańskiej. Pozwoli to uniknąć problemów z parkowaniem pojazdów podczas przywożenia i odbierania dzieci z Przedszkola.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz obowiązujące oznakowanie terenu robót. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wiadomośc podana za stroną UMiG Swarzędz

Szanowni Mieszkańcy, proszę o wypowiadanie się w sprawie nowych połączeń autobusowych.

Zdjęcie użytkownika Swarzędz.
Swarzędz

SONDA
- ZMIANY W KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ

W związku z planowanym uruchomieniem nowej linii Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej o numerze 494, która połączy węzły przesiadkowe przy dworcach kolejowych w Kobylnicy oraz Swarzędzu, przedstawiamy Państwu do konsultacji propozycję jej przebiegu oraz propozycje modyfikacji już istniejących linii autobusowych.
Instrukcja

W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Swarzędz, którzy najpóźniej 30.04.2018 roku kończą 10 rok życia. Można oddać jeden głos. Głosujemy do 30 kwietnia 2018 do godziny 15.30.

LINK DO SONDY: http://swarzedz.pl/index.php?id=429

Prosimy o udostępnienie tej informacji.

Wiadomość podana za stroną UMiG Swarzędz

Informacja o przerwie w dostawie wody

16.04.18

Aquanet SA informuje, że w związku z modernizacją komór na sieci wodociągowej nastąpią przerwy w dostawie wody w dniach:

od 21.04.2018 r. (sobota), godz. 18.00 do 22.04.2018 r.(niedziela), godz. 22.00

Wyłączenie dotyczy miejscowości:

Koziegłowy, Czerwonak (wyłącznie Odbiorcy zasilani w wodę przez Aquanet SA), Janikowo, Kobylnica, Gruszczyn, Wierzenica, Wierzonka, Mechowo.

Na czas wyłączenia zostaną podstawione beczki i kostki z wodą pitną w poniższych lokalizacjach:

1. Os. Leśne:

• os. Leśne, przy nr 6 B (przy sklepie Jagódka)

• os. Leśne, przy bank ING Bank Śląski i Chata Polska

• os. Leśne, między budynkami 12 B - 15

2. Os. Karolin:

• os. Karolin ul. Poznańska (przy markecie Carrefour)

Dodatkowo beczkowozy mobilne będą zabezpieczać w wodę miejscowości Czerwonak i Kobylnice.

UWAGA!

Po włączeniu wody jeszcze przez 24 godziny mogą wystąpić w tych rejonach niewielkie i nieszkodliwe dla zdrowia przebarwienia wody.

Przepraszamy za utrudnienia, w razie pytań prosimy dzwonić pod numer alarmowy 994.

Wiadomość podana za stroną UMiG Swarzędz oraz AQANETU

Uwaga - roboty na ul. Szkolnej w Kobylnicy

03.04.18

Rozpoczęły się roboty budowlane na ul. Szkolnej w Kobylnicy na odcinku od ul. Poznańskiej do przejazdu kolejowego przy ul. Dworcowej. Ten fragment ul. Szkolnej będzie miał jezdnię asfaltową o szer. 6 m oraz obustronne chodniki o szer. 2,2 m ze zjazdami do posesji. Dla poprawy bezpieczeństwa w rejonie przedszkola w wybudowany zostanie próg spowalniający ruch. Na początek wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, brakujące przyłącza wodno- kanalizacyjne do posesji, kanał technologiczny oraz oświetlenie drogowe.

Wykonawca jest spółka Budownictwo Drogowe Krug. 988.345 zł to koszt przebudowy ul. Szkolnej Prace mają się zakończyć po trzech miesiącach.

Prace w pierwszej kolejności będą polegały na rozbiórkach istniejących nawierzchni z betonowych płyt drogowych oraz budowie kanalizacji deszczowej oraz przyłączy wodociągowych i sanitarnych. Utrudnienia w ruchu będą polegały na jednostronnym zwężeniu jezdni ul. Szkolnej najpierw od strony południowo-wschodniej, a później od przeciwległej strony. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Przedszkola „Koszałek Opałek" z placem budowy prosimy rodziców o parkowanie pojazdami na drodze serwisowej wzdłuż ul. Poznańskiej. Pozwoli to uniknąć problemów z parkowaniem pojazdów podczas przywożenia i odbierania dzieci z Przedszkola.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci uczęszczające do Przedszkola oraz obowiązujące oznakowanie terenu robót.

wiadomość podana za stroną UMiG Swarzędz

Serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet

08.03.18

Szanowne Panie! W dniu Waszego święta serdecznie życzę każdej z Was i wszystkim razem, aby spełniły się Wasze marzenia, uśmiech często gościł na twarzach, byście osiągały w życiu wszystko, czego pragniecie. Miłego świętowania, wesołej zabawy i nieustającego podziwu ze strony panów!

Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek

z zastępcami Grzegorzem Taterką i Tomaszem Zwolińskim

 

Wiadomość podana za stroną www.swarzedz.pl

Likwidacja źródeł niskiej emisji - dotacje

23.01.18

Starostwo Powiatowe w Poznaniu ogłosiło nabór wniosków na celowe dotacje na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi. Oferta jest skierowana do wszystkich mieszkańców Powiatu Poznańskiego. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 14 lutego do 7 marca 2018 r. w godzinach pracy urzędu.

Dotacja może wynieść maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych netto, osoby fizyczne mogą dostać do 7 tys. zł dofinansowania, podmioty gospodarcze i spółdzielnie mieszkaniowe do 14 tys. zł.

Informacje o programie dostępne są na stronie:

http://powiat.poznan.pl/likwidacja-zrodel-niskiej-emisji/

wiadomośc podana za stroną UMiG

Punkt obsługi Urzędu Skarbowego

10.01.18

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, od 15 stycznia 2018 roku, w budynku Urzędu Miasta i

Gminy w Swarzędzu, przy ul. Poznańskiej 25 zostanie uruchomiona  obsługa

interesantów Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu.

Mieszkańcy miasta i gminy Swarzędz będą mieli możliwość składania

korespondencji, deklaracji podatkowych, wniosków oraz informacji

kierowanych do administracji podatkowej.

W swarzędzkim punkcie obsługi dostępne będą również deklaracje i formularze

podatkowe.

Godziny funkcjonowania punktu obsługi:

poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00

od wtorku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

/UMIG;PUS/

Wiadomośc podana za stroną Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.

Paczkowo i Kobylnica - modernizacja ulic

29.12.17

Roztrzygnięte zostały przetargi na przebudowę ulicy Sokolnickiej w Paczkowie i Szkolnej w Kobylnicy. W obydwu przypadkach najkorzystniejsze oferty złożyła spółka Budownictwo Drogowe Krug. Umowy z wykonawcą burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał 29 grudnia 2017 r. Prace rozpoczną się 1 marca i mają się zakończyć po trzech miesiącach.

 2.097.725 zł będzie kosztowała przebudowa Sokolnickiej w Paczkowie (ok. 400-metrowy odcinek od ul. Dworskiej do drogi serwisowej przy ul. Poznańskiej). W ramach tej inwestycji wybudowana zostanie jezdnia o szerokości 5 metrów, chodnik o szerokości 2 metrów, zjazdy do posesji, a w rejonuie boiska "Orlik" - miejsca parkingowe na 22 samochody osobowe. Wszystkie nawierzchnie będą wykonane z kostki brukowej. Najpierw, oczywiście, zbudowane zostaną: kanał technologiczny, kanalizacja deszczowa, brakujące przyłącza wodno-kanalizacyjnej do posesji oraz oświetlenie drogowe.

 988.345 zł to koszt przebudowy ul. Szkolnej (170-metrowy odcinek od ul. Poznańskiej do przejazdu kolejowego) w Kobylnicy. Ul. Szkolna będzie miała jezdnię asfaltową o szer 6 m oraz obustronne chodniki o szer. 2,2 m ze zjadami do posesji. Dla poprawy bezpieczeństwa w rejonie przedszkola w wybudowany zostanie próg spowalniający ruch. Na początek wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, brakujące przyłącza wodno- kanalizacyjne do posesji, kanał technologiczny oraz oświetlenie drogowe.

/mw/

fot. T. Rybarczyk

Wiadomość podana za stroną UMiG Swarzędz