ZM GOAP: zmiana systemu od 1 września 2020

03.08.20

Od kilku lat w gminach zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" (ZM GOAP) obowiązują zasady segregowania odpadów, zgodnie z którymi osobno zbieramy papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady BIO, a wszystkie pozostałe, których nie da się zakwalifikować do odpadów selektywnych i nie są odpadami niebezpiecznymi, gromadzimy w pojemniku na odpady zmieszane. Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusiła na samorządach szereg zmian w dotychczasowym prawie miejscowym. Warto się z nimi zapoznać, gdyż na terenie gmin zrzeszonych w ZM GOAP zaczną obowiązywać tuż po wakacjach.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo TUTAJ.

Wiadomośc podana za stroną UMiG Swarzędz

 Prosimy o głosowanie na projekt numer 4 "Suchą nogą przez wieś" jest to dalszy ciąg opracowania dokumentacji na przebudowę ulic na terenie Kobylnicy. 

Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz na rok 2021 - lista projektów

 

Szanowni Państwo! Przedstawiamy Państwu listę projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 2021, na które będą mogli Państwo oddać głos od 10 lipca do 11 września 2020 roku.

Projekty lokalne:

1. Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Bliskiej w Rabowicach.

2. Strefa rekreacji na os. Raczyńskiego.

3. Projekt rewitalizacji Placu Handlowego w Swarzędzu.

Projekty dodatkowe:

4. "Suchą nogą przez wieś"  Kobylnica 

5. Oznakowanie trasy i udogodnienia infrastruktury mety parkrun Jezioro Swarzędzkie

Głosowanie odbywać się będzie w dniach od 10 lipca do 11 września 2020 roku na stronie internetowej: https://swarzedz.konsultacjejst.pl/

Sołtys Kobylnicy

 

Od 1 sierpnia wchodzi w życie nowa taryfa opłat za Swarzędzką Komunikację Autobusową

 

Mając na uwadze aktualną sytuację, a także stale rosnące koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej na przestrzeni ostatnich prawie 10 lat (ostatnia podwyżka cen biletów miała miejsce w czerwcu 2011 roku), od 1 sierpnia bieżącego roku jesteśmy zmuszeni wprowadzić nową taryfę opłat za usługi komunikacji miejskiej, której organizatorem jest Gmina Swarzędz.

Nowy cennik biletów komunikacji miejskiej w Swarzędzu (wszystkie ceny zawierają podatek VAT wg obowiązującej stawki):

BILETY JEDNORAZOWE:

1) 6,00 zł - Normalny w strefie II

2) 3,00 zł - Ulgowy (50%) w strefie II

3) 3,20 zł - Normalny w strefie I

4) 1,60 zł - Ulgowy (50%) w strefie I

BILETY OKRESOWE NA OKAZICIELA (30-DNIOWE):

1) 110,00 zł - Normalny całodobowy w strefie II

2) 55,00 zł - Ulgowy (50%) całodobowy w strefie II

BILETY OKRESOWE IMIENNE (30-DNIOWE):

1) 44,00 zł - Normalny całodobowy w strefie I

2) 22,00 zł - Ulgowy (50%) całodobowy w strefie I

3) 80,00 zł - Normalny całodobowy w strefie II

4) 40,00 zł - Ulgowy (50%) całodobowy w strefie II dla uczniów i studentów

5) 40,00 zł - Ulgowy (50%) całodobowy w strefie II dla pozostałych uprawnionych

WAŻNE INFORMACJE:

Zakupiony  bilet  okresowy,  którego  pierwszy  dzień  okresu  ważności  przypada  przed  1 sierpnia 2020 roku, zachowuje ważność do końca tego okresu i nie wymaga dopłaty.

Osoby posiadające ważne (nieskasowane) bilety jednorazowe, będą mogły dokonać ich wymiany, za odpowiednią dopłatą, w punktach sprzedaży biletów Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Wiadomość podana za stroną UMiG Swarzędz

Roboty asfaltowe - ul. Dworcowa w Kobylnicy

 

Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k. informuje, iż od dnia 27.07.2020 r. do dnia 31.07.2020 r. będą prowadzone prace związane z ułożeniem nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na odcinku ul. Dworcowej w Kobylnicy od ul. Słonecznikowej do ul. Łąkowej. Prace będą postępowały w kierunku od ul. Łąkowej do ul. Słonecznikowej na ww. odcinku. W związku z powyższym mogą wystąpić czasowe utrudnienia lub brak możliwości dojazdu do posesji. Zaleca się pozostawienie pojazdów prywatnych na ul. Łąkowej lub Słonecznikowej na czas robót asfaltowych.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Termin realizacji prac z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe może ulec zmianie.

Osoba do kontaktu: kierownik budowy Maciej Wawrzyniak, tel. 698 694 821.

wiadomość podana za stroną UMiG Swarzędz

 

Tysiąc złotych za każdy procent: nagroda za najwyższą frekwencję! Czy 12 lipca pobijemy nasz rekord w wyborach prezydenta RP?

08.07.20

Szanowni Państwo! Przed nami, w najbliższą niedzielę, 12 lipca, niezwykle ważna II tura wyborów prezydenckich. Jej wyniki mogą na długi czas przesądzić o kształcie naszego kraju i w poważny sposób wpłynąć na życie każdego z nas. Dlatego udział w tych wyborach jest bardzo ważnym obowiązkiem i gorąco Państwa do niego zachęcam.

Już w pierwszej turze wyborów, 28 czerwca, uzyskaliśmy w naszej gminie bardzo wysoką frekwencję - aż 72,90 proc. W najbliższą niedzielę ten wynik może być jeszcze lepszy. W I turze wyborów najwyższą frekwencję (84,84 proc.) uzyskano w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 24 w Zalasewie, najniższą natomiast - jedynie 51,25 proc. -  w OKW nr 19 w Wierzonce. Mamy więc wielkie rezerwy i możemy pobić nasz rekord frekwencji!

Aby dodatkowo zachęcić Państwa do udziału w niedzielnym głosowaniu postanowiłem, że do projektu budżetu Gminy Swarzędz na 2021 rok wprowadzimy specjalną nagrodę dla mieszkańców, którzy najliczniej wezmą udział w II turze wyborów Prezydenta RP. Wysokość nagrody zależna będzie właśnie od frekwencji i wyniesie tysiąc złotych za każdy procent. Kwotę, która będzie wprost zależeć od Państwa aktywności w dniu wyborów, przeznaczymy na tworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców terenu będącego w zasięgu tej jednej, „zwycięskiej" obwodowej komisji wyborczej.

Komisji w całej gminie Swarzędz mamy 24. Oto lista wszystkich obwodowych komisji wyborczych. W każdej może paść rekord, do każdego zakątka naszej gminy może trafić nagroda! Warto po nią sięgnąć, a przede wszystkim warto pójść do lokalu wyborczego i głosować!

Z wyrazami szacunku,

Marian Szkudlarek

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Wiadomośc podana za stroną UMiG Swarzędz

Proszę o zapoznanie się z Zawiadomieniem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej budowy tunelu w ulicy 
Swarzędzkiej w Kobylnicy.
Sołtys Kobylnicy
 

Szanowni mieszkańcy Kobylnicy,
proszę o zapoznanie się z Zawiadomieniem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na montażu kabiny lakierniczej ze stanowiskiem przygotowania pojazdów 
w istniejącym obiekcie, na działce o numerze ewidencyjnym 8/6 w Kobylnicy.
Sołtys Kobylnicy. 
 
 

„Moja Woda" - 100 milionów złotych na 20 tysięcy przydomowych retencji

 
 
Zbierając deszczówkę,
masz szanse na dotację,
szczegóły poniżej.
 
 

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu „Moja Woda". To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są bliżej beneficjentów. To one będą przyjmowały od początku lipca 2020 r. wnioski właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikroinstalacje wodne.

Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Więcej informacji na temat programu „Moja Woda" znajdą Państwo TUTAJ

Kochane dzieci w tym roku z powodu panującej sytuacji epidemiologicznej nie możemy zorganizować 
dla Was waszego święta.
Raz w roku jest taki dzień, kiedy wspomnienia z dzieciństwa powracają jak cień.
W tym dniu każdy z nas chciałby znów się stać dzieckiem.
Więc bawmy się dziś jak dzieci i otwórzmy drzwi zabawie, zaproście do zabawy rodziców.
W imieniu swoim i całej Rady Sołeckiej Kobylnicy życzę Wam wiele słoneczka, uśmiechu
i radości z okazji Dnia Dziecka. Bawcie się dzisiaj realizując marzenia, bo kiedy święto 
minie zostaną tylko wspomnienia.
Sołtys i Rada Sołecka Kobylnicy
 

Szanowni mieszkańcy Kobylnicy, 
na naszym terenie znajduje sie jeszcze kilka posesji na których znajdują się płyty azbestowe. 
Jest możliwośc skorzystania z dofinansowania i usunięcia azbestu z posesji. 
Szczegóły ubiegania sie o dofinansowanie podane są na poniższym plakacie. 
Sołtys Kobylnicy
 

Zapraszay mieszkańsców do udziału w konkursie "Trzydzieści lat minęło"
Szczegóły udziału w konkursie  podane są na plakacie poniżej.
Sołtys Kobylnicy
 
 

Proszę o zapoznanie się z poniższymi pismami dotyczącymi budowy stacji bazowej T-Mobile 
przy ul. Poznańskiej w Kobylnicy.
Sołtys Kobylnicy
 
 

Zmiana organizacji ruchu na czas budowy nawierzchni ul. Dworcowej

 

Szanowni Państwo! W związku z budową nawierzchni ul. Dworcowej w m. Kobylnica wraz z odwodnieniem - etap II, uprzejmie informujemy, że od dnia 21.04.2020r. (od ok. godz. 8:30) nastąpi zmiana organizacji ruchu. W czasie prowadzonych prac ul. Dworcowa na odcinku od ul. Słonecznikowej do ul. Łąkowej zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów. Utrzymany zostanie dojazd mieszkańców  i ruch pojazdów budowy ul. Dworcowej.. Poprowadzone zostaną objazdy. Objazd dla pojazdów poruszających się od Swarzędza jest wytyczony ulicami Swarzędzką, Poznańską i Szkolną. Dla pojazdów poruszających się od strony ul. Szkolnej po tej samej trasie.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Schemat objazdu na czas budowy ul. Dworcowej pokazujemy na załączonej ilustracji

 

Wiadomośc podana za stroną UMiG Swarzędz

UWAGA ! ważny komunikat

Szanowni mieszkańcy Kobylnicy

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi spisywania liczników wody informuję, że na obecną chwilę nikt z inkasentów nie będzie chodził i spisywał liczników wody.

Podaję numery telefonów, abyście Państwo mogli podać stany liczników wody.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu

61 639 10 23, 607 525 600 można dzwonić od godz. 8,oo do godz. 15,oo

Ponadto można podać stan licznika bezpośrednio do Aquanetu na adres meilowy:      

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W każdym przypadku musicie Państwo podać bieżący stan licznika wody,

imię i nazwisko oraz adres posesji.

Sołtys Kobylnicy