Zmiany w systemie gospodarowania odpadami

03.01.18

Szanowni Państwo! Przedstawiamy informację o zmianach w systemie gospodarowania odpadami na terenie gmin wchodzących w skład ZM "GOAP" od 1 stycznia 2018 r. Jak informuje ZM GOAP, są to zmiany wynikające z dostosowania naszego systemu do obowiązujących przepisów krajowych. Oto  KOMUNIKAT ZM GOAP.

Wiadomość podana za stroną UMiG Swarzędz

Po raz kolejny Rada Sołecka Kobylnicy zorganizowała koncert Wigilijny dla mieszkańców.
W tym roku koncert odbywał się w gościnnych progach hotelu" Ossowski" w Kobylnicy. 
Gościem specjalnym tego wieczoru był zespół " Castle Brass" , który dał wspaniały popis 
muzyczny oraz zaprosił do wspólnego śpiewania Kolęd zgromadzonych mieszkańców. 
Wigilijny wieczór uświetniły również swoim śpiewem dzieci z zespołu wokalnego, który pracuje 
w świetlicy wiejskiej  prowadzony przez panią Agnieszkę Nobik.
 
 

" Mikołaj kontra Bałwanek" pod takim hasłem w 8 grudnia br. Rada Sołecka Kobylnicy zorganizowała dla dzieci
Mikołajki. Aktorzy z grupy "Illuminati" z Gniezna przedstawili dzieciom  program artystyczny, którego bohaterami byli: Mikołaj, Bałwanek, Sopelek i Elf.
Pojawienie się na scenie artystów wzbudziło w dzieciach wiele radości. Aby tradycji stało się zadość na zakończenie przybył Święty Mikołaj, który wręczył dzieciom paczki.
 Grażyna Orpińska
Sołtys Kobylnicy
 
 

310 tys. zł dofinansowania z UE na rozwój obszarów wiejskich Swarzędza

08.12.17

8 grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek podpisał umowę na dofinansowanie kwotą 310 tys. zł projektu pn. Budowa integracyjnego placu sportowo-rekreacyjnego w Kobylnicy.

W kwietniu 2017 r. Gmina Swarzędz złożyła wniosek o dofinansowanie tej ważnej dla społeczności lokalnej inwestycji. Przedstawiona w nim koncepcja przedsięwzięcia spełniła wymogi konkursowe. Wniosek przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny, tj. dokonanej przez Lokalną Grupę Działania „Trakt Piastów" oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Celem projektu jest zapewnienie lokalnej społeczności miejsca integracji i aktywności poprzez realizację wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego (m.in. scena, wiata biesiadna, wiata ogniskowa, siłownia zewnętrzna, mała architektura, zagospodarowanie zieleni).

Montaż finansowy operacji:

Pomoc finansowa dla Gminy (EFRROW*)                          - 310 180,00 zł (63,63%)

Wkład własny (publiczne środki krajowe)                          - 177 296,71 zł (36,37%)

Całkowita wartość operacji (koszty kwalifikowalne)         - 487 476,71 zł

*) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Operacja realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji typu: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Wiadomość podana za strona Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz

Już po raz czwarty mieszkańcy Kobylnicy Rozświetlili Choinkę.
Uroczystość rozświetlenia odbyła się w dniu 2 grudnia 2017 roku.
O godzinie 17,00 przy dźwiękach gitar i śpiewie Scholi
na plac zabaw przybył Święty Mikołaj, który obdarował zebranych
mieszkańców słodyczami oraz sprawił, że rozświetliła sie Choinka.
G.O
 
 

W niedzielę 12 listopada 2017 roku na estradzie hotelu „Ossowski” w Kobylnicy wystąpili  młodzi artyści, którzy poczuli się jak prawdziwe „Gwiazdy”.

Był to efekt  15 godzinnej pracy  w ramach warsztatów wokalno – aktorskich, które zostały  zorganizowane dla dzieci i młodzieży      w świetlicy wiejskiej w Kobylnicy. Warsztaty prowadzone były  przez grupę aktorską „Illuminati” z Gniezna przy współpracy pani Agnieszki Nobik. Koncert był podsumowaniem warsztatów i bardzo kosztownym przedsięwzięciem. Dzięki zebranym funduszom podczas charytatywnego  „Koncertu  Walentynkowego” zorganizowanego przez panie:  Agnieszkę Nobik  i Anetę Kłopot – Wartecką, który odbył się 19 lutego br. w hotelu „Ossowski” przy wsparciu funduszu sołeckiego warsztaty zostały zrealizowane. Podczas warsztatów dzieci i młodzież  zdobywali  umiejętności  wokalne i aktorskie, które zaprezentowali  na scenie podczas koncertu "Piosenek z dreszcaykiem" wykonując znane polskie utwory  we własnej interpretacji. Licznie zgromadzona publiczność gromkimi brawami nagrodziła młodych artystów nie obyło się bez bisów.

Grażyna Orpińska

Sołtys Kobylnicy                                                                                                                                                                                                                   

 

" Zabezpiecz swój rower na zimę"

Pod takim hasłem odbędzie się znakowanie rowerów.

Szczegóły na plakacie poniżej.

Zapraszamy mieszkańców Kobylnicy i okolicznych miejscowości na niezwykły koncert,
który odbędzie się 12 listopada o godz. 18,00 w Hotelu "Ossowski" w Kobylnicy.
Wstęp na koncert jest bezpłatny.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy 
o rezerwację miejsc pod numerem telefony podanym 
na plakacie. 
 
 

 
 
W niedzielę, 29 października, w Łeknie w gminie Wągrowiec, odbyła się uroczysta gala 
pn. „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi". W jej trakcie podsumowano dotychczasową działalność sołectw 
oraz uhonorowano najaktywniejszych "Liderów Odnowy Wsi"  z miejscowości, które wyróżniały się
największym zaangażowaniem w realizacji przedsięwzięć objętych programem Województwa Wielkopolskiego 
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
Powołana przez Zarząd kapituła dokonała analizy dokumentów związanych z realizacją programu, 
w tym przede wszystkim rocznych sprawozdań z działalności grup odnowy wsi oraz dokumentów 
dotyczących konkursów dotacyjnych organizowanych w ramach programu. 
Przy ocenie wzięto pod uwagę m.in.: liczbę przedsięwzięć zrealizowanych w sołectwach
(także tych, realizowanych bez wsparcia finansowego z programu), udział sołectw w konkursach dotacyjnych, 
stopień sformalizowania grupy odnowy wsi oraz planowanie rozwoju w sołectwie.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego, na podstawie opinii kapituły, która z pośród 1944 sołectw
uczestniczących w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi” wskazał 33 sołectwa – laureatów konkursu oraz
29 sołectw wyróżnionych.
Podczas gali „ Liderów Wielkopolskiej Odnowy Wsi” miałam przyjemność odebrać z rąk 
pana Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego to wspaniałe wyróżnienie. 
 
Szanowni mieszkańcy Kobylnicy, nie było by takiego wyróżnienia, gdy by nie wspaniali ludzie z którymi, 
mam przyjemność pracować. Chcę podziękować członkom Rady Sołeckiej, którzy mnie wspierają i motywują
do pracy, animatorom prowadzącym zajęcia w świetlicy, którzy dbają o nasze najmłodsze pokolenie,
instruktorom i harcerzom z Ośrodka ZHP Kobylnica, którzy zawsze są na posterunku i służą pomocą,
seniorom z naszego Klubu Seniora, którzy zawsze są niezawodni oraz wszystkim mieszkańcom,
którzy włączają się w pracę na rzecz „Naszej Małej Ojczyzny”.
 
Grażyna Orpińska 
Sołtys Kobylnicy   
 
   
                                                                                                                                                                  
 

Nie będzie opłaty od posiadania psów

26.10.17

Podczas sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu, która odbyła się 24 października, radni - na wniosek burmistrza Mariana Szkudlarka - jednogłośnie podjęli uchwałę „w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/77/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów". Opłata zostanie zlikwidowana z dniem 1 stycznia 2018 r.

/mw/

 

 

 

 

Wiadomośc podana za stroną Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz

Powiat poznański po raz kolejny realizuje „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie 
dla mieszkańców powiatu poznańskiego”. 
Realizatorem programu jest firma Edictum sp z .o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Mickiewicza 31.
 
W ramach realizacji Programu z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać osoby od 50 roku życia 
(tj. urodzone nie później niż 31 grudnia 1967 r.), zameldowane na terenie gmin powiatu poznańskiego. 
Wykonanie szczepień będzie poprzedzone badaniem lekarskim kwalifikującym do udziału w Programie. 
Szczepienia będą się odbywać od dnia 15 września 2017 r. do dnia 22 grudnia 2017 r.:
 
1) w dni robocze w przychodniach lekarskich na terenie gmin wskazanych poniżej (patrz plakat),
2) w soboty w godz. 10.00-12.00 w siedzibie firmy EDICTUM sp. z o.o. – ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu, 
   tel. 61 847 04 54 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.
 
Liczba miejsc ograniczona. O udziale w Programie decyduje kolejność zgłoszeń. 
Udział w szczepieniach jest bezpłatny. Program jest finansowany wyłącznie ze środków budżetowych 
powiatu poznańskiego.
Więcej informacji na plakacie poniżej.
 
Grażyna Orpińska
Sołtys Kobylnicy