Szanowni mieszkańcy "Osiedla pod Lasem" jest nadzieja, 
że wkońcu ruszy budowa Waszych ulic.
Zaczynamy od ulicy Brzozowej.
W załączniku wiadomość z Urzedu.
Sołtys Kobylnicy
 
 

W czwartek 19 listopada w Klubie Seniora w Kobylnicy gościł
Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Swarzędzkiej pan Antoni Kobza.
Pan Antoni wygłosił prelekcję o historii Kobylnicy ilustruowaną ciekawymi
mapami i zdjęciami. Była to niezwykła lekcja jaką mogli przeżyć nasi seniorzy.
Szczególnie Ci, co jeszcze pamiętają niektóre z tych wydarzeń.
Bardzo serdecznie dziękujemy panu Antoniemu.
 
Mieszkańców Kobylnicy, którzy w swoich archiwach posiadają jakieś zdjęcia 
lub chcieli by się podzielić częścią historii dotyczącą Kobylnicy proszę o kontakt
 
Sołtys Kobylnicy
Grażyna Orpińska
 
      
     

 Silny wiatr - prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości
od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h,
z zachodu - prosimy o zabezpieczenie wszelkich luźnych przedmiotów 
ważne od godz. 08:00 dnia 19.11.2015 do godz. 17:00 dnia 19.11.2015
Stopień zagrożenia: I

Silny wiatr.
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, 
w porywach do 85 km/h, z zachodu. Istnieje 30% prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnie porywów
do 100 km/h prosimy o zabezpieczenie wszelkich luźnych przedmiotów. 
Ważne od godz. 03:00 dnia 18.11.2015 do godz. 17:00 dnia 18.11.2015 
 
Zarządzanie Kryzysowe Swarzędz

 Przewodniczący Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi oraz Przewodniczący Komisji Gospodarki działającej przy Radzie Miejskiej w Swarzędzu.  Zapraszają  wszystkich zainteresowanych mieszkańców na posiedzenie obu komisji, podczas którego zaprezentowany zostanie
"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta i gminy Swarzędz” opracowany w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
Spotkanie odbędzie się w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14, dnia 18.11.2015, godz. 15.00.
 

ARTYKUŁ
14.11.15 07:56
W WEEKEND W GODZINACH NOCNYCH ZAMKNIĘTY BĘDZIE PRZEJAZD KOLEJOWY W KOBYLNICY

 

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu został poinformowany przez wykonawcę - firmę STRABAG, że w nocy z 14 na 15 i z 15 na 16 listopada (w godz. od 22:40 do 4:30) w związku z remontem, zamknięty zostanie przejazd kolejowy w Kobylnicy.

Objazd na czas zamknięcia przejazdu poprowadzony został ul. Dworcową do ul. Szkolnej w Kobylnicy.

W związku z powyższym należy się spodziewać opóźnień na linii nocnej (400) oraz ostatnich kursach linii dziennych w sobotę i w niedzielę. Od poniedziałku rana, komunikacja autobusowa powinna funkcjonować wg normalnego rozkładu jazdy.

KOMUNIKATY

ZGŁASZAJMY SZAMBA I PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW - TO OBOWIĄZEK

Uprzejmie przypominamy, o obowiązku zgłoszenia zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej.

Formularze zgłoszeń dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu (Biuro Obsługi Interesanta - stanowisko 4). Formularz można również pobrać TUTAJ.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu - w Biurze Obsługi Interesanta (stanowisko 4) lub pod numerami telefonów (61) 65 10 714 i (61) 65 12 403.

Wspomniany obowiązek wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XLI/360/2013 z 25 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

 
Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) 
właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości 
do istniejącej sieci kanalizacyjnej.  W przypadku stwierdzenia niewykonania tego obowiązku, 
burmistrz wydaje decyzję nakazującą podłączenie nieruchomości do kanalizacji 
(zgodnie z art. 5 ust. 7 i 9 w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 
Wykonanie tej decyzji podlega egzekucji w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Z obowiązku przyłączenia nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacyjnej zwolnieni są 
tylko właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków, 
spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.
Uchylanie się od obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 
jest zagrożone karą grzywny w wysokości do 10.000,00 zł, która może być nakładana kilkukrotnie.
Jednocześnie informujemy, że w związku z obowiązkiem realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych oraz obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
zmuszeni będziemy wszczynać postępowania w sprawie nakazania wykonania obowiązku podłączenia 
nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Swarzędzu będą kontrolować posesje pod kątem prawidłowego
pozbywania się nieczystości ciekłych.  Celem tych kontroli jest przede wszystkim uświadomienie bądź przypomnienie
właścicielom nieruchomości o obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Właściciele nieruchomości, które można podłączyć do istniejącej kanalizacji, 
proszeni są o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do tego celu.
Właściciele posesji, położonych przy sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez AQUANET SA, 
mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanej oferty spółki na podłączenie nieruchomości 
do sieci kanalizacji sanitarnej (oferta ta nie dotyczy nieruchomości położonych w rejonie sieci 
wybudowanych w ramach projektu inwestycyjnego realizowanego przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka).
 
Grzegorz Taterka
I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Swarzedz

W piątek 30 października obchodziliśmy 35 urodziny "trzynastki".
Było świecznisko, wspomnienia, tort urodzinowy, pląsy i zabawy oraz tradycyjne "Sto Lat". 
Najważniejszym wydarzeniem tego wieczoru jednak, była uroczystość przekazania 
9 Gromady Zuchowej "Leśne Jagódki". 
Po 15 letniej pracy z Gromadą Zuchową dh.Anna Kaczorowska wychowała swoją następczynię 
dh.Klaudię Wieczorek, której to przekazała sznur drużynowej. 
Kolejnym ważnym wydarzeniem w tym dniu było również złożenie Obietnicy Zuchowej,
przekazanie zuchów z 9 GZ "Leśne Jagódki" do 13 Drużyny Harcerskiej im. Batalionu "Parasol" 
oraz mianowanie przybocznych. 
W 13 DH przybocznym został dh. Piotr Sienkiewicz, 
a w 9 GZ zostały dh. Zofia Szwajkowska i dh. Aleksandra Kaczorowska. 
Gratuluję wszystkim mianowanym nowych funkcji i życzę dalszej wspaniałej przygody na harcerskim szlaku.
Komendantka Ośrodka ZHP w Kobylnicy
Harcmistrzyni Grażyna Orpińska
 

Policja organizuje zajęcia z samoobrony dla kobiet.
 
W ramach projektu „Akademia Bezpiecznej Kobiety” policja organizuje zajęcia z samoobrony przeznaczone dla kobiet.
Na zajęcia trzeba się wcześniej zapisać.
Zajęcia z samoobrony odbędą się 4 listopada o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Traugutta 42 w Poznaniu.
Zajęcia dla kobiet będą organizowane w ramach projektu prewencyjnego "Akademia Bezpiecznej Kobiety”.
W ramach kursu odbędą się wykłady teoretyczne i praktyczne podczas,
których uczestniczki pod okiem doświadczonego instruktora będą uczyć się podstawowych technik samoobrony – informuje Monika Witt z poznańskiej policji.
Projekt polega na edukacji i zdobyciu umiejętności mających na celu wzrost bezpieczeństwa osobistego i zapobiegania przestępczości wobec kobiet, a także zwiększenie świadomości pań o zjawiskach patologicznych i przestępczych – dodaje.
Osoby chętne muszą się zapisać.
Zgłoszenia będą przyjmowane pod numerem telefonu:
61 84 123 33, lub 61 84 158 29 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Zajęcia są bezpłatne, a ilość miejsc ograniczona.
 Sołtys  Kobylnicy

Szanowni mieszkańcy Kobylnicy mamy decyzję Pana Burmistrza, która pozwoliła nam na realizację naszego „Planu Odnowy Sołectwa” Zgodnie z zadaniem nr. 5 w naszym Planie ruszyła budowa placu rekreacyjnego  na którym, zostanie usytuowana między innymi plenerowa siłownia. Zaczęliśmy od porządkowania i równania terenu.  Nadmienię, iż realizacja tej inwestycji w pierwszym etapie finansowana jest ze środków funduszu sołeckiego, a w kolejnych etapach będziemy zabiegać o środki zewnętrzne. Będziemy potrzebowali również pomocy ze strony mieszkańców. Mam nadzieję, że wspólnie wybudujemy nasz wymarzony skwerek do spędzania wolnego czasu.
Sołtys Kobylnicy
Grażyna Orpińska
 
 
 
 

Artykuł
15.10.15 11:47
Rozbudowa szkoły w Kobylnicy – przygotowania na ukończeniu
Trwają przygotowania do rozpoczęcia rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, co jest zadaniem coraz pilniejszym. Dziś nauka odbywa się tam na dwie zmiany, a uczniów stale przybywa. Na zlecenie Gminy Swarzędz Pracownia Projektowa arch. Zbigniewa Antczaka z Poznania wykonała projekt rozbudowy, a UMiG posiada już decyzję o pozwoleniu na budowę. Na ukończeniu są teraz prace związane z opracowaniem dokumentacji na budowę nowej sali gimnastycznej. Wybudowana zostanie sala z boiskiem o wymiarach 28 x 15 m wraz z trybunami, szatniami i salką do gimnastyki korekcyjnej. Dodatkowo powstaną osobne szatnie (a także pomieszczenia dla trenerów) obsługujące uczestników zajęć na boisku zewnętrznym. Obok szkoły urządzone zostaną 52 nowe miejsca parkingowe a także droga dojazdowa.
 
Rozbudowa szkoły w Kobylnicy ma rozpocząć się w przyszłym roku, a zakończyć przed 1 września 2017.
 
 

 

 Szanowni Państwo

Serdecznie dziękuję wszystkim tym, osobom które, zagłosowały na nasz projekt„ Budowa placu rekreacyjnego dla mieszkańców Kobylnicy” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. Uzyskaliśmy 468 głosów, niestety to troszeczkę za mało i nie załapaliśmy się do piątki projektów, które uzyskały dofinansowanie.Jeszcze raz gorące podziękowania kieruję do Państwa w imieniu swoim i Rady Sołeckiej licząc, że w przyszłym roku będzie lepiej.

                                                                                                          Sołtys  Kobylnicy

                                                                                                          Grażyna Orpińska

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie
 
Zapraszamy na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie. Szczepieniem objęci zostaną mieszkańcy naszej Gminy, w wieku od 55 roku życia (tj. urodzeni nie później niż 31 grudnia 1960 roku), zameldowani na terenie powiatu poznańskiego.  Rejestracja w Przychodni „Diagter” przy ul. Piaski 8 w Swarzędzu pod numerem telefonu 61 817 25 33, 61 817 25 49 lub  694 609 386, Szczepienie wymaga konsultacji z lekarzem. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczepienie finansowane jest ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.

Więcej artykułów…