W niedzielę 1 września br. na scenie plenerowej zlokalizowanej na placu rekreacyjnym
w Kobylnicy odbył się koncert pt. „Śpiewamy Polskie Piosenki” z publicznością w roli głównej. 
Koncert w pierwszej swojej części miał charakter Patriotyczny, a  druga część koncertu miała 
charakter rozrywkowy.
Mieszkańcy wspólnie z zespołem „Klubu Szyderców Bis” i naszym lokalnym zespołem dziecięcym
mieli okazje do wspólnego śpiewania piosenek Patriotycznych oraz wakacyjnych.
 
 

„Biała Sobota" - zaproszenie na bezpłatne badania

23.08.19

Powiat Poznański organizuje w dniu 7 września 2019 r. w godz. 11.00 - 15.00, na terenie Szpitala w Puszczykowie, „Białą Sobotę", podczas której, mieszkańcy powiatu poznańskiego będą mogli skorzystać bez skierowania od lekarza, z bezpłatnych badań m.in. videodermatoskopem w kierunku nowotworów skóry, EKG, densymetrycznych w kierunku osteoporozy oraz bezpłatnych konsultacji kardiologicznych, alergologicznych, laryngologicznych, okulistycznych, diabetologicznych oraz urologicznych. Konsultacje lekarskie oraz niektóre badania wymagają wcześniejszej rejestracji.

Zapisy od poniedziałku 26 sierpnia br. pod nr tel.: 61 84 18 822 (pn. - pt. w godz. 09:00 - 13:00).

Do udziału w „Białej Sobocie" zapraszamy również mieszkańców gminy Swarzędz.

 

Wiadomość podana za stroną UMiG Swarzedz

Od kilku tygodni można zaobserwować akty dewastacji i zanieczyszczeń na placu rekreacyjnym w Kobylnicy. Problem stanowi notoryczne zaśmiecanie, tłuczenie butelek po alkoholu, wyrywanie śmietników, niszczenie stołów, czy zniszczenie części konstrukcji dachu sceny. To tylko kilka przykładów. Z przykrością muszę stwierdzić, iż większości tych zniszczeń dokonują młodzi ludzie w wieku pomiędzy dwanaście a szesnaście lat.

W dniach od 29 lipca do 9 sierpnia w świetlicy wiejskiej w Kobylnicy 
odbywały się zajęcia dla dzieci podczas „Akcji Lato 2019”. 
Ciekawy program zajęć przyciągnął bardzo liczną gromadkę dzieci w wieku 
od 5 do 13 lat.Przez dwa tygodnie dzieci spędzały czas pod opieką instruktorów 
Związku Harcerstwa Polskiego, którzy, na co dzień pracują z drużynami w Ośrodku ZHP Kobylnica.
Podczas zajęć dzieci miały okazję uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach na świeżym powietrzu, 
były w kinie, Deli Parku, Parku Linowym, Parku Dinozaurów, zjeżdżały kolejką górską i pontonami 
na poznańskiej Malcie, uczestniczyły w zajęciach Muzealnych Bramy Poznania, zajęciach i grze terenowej 
w Swarzędzkim Skansenie z okazji Dnia Pszczoły oraz otrzymały słodki poczęstunek w postaci lodów.
Zajęcia były finansowane z Funduszu Sołeckiego  oraz dofinansowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.
Poniżej krótka fotorelacja z zajęć.
 
 
 

8 czerwca br. Rada Sołecka Kobylnicy we współpracy 
ze Szkołą Podstawową  zorganizowali Dzień Dziecka.
Celem imprezy była integracja środowiska wiejskiego,
a przede wszystkim zorganizowanie wielu atrakcji dla dzieci
z okazji ich święta. Dzieci między innymi otrzymały słodki 
poczęstunek, kiełbaski z rożna i napoje.
Na scenie zaprezentował się wokalny zespół dziecięcy,mali artyści,
którzy brali udział w konkursie piosenki "Zostań Gwiazdą",
odbyły sie pokazy sztuk walki oraz tańców Latino.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że w imprezie uczestniczyły całe rodziny,
co powoduje bardzo dużą integrację międzypokoleniową naszych mieszkańców.
 
D1
D7
 

 

W sobotę 25 maja br. mieszkańcy Kobylnicy bawili się na Majówce zorganizowanej przez Radę Sołecką. 
O godzinie 18,oo taneczną rozgrzewkę z animacjami dla dzieci i dorosłych przeprowadzili instruktorzy 
grupy "Bratnis" , a następnie w rytmach muzyki puszczanej przez DJ ̓ S BALANGAS KOSTI & AWEEZ 
mieszkańcy testowali wytrzymałość ułożonego "parkietu" przed sceną. 
Zabawa trwała w bardzo miłej i rodzinnej atmosferze do późnych godzin wieczornych. 
Dziękuję wszystkim tym mieszkańcom, a przede wszystkim młodzieży, która włączyła się do posprzątania
boiska i placu zabaw po imprezie. 
 
Sołtys Kobylnicy
Grażyna Orpińska
 

 

Szanowni Mieszkańcy od 1 lipca br. czeka nas podwyżka cen za wywóz śmieci.
Więcej informacji na ten temat podanych jest w informacji GOAPu poniżej.
Sołtys Kobylnicy

 

Władze Gminy Swarzedz nie śpią, robią wszystko żeby rozwiązać problem komunikacyjny  na naszym terenie. Proszę mieszkańców Kobylnicy o zapoznanie się z informacją.

Problemy z przejazdem przez tory kolejowe w Kobylnicy - trwają starania o bezkolizyjne skrzyżowanie

15.05.19

Wśród największych, wymagających rozwiązania, problemów komunikacyjnych w gminie Swarzędz wymieniana jest zwykle sprawa przejazdu przez tory kolejowe w Kobylnicy. Przed często zamykanym przejazdem na ul. Swarzędzkiej (droga powiatowa) oraz od strony ul. Poznańskiej (dawna droga krajowa nr 5, obecnie droga wojewódzka nr 194) kierowcy czekać muszą stanowczo za długo, co stanowi dużą uciążliwość. Władze Gminy Swarzędz podejmują starania, aby w tym miejscu stworzyć skrzyżowanie bezkolizyjne, co byłoby rozwiązaniem najbardziej funkcjonalnym i zapewniającym największe bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Koszty takiej inwestycji, szacowane na wiele milionów złotych, przekraczają jednak możliwości budżetu Swarzędza. Problem może zostać rozwiązany jedynie we współpracy Gminy Swarzędz z zarządcami dróg (samorządy powiatu i województwa) oraz władzami kolei. Takie wspólne działanie zostało podjęte i powstała szansa na uzyskanie wsparcia z ogromnej puli pieniędzy przeznaczanych na inwestycje przez PKP. Na razie nie jest to jeszcze pewne, ale można mieć nadzieję, że się uda.

Co wiemy dotychczas? Oto najważniejsze punkty historii naszych starań.

2017 r.:

► Zadanie pt. „Budowa bezkolizyjnego przejazdu kolejowego na linii kolejowej nr 354 Poznań Wschód - Skandawa, wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2407P ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy" zostało uznane za priorytetowe i jako jedno z czterech ujęte wśród propozycji zgłoszonych przez Zarząd Dróg Powiatowych do Zarządu PKP PLK S.A. w Warszawie, w celu umieszczenia go w programie „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III".

► W celu aplikowania o środki finansowe zostało zlecone opracowanie koncepcji projektowej dla tego zadania.

2018 r.:

► W marcu 2018 r. na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu opracowany został „Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu pod linią kolejową 353 Poznań Wschód - Skandawa wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej 2407P - ul. Swarzędzkiej w m. Kobylnica"(przedstawiamy go na załączonej ilustracji). Budżet Gminy Swarzędz partycypował w kosztach tego opracowania, przekazując Powiatowi Poznańskiemu 75.000 zł w pomocy finansowej.

► Projekt ten został wsparty przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań w wystąpieniu do Prezesa PKP PLK S.A z 30.01.2018 r.

► Program pt. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III" PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uruchomiły w 2018 roku, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020, jako projekt inwestycyjny, stwarzający możliwość współpracy z zarządcami dróg w zakresie współfinansowania inwestycji drogowych, obejmujących likwidację przejazdów kolejowo-drogowych w zamian za budowę skrzyżowań bezkolizyjnych. Jego celem jest wsparcie realizacji projektów samorządowych powiązanych z infrastrukturą kolejową.

► PKP PLK S.A. w połowie 2018 roku przeprowadziły analizę wielokryterialną wstępnych koncepcji przekazanych przez zarządców dróg ubiegających się o udział w projekcie i dokonały wyboru zadań, które planują realizować z jednostkami samorządowymi w Etapie III, w ramach dostępnej puli środków .

Koncepcja budowy skrzyżowania bezkolizyjnego w Kobylnicy została zakwalifikowana do ewentualnej realizacji, poprzez umieszczenie jej na liście rezerwowej, o czym Zarząd PKP PLK S.A. poinformował Starostę Poznańskiego pismem z dnia 13.07.2018 r., zaznaczając jednocześnie, że w przypadku „uwolnienia" środków finansowych wybierane będą najlepiej przygotowane zadania z tej listy.

2019 r.:

► Władze Gminy Swarzędz w ścisłej współpracy z Powiatem Poznańskim cały czas podejmują starania o uzyskanie dofinansowania dla tej inwestycji. Wykorzystywane są wszelkie możliwości, w tym pomoc parlamentarzystów. W ostatnim czasie, podczas wizyty w Swarzędzu, sprawą poważnie zainteresował się m.in. poseł Bartłomiej Wróblewski i zadeklarował osobiste podjęcie rozmów z władzami PKP.

Czekając na dalszy rozwój sytuacji i pozytywne informacje, obiecujemy informować Państwa o nich na bieżąco.

Wiadomośc podana za stroną UMiG Swarzędz