Szanowni Państwo,
Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 r. Gmina Swarzędz samodzielnie organizuje system gospodarki odpadami 
komunalnymi. Każdy właściciel nieruchomości położnej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz zobowiązany 
jest do złożenia nowej deklaracji. Szczegóły na plakacie poniżej.
Sołtys Kobylnicy.
 
 

W dniach od 9 – do 13 sierpnia 2021 roku w naszym sołectwie odbyła się Akcja Lato.  
Jak co roku staraliśmy się, aby dzieci miały sporo atrakcji. 
Oczywiście obowiązkowo musiały się odbyć zjazdy na kolejce górskiej, kąpiel  w basenie oraz kino. 
Ponadto dzieci uczestniczyły w lekcji edukacyjnej „ Ptasi zegar – czyli jaki ptak nas budzi”  
nie zabrakło gier i zabaw na świeżym powietrzu. 
Opiekę nad dziećmi podczas Akcji Lato sprawowali niezawodni instruktorzy z Ośrodka ZHP w Kobylnicy. 
Dziękujemy panu Burmistrzowi za umożliwienie nieodpłatnych przejazdów komunikacją Swarzędzką 
oraz za dofinansowanie naszych zajęć.
Sołtys Kobylnicy
 

Zgłoszenie pieca to już obowiązek

 

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca nieruchomości będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach i lokalach zarówno mieszkalnych i niemieszkalnych.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w formie papierowej w Urzędzie miasta/gminy właściwym do umiejscowienia budynku (wniosek dostępny pod adresem:  https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

Terminy złożenia deklaracji to:

  • 12 miesięcy - w przypadku starych już istniejących źródeł ciepła lub spalania paliw,
  • 14 dni od uruchomienia - w przypadku nowo powstałych źródeł ciepła lub spalania paliw.

Dla budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Swarzędz, deklaracje w formie papierowej można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu od 1 lipca 2021 roku, w Wydziale Obsługi Mieszkańca - Rynek 1 oraz w Wydziale Ochrony Środowiska - ul. Poznańska 25. Złożona deklaracja w formie papierowej będzie wprowadzona elektronicznie do CEEB przez upoważnionych pracowników.

Jednocześnie informujemy osoby, które wcześniej złożyły do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu ankietę inwentaryzacyjną dotyczącą źródła ogrzewania, że nie są zwolnione z obowiązku złożenia deklaracji do CEEB.

Więcej informacji na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

do pobrania:

wiadomośc podana za strona UMiG Swarzędz

Przekazuje do wiadomości mieszkańców Kobylnicy odpowiedzi na pisma dotyczące;
1. Uregulowania świateł na skrzyzowaniu ul. Swarzędzkiej i Poznańskiej
2. Ustawienia ekranów wzdłuż torów kolejowych.
Sołtys Kobylnicy
 

Przekazuje do wiadomości mieszkańcom Kobylnicy odpowiedzi na pisma skierowane do Urzedu.
Zachecam do zapoznaniem się z poniższymi odpowiedziami dotyczącymi problemów jakie zgłaszają mieszkańcy.
Sołtys Kobylnicy.
 
 

 Wpłyń na swoją przestrzeń!

 

Szanowni Mieszkańcy! Kolejny już rok w ramach Swarzędzkiego Budżetu Obywatelskiego mamy możliwość zdecydować, na realizację jakich projektów zostanie przeznaczona kwota 1 500 000 zł. Wzorem lat poprzednich Budżet Obywatelski został podzielony na trzy części. Głosy oddać możemy na projekt główny, na który zostanie przeznaczony 1 mln zł oraz na projekty lokalne, których suma nie przekroczy 300 000 zł, a wartość jednostkowa 100 000 zł i projekty dodatkowe, których suma nie przekroczy 200 000 zł, a wartość jednostkowa 50 000 zł.

Powodów do zaangażowania się w gminny Budżet Obywatelski i współdecydowania o przyszłorocznych projektach jest wiele, jednak najważniejszymi są możliwość współuczestnictwa i współdecydowania, przejawiająca się w:

- dbałości o wspólne otoczenie i szansie na zwiększanie jego atrakcyjności,

- wpływie na decyzję (poprzez oddanie głosu), co będzie realizowane w najbliższym otoczeniu ze środków publicznych,

- integracji z najbliższym otoczeniem i sąsiadami podczas generowania pomysłów, tworzenia koncepcji, a następnie promocji projektu podczas głosowania.

Regulamin oraz szczegółowy Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz zawarte zostały w Uchwale Rady Miejskiej w Swarzędzu, dostępnej tutaj:

swarzedz.esesja.pl/zalaczniki/122157/396-2021_1173434.pdf

Najważniejszymi dla mieszkańców datami są:

od 01-31.05.2021 r. - zgłaszanie propozycji projektów wnioskowanych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz

od 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r. - weryfikacja złożonych propozycji przez Komisję odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji

od 16.07.2021 r. do 31.08.2021 r. - głosowanie

do 30.09.2021 r. - ogłoszenie wyników

Możliwość łatwego zgłaszania projektów, a następnie głosowania zapewnia nowopowstała strona:

https://swarzedz.budzet-obywatelski.org/

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w Budżecie Obywatelskim Gminy Swarzędz, do wspólnego działania i poczucia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń. Każdy projekt się liczy i każdy głos ma znaczenie!

Wiadomośc p[odana za stroną UMiG Swarzędz

 
Troszeczkę historii z życia Kobylnicy.
Zapewne wszyscy wiemy, że Kobylnica znajduje się na Szlaku Piastowskim, gdzie rozciągają się puszcze. 
Z dużym prawdopodobieństwem można było stwierdzić, że to właśnie tutaj na swoje polowania wyruszali 
pierwsi władcy Polski. Stąd też powstał pomysł, aby jednym z symboli tego Szlaku  były drewniane rzeźby 
przedstawiające Bolesława I Chrobrego i jego wojów. (  Bolesław I Chrobry był synem Mieszka I ). 
W 1978 roku wykonane przez artystów ludowych spod Makowa Podhalańskiego rzeźby zostały ustawione 
na terenie Kobylnicy w trzech miejscach,  na skrzyżowaniu ul. Dąbrówki i Poznańskiej, 
przy obecnej Karczmie Leśnej oraz naprzeciw sklepu Ewa przy ul. Poznańskiej. 
Niestety dwie pierwsze rzeźby zostały zabrane i przeniesione do Skansenu w Dziekanowicach, 
a w Kobylnicy ostała się tylko jedna przedstawiająca twarz Mieszka i Dąbrówki. 
Aby zatrzymać w Kobylnicy, choć troszeczkę tej historii postanowiliśmy zająć się tą rzeźbą. 
W niedzielę 11 kwietnia 2021 roku członkowie Rady Sołeckiej wraz z grupą mieszkańców przetransportowali 
rzeźbę do pana Bielawiaka seniora w celu odrestaurowania, a następnie rzeźba zostanie zamontowana 
w godnym dla niej miejscu, a mianowicie na naszym placu rekreacyjnym. 
 
Sołtys Kobylnicy
 
Krótka fotorelacja 
 

 
 
Szanowni mieszkańcy Kobylnicy i Katarzynek 
Przekazuję informację otrzymaną od Naczelnika OSP Kobylnica.
Od wtorku 6 kwietnia strażacy z OSP Kobylnica będą wydawać jednorazowe maseczki chirurgiczne. 
Maseczki można odbierać w budynku Remizy Strażackiej w Kobylnicy w godzinach od 8.oo do 19.oo
Zachęcam wszystkich chętnych do odbioru maseczek.
Sołtys Kobylnicy
 

Gminna dotacja na wymianę źródła ogrzewania

16.03.21

Od 17 marca 2021 roku, tj. od dnia wejścia w życie uchwały Nr XXXIV/384/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi, będą przyjmowane wnioski o udzielenie dotacji na wymianę źródła ogrzewania.

Wnioski o udzielenie dotacji dostępne są w następujących miejscach:

  • Wydział Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 1;
  • Wydział Ochrony Środowiska, ul. Poznańska 25, pok. 214;
  • na stronie bip.swarzedz.eu, w zakładce eUrząd/"WOS"Wydział Ochrony Środowiska;
  • na stronie eko.swarzedz.pl w zakładce „powietrze"

Wnioski należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu,

ul. Rynek 1 lub w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Poznańska 25, pok. 215 od dnia 17 marca 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r. (decyduje kolejność zgłoszeń).

Dotacja obejmuje zastąpienie pieca opalanego paliwem stałym (tj. trwałe odłączenie pieca od systemu grzewczego) na ekologiczne źródła ciepła w tym: miejską sieć ciepłowniczą, kocioł gazowy, kocioł elektryczny lub urządzenie elektryczne będące bezpośrednim źródłem energii cieplnej, kocioł olejowy, pompę ciepła, kocioł na paliwo stałe oraz kocioł na biomasę, pod warunkiem, że nowe urządzenie będzie służyło celom mieszkalnym. Wysokość dotacji może wynieść 80% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 7.000 zł. W przypadku budynku wielorodzinnego 80% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 14.000 zł, jeżeli jest wprowadzane źródło ogrzewania dla więcej niż jednego lokalu mieszkalnego.

W przypadku wymiany na kocioł na paliwo stałe możliwe do montażu są tylko nowe piece, które umożliwiają wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem zgazowujących paliwo, nieposiadające rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie, spełniające wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia

28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo

stałe (Dz.Urz.UE L 193, str.100, z 2016r. L 346, str. 51).

Zgodnie z zasadami dotacji, stary kocioł na paliwo stałe można wymienić na kocioł na paliwo stałe spełniający wymagania ekoprojektu, tylko w przypadku, gdy nieruchomość nie ma możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Wnioski należy składać przed przystąpieniem do realizacji zadania, tj. w szczególności przed zakupem i montażem dotowanych urządzeń a także przed likwidacją źródła ciepła. Dofinansowaniem objęte są koszty poniesione od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji.  Dotacja nie obejmuje wymiany pieca gazowego, który jest głównym źródłem ogrzewania na nowy piec gazowy i nie będzie finansowała już zrealizowanych inwestycji.

Do rozliczenia dotacji, między innymi, należy przedstawić dokument potwierdzający trwałe wyłączenie z eksploatacji wymienionego źródła ciepła, którym jest imienny dokument zezłomowania.

Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

1)   pisemną zgodę właścicieli/współwłaścicieli lokalu/budynku mieszkalnego na realizację inwestycji przez wnioskodawcę oraz zawarcie umowy z Gminą Swarzędz o udzielenie dotacji na ten cel (jeżeli dotyczy);

2)   dokument potwierdzający brak możliwości przyłączenia lokalu/budynku mieszkalnego do sieci ciepłowniczej i gazowej wystawiony przez gestorów sieci ciepłowniczej i gazowej (w przypadku zmiany źródła ogrzewania na kocioł na paliwo stałe);

3)   dokumenty potwierdzające możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą ciepła, gazu lub energii elektrycznej:

- w przypadku sieci ciepłowniczej - aktualne warunki przyłączenia;

- w przypadku ogrzewania gazowego - aktualne warunki podłączenia do sieci gazowej lub w przypadku, gdy lokal lub budynek mieszkalny posiada wewnętrzną instalację gazową, umowę o dostarczenie gazu z dostawcą gazu;

- w przypadku ogrzewania elektrycznego - aktualne warunki przyłączenia do sieci elektrycznej z uwzględnieniem zapotrzebowania energetycznego na cele grzewcze;

- w przypadku pompy ciepła - zaświadczenie o braku sprzeciwu do projektu robót geologicznych lub pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego (jeżeli jest wymagane);

4)   pełnomocnictwo imienne wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (w wysokości 17,00 zł), w przypadku ustanowienia pełnomocnika;

5)   oświadczenie o prawie do obniżenia kwoty należnego podatku VAT o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą);

6)   dokumenty i informacje, których zakres został określony w art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 708 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. nr 53, poz. 311 ze zm.) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r., nr 121, poz.810) - dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub działalność gospodarczą w rolnictwie lub w rybołówstwie;

7)   dokumenty, o których mowa w § 12 ust. 2 uchwały Nr XXXIV/384/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi (dotyczy wspólnot mieszkaniowych);

Wnioski będą weryfikowane przez komisję, która będzie przeprowadzała oględziny miejsca wymiany źródła ogrzewania po złożeniu wniosku i po realizacji inwestycji.

Wnioskodawca, po pozytywnej weryfikacji wniosku, zostanie poinformowany o możliwości podpisania umowy o udzielenie dotacji. Po podpisaniu umowy wnioskodawca przystępuje do realizacji zadania. Po zakończeniu inwestycji wnioskodawca składa formularz rozliczenia dotacji wraz z odpowiednimi załącznikami. Dotacja będzie wypłacana po realizacji inwestycji, w terminie określonym w umowie dotacji.

Burmistrz ma prawo do kontroli trwałości zrealizowanego zadania w terminie 5 lat od dnia rozliczenia inwestycji. Okres używania dotowanych urządzeń wynosi minimum 5 lat, jeśli będzie on krótszy dotacja podlega zwrotowi.

Do pobrania:

wniosek o udzielenie dotacji na zmianę źródła ogrzewania (doc)

wniosek o udzielenie dotacji na zmianę źródła ogrzewania (pdf)

formularz de minimis

formularz de minimis rolnictwo

oświadczenie_pomoc_de_minimis 2020 (doc)

oświadczenie_pomoc_de_minimis 2020 (pdf)

oświadczenie o prawie do obniżenia podatku (doc)

oświadczenie o prawie do obniżenia podatku (pdf)

pełnomocnictwo (doc)

pełnomocnictwo (pdf)

zgoda właścicieli budynku (doc)

zgoda właścicieli budynku (pdf)

Oto Uchwała nr XXXIV/384/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi.

wiadomośc podana za strona UMiG

Szanowni mieszkańcy Kobylnicy,
zachęcam do zapoznania się z OBWIESZCZENIEM 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Szczególnie zachęcam mieszkańców 
ul. Dolnej i Na Skarpie. 
Sołtys Kobylnicy
 
 

Zimowe utrzymanie dróg

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Swarzędz! Informujemy, że prace związane z zimowym utrzymaniem dróg wykonywane są na odcinkach dróg strategicznych o łącznej długości 50,7 km oraz na odcinkach dróg podstawowych o łącznej długości 82,22 km. Od poniedziałku 08.02.2021 roku odśnieżono około 450 km gminnych dróg, powielając działania na drogach strategicznych oraz podstawowych. Z powodu panującej aury i występujących warunków atmosferycznych informujemy, że bardzo trudno jest doprowadzić drogi do stanu "czarne i mokre". Nie mniej jednak warunki są trudne i apelujemy o dostosowanie prędkości do aktualnych warunków atmosferycznych. W trakcie weryfikacji prac wykonanych przez firmę odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg w kilku przypadkach stwierdzono wykonanie prac w sposób odbiegający od ustalonych standardów. Wykonawca otrzymał polecenie ponownego zrealizowania usługi na reklamowanych odcinkach dróg. Szanowni Państwo pragniemy wyjaśnić, że zgłaszane do UMiG w Swarzędzu przypadki przejazdów pługów z podniesionymi lemieszami są wynikiem rozmyślnego działania Wykonawcy. Często w takich przypadkach mamy do czynienia z przejazdami technicznymi w ramach zmiany miejsca wykonywanej usługi. W przypadkach wątpliwych prosimy o kontakt z Wydziałem Infrastruktury Drogowej (tel. 61 65 12 410)  wraz z informacją: nr rejestracyjny pojazdu, godzina oraz ulica przejazdu.

Data zgłoszenia Godzina zgłoszenia Standard długość (km)
08.02.2021 06:50:00 1 50,7
08.02.2021 10:20:00 1 41,61
08.02.2021 14:01:00 1 12,45
08.02.2021 15:11:00 i 16:32:00 1 50,7
08.02.2021 16:32:00 2 81,93
08.02.2021 16:21:00 3 0,54
08.02.2021 21:40:00 3 0,83
09.02.2021 20:00:00 realizacja 04:00:00 1 41,61
09.02.2021 20:00:00 realizacja 04:00:00 1 41,61
09.02.2021 14:45:00 2 81,93
09.02.2021 15:37:00 realizacja godz. 04:00 1 41,61

informacja podana za strona UMiG Swarzedz

Tunel w Kobylnicy - jest wykonawca

 

5 lutego Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu wybrał wykonawcę tunelu pod torami kolejowymi w Kobylnicy. Najkorzystniejsza okazała się oferta firmy Budimex Budownictwo Sp. z o.o. z Warszawy, która podjęła się zadania za niespełna 46 mln zł. Możliwe zatem, że wkrótce umowa na realizację w systemie „projektuj i buduj" zostanie podpisana. - Jeśli tak się stanie, to za niespełna 3 lata, w 2023 roku, zapomnimy o korkach w Kobylnicy - mówi burmistrz Swarzędza, Marian Szkudlarek. Zamiast przejazdu kolejowego z rogatkami będziemy mieli 70-metrowy tunel pod torami, a zamiast skrzyżowania z sygnalizacją świetlną - rondo. Takie są założenia budowy bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe w Kobylnicy - wyjaśnia burmistrz.

Inwestorem jest Powiat Poznański, a kosztami podzielą się PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Powiat Poznański, Gmina Swarzędz i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

wiadomość podana za stroną UMiG Swarzędz