Likwidacja źródeł niskiej emisji - dotacje

23.01.18

Starostwo Powiatowe w Poznaniu ogłosiło nabór wniosków na celowe dotacje na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi. Oferta jest skierowana do wszystkich mieszkańców Powiatu Poznańskiego. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 14 lutego do 7 marca 2018 r. w godzinach pracy urzędu.

Dotacja może wynieść maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych netto, osoby fizyczne mogą dostać do 7 tys. zł dofinansowania, podmioty gospodarcze i spółdzielnie mieszkaniowe do 14 tys. zł.

Informacje o programie dostępne są na stronie:

http://powiat.poznan.pl/likwidacja-zrodel-niskiej-emisji/

wiadomośc podana za stroną UMiG

Punkt obsługi Urzędu Skarbowego

10.01.18

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, od 15 stycznia 2018 roku, w budynku Urzędu Miasta i

Gminy w Swarzędzu, przy ul. Poznańskiej 25 zostanie uruchomiona  obsługa

interesantów Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu.

Mieszkańcy miasta i gminy Swarzędz będą mieli możliwość składania

korespondencji, deklaracji podatkowych, wniosków oraz informacji

kierowanych do administracji podatkowej.

W swarzędzkim punkcie obsługi dostępne będą również deklaracje i formularze

podatkowe.

Godziny funkcjonowania punktu obsługi:

poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00

od wtorku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

/UMIG;PUS/

Wiadomośc podana za stroną Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.

Paczkowo i Kobylnica - modernizacja ulic

29.12.17

Roztrzygnięte zostały przetargi na przebudowę ulicy Sokolnickiej w Paczkowie i Szkolnej w Kobylnicy. W obydwu przypadkach najkorzystniejsze oferty złożyła spółka Budownictwo Drogowe Krug. Umowy z wykonawcą burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał 29 grudnia 2017 r. Prace rozpoczną się 1 marca i mają się zakończyć po trzech miesiącach.

 2.097.725 zł będzie kosztowała przebudowa Sokolnickiej w Paczkowie (ok. 400-metrowy odcinek od ul. Dworskiej do drogi serwisowej przy ul. Poznańskiej). W ramach tej inwestycji wybudowana zostanie jezdnia o szerokości 5 metrów, chodnik o szerokości 2 metrów, zjazdy do posesji, a w rejonuie boiska "Orlik" - miejsca parkingowe na 22 samochody osobowe. Wszystkie nawierzchnie będą wykonane z kostki brukowej. Najpierw, oczywiście, zbudowane zostaną: kanał technologiczny, kanalizacja deszczowa, brakujące przyłącza wodno-kanalizacyjnej do posesji oraz oświetlenie drogowe.

 988.345 zł to koszt przebudowy ul. Szkolnej (170-metrowy odcinek od ul. Poznańskiej do przejazdu kolejowego) w Kobylnicy. Ul. Szkolna będzie miała jezdnię asfaltową o szer 6 m oraz obustronne chodniki o szer. 2,2 m ze zjadami do posesji. Dla poprawy bezpieczeństwa w rejonie przedszkola w wybudowany zostanie próg spowalniający ruch. Na początek wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, brakujące przyłącza wodno- kanalizacyjne do posesji, kanał technologiczny oraz oświetlenie drogowe.

/mw/

fot. T. Rybarczyk

Wiadomość podana za stroną UMiG Swarzędz

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami

03.01.18

Szanowni Państwo! Przedstawiamy informację o zmianach w systemie gospodarowania odpadami na terenie gmin wchodzących w skład ZM "GOAP" od 1 stycznia 2018 r. Jak informuje ZM GOAP, są to zmiany wynikające z dostosowania naszego systemu do obowiązujących przepisów krajowych. Oto  KOMUNIKAT ZM GOAP.

Wiadomość podana za stroną UMiG Swarzędz

Po raz kolejny Rada Sołecka Kobylnicy zorganizowała koncert Wigilijny dla mieszkańców.
W tym roku koncert odbywał się w gościnnych progach hotelu" Ossowski" w Kobylnicy. 
Gościem specjalnym tego wieczoru był zespół " Castle Brass" , który dał wspaniały popis 
muzyczny oraz zaprosił do wspólnego śpiewania Kolęd zgromadzonych mieszkańców. 
Wigilijny wieczór uświetniły również swoim śpiewem dzieci z zespołu wokalnego, który pracuje 
w świetlicy wiejskiej  prowadzony przez panią Agnieszkę Nobik.
 
 

" Mikołaj kontra Bałwanek" pod takim hasłem w 8 grudnia br. Rada Sołecka Kobylnicy zorganizowała dla dzieci
Mikołajki. Aktorzy z grupy "Illuminati" z Gniezna przedstawili dzieciom  program artystyczny, którego bohaterami byli: Mikołaj, Bałwanek, Sopelek i Elf.
Pojawienie się na scenie artystów wzbudziło w dzieciach wiele radości. Aby tradycji stało się zadość na zakończenie przybył Święty Mikołaj, który wręczył dzieciom paczki.
 Grażyna Orpińska
Sołtys Kobylnicy
 
 

310 tys. zł dofinansowania z UE na rozwój obszarów wiejskich Swarzędza

08.12.17

8 grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek podpisał umowę na dofinansowanie kwotą 310 tys. zł projektu pn. Budowa integracyjnego placu sportowo-rekreacyjnego w Kobylnicy.

W kwietniu 2017 r. Gmina Swarzędz złożyła wniosek o dofinansowanie tej ważnej dla społeczności lokalnej inwestycji. Przedstawiona w nim koncepcja przedsięwzięcia spełniła wymogi konkursowe. Wniosek przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny, tj. dokonanej przez Lokalną Grupę Działania „Trakt Piastów" oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Celem projektu jest zapewnienie lokalnej społeczności miejsca integracji i aktywności poprzez realizację wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego (m.in. scena, wiata biesiadna, wiata ogniskowa, siłownia zewnętrzna, mała architektura, zagospodarowanie zieleni).

Montaż finansowy operacji:

Pomoc finansowa dla Gminy (EFRROW*)                          - 310 180,00 zł (63,63%)

Wkład własny (publiczne środki krajowe)                          - 177 296,71 zł (36,37%)

Całkowita wartość operacji (koszty kwalifikowalne)         - 487 476,71 zł

*) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Operacja realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji typu: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Wiadomość podana za strona Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz

Już po raz czwarty mieszkańcy Kobylnicy Rozświetlili Choinkę.
Uroczystość rozświetlenia odbyła się w dniu 2 grudnia 2017 roku.
O godzinie 17,00 przy dźwiękach gitar i śpiewie Scholi
na plac zabaw przybył Święty Mikołaj, który obdarował zebranych
mieszkańców słodyczami oraz sprawił, że rozświetliła sie Choinka.
G.O
 
 

W niedzielę 12 listopada 2017 roku na estradzie hotelu „Ossowski” w Kobylnicy wystąpili  młodzi artyści, którzy poczuli się jak prawdziwe „Gwiazdy”.

Był to efekt  15 godzinnej pracy  w ramach warsztatów wokalno – aktorskich, które zostały  zorganizowane dla dzieci i młodzieży      w świetlicy wiejskiej w Kobylnicy. Warsztaty prowadzone były  przez grupę aktorską „Illuminati” z Gniezna przy współpracy pani Agnieszki Nobik. Koncert był podsumowaniem warsztatów i bardzo kosztownym przedsięwzięciem. Dzięki zebranym funduszom podczas charytatywnego  „Koncertu  Walentynkowego” zorganizowanego przez panie:  Agnieszkę Nobik  i Anetę Kłopot – Wartecką, który odbył się 19 lutego br. w hotelu „Ossowski” przy wsparciu funduszu sołeckiego warsztaty zostały zrealizowane. Podczas warsztatów dzieci i młodzież  zdobywali  umiejętności  wokalne i aktorskie, które zaprezentowali  na scenie podczas koncertu "Piosenek z dreszcaykiem" wykonując znane polskie utwory  we własnej interpretacji. Licznie zgromadzona publiczność gromkimi brawami nagrodziła młodych artystów nie obyło się bez bisów.

Grażyna Orpińska

Sołtys Kobylnicy