Państwo Danuta i Zygmunt Koralewscy z Kobylnicy 
świętują piękny Jubileusz Siedemdziesiątej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego. 
Z tej okazji miałam przyjemność w dniu 24 września 2020 roku gościć u Jubilatów z panem 
Burmistrzem Marianem Szkudlarkiem i panią Sekretarz Agatą Kubacką,
którzy wręczyli Jubilatom list gratulacyjny, kwiaty i okolicznościowy kosz słodyczy, 
a moja skromna osoba złożyła Jubilatom gratulacje w imieniu całej społeczności Kobylnicy. 
 
Sołtys Kobylnicy.
 
 

UWAGA! Zmiana organizacji ruchu w Kobylnicy

21.09.20

Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k. - generalny wykonawca budowy ul. Dworcowej w Kobylnicy wraz z odwodnieniem, etap II - informuje, iż od dnia 23.09.2020 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu polegająca na: zamknięciu ul. Dworcowej w Kobylnicy na odcinku od ul. Łąkowej do skrzyżowania z ul. Szkolną (włącznie ze skrzyżowaniem z ul. Szkolną). W związku z powyższym przejazd kolejowy na ul. Szkolnej zostanie również wyłączony dla ruchu pojazdów samochodowych.

Zostaną wprowadzone objazdy, a kierowców prosimy o stosowanie się zmienionego oznankowania.

/nad/

Szanowni mieszkańcy Kobylnicy,
przekazuję do publicznej wiadomości Zawiadomienie Burmistrza w sprawie budowy tunelu pod torami kolejowymi 
w Kobylnicy w ul. Swarzędzkiej. 
Proszę się zapoznać z informacją.
 Sołtys Kobylnicy
 

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA W SPRAWIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY SWARZĘDZ

09.09.20

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż od 2013 roku zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w imieniu Miasta i Gminy Swarzędz realizuje Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

Na zmianę systemu odpadów komunalnych od 1 września 2020 roku wpłynęły dwie okoliczności:

- zmiana przepisów dotyczących segregowania odpadów - od 1 września 2020 roku segregacja odpadów jest obowiązkowa dla wszystkich mieszkańców, dodatkowo zmiany dotyczą gospodarki odpadami nieruchomości niezamieszkałych,

- wybór nowego wykonawcy usługi odbioru odpadów - dnia 1 września 2020 roku usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz świadczy firma FB Serwis, która jako jedyna złożyła ofertę w postępowaniu przetargowym na usługę odbioru i transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów oraz odbioru transportu i zagospodarowania pozostałych odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkanych oraz nieruchomości niezamieszkanych objętych działalnością ZM GOAP. Podkreślić należy, że dotychczasowy wykonawca usługi PUK A. Zys nie złożył oferty w powyższym postępowaniu.

Po mojej interwencji w Biurze ZMGOAP już 7 września br., po godz. 15.00 ZM GOAP, do którego zadań należy organizacja systemu gospodarowania odpadami, otrzymał informacje od firmy FB Serwis, iż odebrała ona odpady m.in. z osiedli Czwartaków, Dąbrowszczaków oraz Zygmunta III Wazy. Wykonawca zadeklarował również niezwłoczne odebranie odpadów z pozostałych ulic. Ponadto ZM GOAP poinformował mnie, iż wszelkie zgłoszenia są na bieżąco przekazywane firmie FB Serwis z prośbą o pilny ich odbiór. ZM GOAP w ramach swoich działań nadzorczych nad firmą odbierającą odpady, zlecił również kontrole oraz wizje Miejsc Gromadzenia Odpadów w Swarzędzu.

Podczas rozmowy telefonicznej z dyrektorem Biura ZM GOAP otrzymałem informację, iż problemy w zakresie odbioru odpadów wynikają z następujących czynników. Po pierwsze, nastąpiły istotne zmiany w systemie gospodarki odpadami, które wiązały się m.in. z koniecznością złożenia deklaracji o wysokości opłaty zarówno przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, jak i mieszanych objętych działalnością ZM GOAP. W związku z powyższym, zmianie musiały ulec również harmonogramy odbioru odpadów, w których to konieczne było uwzględnienie obowiązkowej selektywnej zbiórki odpadów dla wszystkich nieruchomości na terenie Związku, w tym gminy Swarzędz. Po drugie, zmianie uległ Wykonawca świadczący usługę odbioru odpadów na Sektorze XII, do którego należy gmina Swarzędz. Dotychczas ww. usługę świadczyła firma PUK Zys. Od 1 września, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych nowym Wykonawcą została firma FB Serwis, w związku z czym, w niektórych przypadkach, doszło do sytuacji braku realizacji usługi odbioru odpadów wynikających z rozbieżności w harmonogramach.

Wszelkie zakłócenia związane zarówno ze zmianami systemu gospodarki odpadami oraz świadczeniem usługi przez nowego Wykonawcę należy zgłaszać do organizatora systemu gospodarki odpadami na terenie aglomeracji poznańskiej, czyli do Związku Międzygminnego „Gospodarka Opadami Aglomeracji Poznańskiej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Ponadto wszystkie osoby, które z powodu błędnie działającego systemu nie otrzymały dotąd wersji papierowej nowego harmonogramu odbioru odpadów, proszone są o zgłoszenie mailowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczne: 502 168 114.

Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkudlarek

wiadomośc podana za stroną UMiG Swarzędz

Szanowni mieszkańcy Kobylnicy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie segregowania i terminu odbioru odpadów komunalnych, przesyłam Państwu mały podpowiadaczek odnośnie segregacji oraz harmonogram wywozu wraz z procedurami ZM GOAP jeżeli będziecie Państwo gromadzić nieselektywnie odpady komunalne.
Sołtys Kobylnicy.
 

Informacja o odbiorze odpadów komunalnych od 1 września 2020 r.

24.08.20

Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" przypomina, że do zmian w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych pozostały już tylko kilka dni. Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Z dniem 1 września 2020 r. zostaną z mocy prawa wygaszone deklaracje właścicieli nieruchomości w całości niezamieszkanych. Aby zapewnić ciągłość odbioru odpadów przez Wykonawcę ZM GOAP, niezbędne jest złożenie nowej deklaracji oraz pisemnej zgody na przystąpienie do systemu oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki. Stawki za odbiór pojemników od 1 września br. naliczane są dla wszystkich frakcji odpadów (metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady, odpady zmieszane) i wynoszą dla wybranych typów pojemników:

  • pojemnik 120 l - 6,35 zł za jeden odbiór pojemnika,
  • pojemnik 240 l - 12,70 zł za jeden odbiór pojemnika,
  • pojemnik 360 l - 19,05 zł za jeden odbiór pojemnika,
  • pojemnik 1100 l - 58,21 zł za jeden odbiór pojemnika.

Informacje, jak prawidłowo wypełnić deklarację wraz ze szczegółowym wykazem typów pojemników oraz stawki opłaty za odbiór danego typu pojemnika, znajdą Państwo w poniższym linku:

Jednocześnie przesyłamy wzory wymaganych dokumentów niezbędnych do złożenia, w celu włączenia Państwa nieruchomości do systemu odbioru odpadów organizowanego przez ZM GOAP:

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 61 624 22 22.

Więcej informacji o zmianach znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w specjalnie przygotowanej zakładce: https://www.goap.org.pl/gospodarka-odpadami/zmiana-systemu-od-1-wrze%C5%9Bnia-2020/183-nieruchomosci-niezamieszkane .

/GOAP/

Informacja dla uczniów i studentów korzystających z bezpłatnych przejazdów SKA

19.08.20

Informujemy, że celem ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się epidemii Covid-19, zaświadczenia na bezpłatne przejazdy Swarzędzką Komunikacją Autobusową wydane na rok szkolny lub akademicki 2019/2020 zachowują swoją ważność do końca 2020 roku pod warunkiem okazania w trakcie kontroli ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.   Nowe zaświadczenia będą wydawane wyłącznie uczniom klas pierwszych szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom I roku.

W celu wydania zaświadczeń dla uczniów szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie Swarzędza, Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu podejmie rozmowy z Dyrektorami, celem dostarczenia odpowiedniej liczby zaświadczeń i umożliwienia ich wydawania na terenie szkół. O szczegółach będziemy informować.

Wzorem poprzednich lat, zaświadczenia dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej Gminy, wydawane będą bezpośrednio przez szkoły. Pozostałe osoby uprawnione do uzyskania zaświadczeń, prosimy o wcześniejsze, telefoniczne umówienie wizyty w Urzędzie (tel. 61 6512401).

Przypominamy, że zaświadczenia posiadane aktualnie przez uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i średnich, którzy zamierzają kontynuować naukę, zachowują ważność do 30 września.

Wiadomośc podana za stroną UMiG Swarzędz

 

PKP S.A. zmodernizuje dworzec w Kobylnicy

05.08.20

Rusza modernizacja kolejnych dworców kolejowych w Wielkopolsce, m.in. w Kobylnicy. Jest już wykonawca, a inwestycja w naszej gminie, kosztująca ponad 4,7 mln zł, ma być gotowa do końca przyszłego roku - informuje PKP S.A.

Już wkrótce rozpocznie się kompleksowa przebudowa dworców na stacjach Pobiedziska i Kobylnica. Zabytkowe dworce odzyskają dawną świetność, a dzięki licznym udogodnieniom staną się dostępne dla wszystkich podróżnych. Oddanie dworców do użytku planowane jest do końca 2021 r.

Polskie Koleje Państwowe zakończyły postępowania przetargowe i wybrały firmy, które wykonują modernizacje dworców w Pobiedziskach i podpoznańskiej Kobylnicy, położone przy ważnej trasie kolejowej łączącej Poznań z Gnieznem oraz Bydgoszczą i Toruniem. Obydwa dworce, z uwagi na swój zabytkowy charakter, pozostaną w niezmienionych formach architektonicznych. Dworzec w Pobiedziskach został zbudowany w 1872 roku, a powstanie budynku w Kobylnicy datowane jest na przełom XIX i XX w. W ramach prowadzonych prac budowlanych wymienione zostaną elementy stolarki okiennej i drzwiowej, stropy, konstrukcje i poszycia dachów oraz wszystkie instalacje techniczne. Wykonane zostaną także renowacja elewacji budynków oraz ich iluminacja. Podczas przebudowy zmianie ulegnie układ pomieszczeń wewnątrz obiektów, co pozwoli stworzyć na dworcach strefy obsługi podróżnych. Na każdym dworcu najważniejszymi pomieszczeniami będą ogrzewana i klimatyzowana poczekalnia oraz ogólnodostępna toaleta, dostosowana także do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pozostałe przestrzenie zostaną przeznaczone na lokale dla podmiotów zewnętrznych, np. samorządów lokalnych czy najemców komercyjnych. Na dworcu Pobiedziskach zaprojektowane zostało także pomieszczenie kasy biletowej.

Modernizacje dworców w Pobiedziskach i Kobylnicy to dwie z 13 inwestycji dworcowych realizowanych przez PKP S.A. w województwie wielkopolskim. Zakończona została już przebudowa budynku na stacji Poznań Garbary oraz modernizacja zabytkowego Dworca Zachodniego w Poznaniu. Modernizacja dworców położonych na terenie największych polskich aglomeracji to bardzo istotna część naszego programu inwestycyjnego. Na atrakcyjność oferty kolei, szczególnie dla osób dojeżdżających codziennie do dużych ośrodków, składa się kilka elementów: nowoczesny tabor, zmodernizowane linie kolejowe i perony oraz właśnie dworce jako miejsca, w których zaczynamy i kończmy podróże - mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

Wspólnym mianownikiem dla wszystkich inwestycji realizowanych w ramach ogólnopolskiego Programu Inwestycji dworcowych PKP S.A. na lata 2016-2023 jest pełne dostosowanie obiektów do potrzeb wszystkich grup podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami. Dzięki takim udogodnieniom jak ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, mapy dotykowe dworców, dźwigi, szersze przejścia czy brak progów dworce stają się dostępne dla osób o ograniczonej mobilności, czyli pasażerów z niepełnosprawnościami, osób starszych oraz podróżujących z małymi dziećmi czy dużymi bagażami. Aby zapewnić podróżnym większe bezpieczeństwo, na dworcach zainstalowane zostaną systemy monitoringu.

Kolejną wspólną cechą dworców w Pobiedziskach i Kobylnicy jest ich położenie w sąsiedztwie gminnych centrów przesiadkowych integrujących różne rodzaje transportu. Dzięki temu zmodernizowane dworce kolejowe zostaną jeszcze lepiej połączone funkcjonalnie z miejscowościami, w których się znajdują. W ramach inwestycji PKP S.A. wykonane zostaną nowe nawierzchnie ciągów pieszych oraz powstaną elementy małej architektury, takie jak wiaty śmietnikowe.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obsługa podróżnych korzystających ze stacji Pobiedziska zostanie przeniesiona do tymczasowego dworca kontenerowego. Budynek dworca w Kobylnicy jest obecnie obiektem nieczynnym, a obsługa pasażerów będzie w nim prowadzona po zakończeniu inwestycji. Prace budowlane związane z przebudową dworca w Pobiedziskach wykona Agrobex  Sp. z o.o. z Poznania. Łączna wartość inwestycji to 5 781 000 zł brutto. Modernizację dworca w Kobylnicy przeprowadzi również firma Agrobex, a łączna wartość inwestycji to 4 723 200 zł brutto. Modernizacje dworców Kobylnica i Pobiedziska to kolejne inwestycje PKP S.A. współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wiadomośc podana za stroną PKP i UMiG Swzraędz

ZM GOAP: zmiana systemu od 1 września 2020

03.08.20

Od kilku lat w gminach zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" (ZM GOAP) obowiązują zasady segregowania odpadów, zgodnie z którymi osobno zbieramy papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady BIO, a wszystkie pozostałe, których nie da się zakwalifikować do odpadów selektywnych i nie są odpadami niebezpiecznymi, gromadzimy w pojemniku na odpady zmieszane. Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusiła na samorządach szereg zmian w dotychczasowym prawie miejscowym. Warto się z nimi zapoznać, gdyż na terenie gmin zrzeszonych w ZM GOAP zaczną obowiązywać tuż po wakacjach.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo TUTAJ.

Wiadomośc podana za stroną UMiG Swarzędz

 Prosimy o głosowanie na projekt numer 4 "Suchą nogą przez wieś" jest to dalszy ciąg opracowania dokumentacji na przebudowę ulic na terenie Kobylnicy. 

Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz na rok 2021 - lista projektów

 

Szanowni Państwo! Przedstawiamy Państwu listę projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 2021, na które będą mogli Państwo oddać głos od 10 lipca do 11 września 2020 roku.

Projekty lokalne:

1. Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Bliskiej w Rabowicach.

2. Strefa rekreacji na os. Raczyńskiego.

3. Projekt rewitalizacji Placu Handlowego w Swarzędzu.

Projekty dodatkowe:

4. "Suchą nogą przez wieś"  Kobylnica 

5. Oznakowanie trasy i udogodnienia infrastruktury mety parkrun Jezioro Swarzędzkie

Głosowanie odbywać się będzie w dniach od 10 lipca do 11 września 2020 roku na stronie internetowej: https://swarzedz.konsultacjejst.pl/

Sołtys Kobylnicy

 

Od 1 sierpnia wchodzi w życie nowa taryfa opłat za Swarzędzką Komunikację Autobusową

 

Mając na uwadze aktualną sytuację, a także stale rosnące koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej na przestrzeni ostatnich prawie 10 lat (ostatnia podwyżka cen biletów miała miejsce w czerwcu 2011 roku), od 1 sierpnia bieżącego roku jesteśmy zmuszeni wprowadzić nową taryfę opłat za usługi komunikacji miejskiej, której organizatorem jest Gmina Swarzędz.

Nowy cennik biletów komunikacji miejskiej w Swarzędzu (wszystkie ceny zawierają podatek VAT wg obowiązującej stawki):

BILETY JEDNORAZOWE:

1) 6,00 zł - Normalny w strefie II

2) 3,00 zł - Ulgowy (50%) w strefie II

3) 3,20 zł - Normalny w strefie I

4) 1,60 zł - Ulgowy (50%) w strefie I

BILETY OKRESOWE NA OKAZICIELA (30-DNIOWE):

1) 110,00 zł - Normalny całodobowy w strefie II

2) 55,00 zł - Ulgowy (50%) całodobowy w strefie II

BILETY OKRESOWE IMIENNE (30-DNIOWE):

1) 44,00 zł - Normalny całodobowy w strefie I

2) 22,00 zł - Ulgowy (50%) całodobowy w strefie I

3) 80,00 zł - Normalny całodobowy w strefie II

4) 40,00 zł - Ulgowy (50%) całodobowy w strefie II dla uczniów i studentów

5) 40,00 zł - Ulgowy (50%) całodobowy w strefie II dla pozostałych uprawnionych

WAŻNE INFORMACJE:

Zakupiony  bilet  okresowy,  którego  pierwszy  dzień  okresu  ważności  przypada  przed  1 sierpnia 2020 roku, zachowuje ważność do końca tego okresu i nie wymaga dopłaty.

Osoby posiadające ważne (nieskasowane) bilety jednorazowe, będą mogły dokonać ich wymiany, za odpowiednią dopłatą, w punktach sprzedaży biletów Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Wiadomość podana za stroną UMiG Swarzędz