Projekt Strategii Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021 - 2030

STRATEGIA ROZWOJU GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2021 - 2030 - KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz uchwałą XXIX/335/2020  z dnia 27 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021-2030,

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

zaprasza

mieszkańców Gminy Swarzędz, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Poznaniu do zapoznania się z projektem

Strategii Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021-2030 (12MB .pdf).

Gmina Swarzędz finalizuje prace nad Strategią Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021-2030. Kolejnym ich etapem są konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu, które potrwają w okresie od 19 stycznia do 23 lutego br. Zachęcamy Państwa do zgłaszania uwag poprzez dedykowany formularz, a także do uczestnictwa w spotkaniu, które odbędzie się w dniu 12 lutego br. o godzinie 10.00 w formie zdalnej.

Konsultacje pozwolą nam poznać Państwa opinie odnośnie do całego procesu prac oraz ich finalnego efektu w postaci opracowanego dokumentu, a jednocześnie wprowadzić  do ww. strategii ewentualne uzupełnienia i poprawki. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa, ponieważ każda opinia i sugestia jest dla nas ważna. Dziękujemy!

Instrukcja – w jaki sposób można przekazać nam uwagi do projektu Strategii Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021-2030 znajduje się poniżej: Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu w terminie od 19 stycznia 2021 r. do 23 lutego 2021 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego online za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych.

Formularz zgłoszenia (15.8KB .docx) uwag należy opcjonalnie:

 1. Przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz (decyduje data wpływu formularza do Urzędu),
 2. Złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
 3. Przesłać zeskanowany formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." style="color:rgb(125, 32, 59);text-decoration-line:none">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021-2030, ze względu na obowiązujący w kraju stan epidemii i konieczność zapewnienia daleko idących środków ostrożności we wszelkich kontaktach, zwłaszcza podczas zebrań, posiedzeń, zgromadzeń, odbędzie się w formule online w dniu 12.02.2021 r. o godz.10:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 05.02.2021 r., klikając w poniższy link:

https://forms.gle/XVNswYVuCHwBE1po6

Na podanego podczas rejestracji e-maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021 – 2030 w wersji elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, natomiast w wersji papierowej do wglądu dla zainteresowanych podmiotów dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu.

Załączniki:

 • Strategia Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021-2030 (12MB .pdf)
 • Formularz zgłoszenia (15.8KB .docx)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Wiadomość podana za stroną UMiG Swarzędz

Powiat poznański - dotacje na wymianę pieców.

Powiat poznański także w 2021 roku zamierza dofinansować likwidację pieców opalanych węglem i innym paliwem stałym oraz zamianę ich na proekologiczne systemy ogrzewania. Dotacja udzielana będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji i dotyczy zamiany na terenie powiatu poznańskiego kotła opalanego paliwem stałym na ogrzewanie proekologiczne.

Wysokość dotacji może wynieść 80% zgłoszonych we wniosku kosztów kwalifikowanych (netto), jednakże nie więcej niż 7.000 zł na lokal (w przypadku wnioskującej wspólnoty mieszkaniowej - 14 000 zł). Wnioski można składać w dniach od 8 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, w godzinach pracy urzędu lub korespondencyjnie na adres Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Więcej informacji oraz wszelkie wymagane dokumenty są dostępne TUTAJ.

wiadomość podana za stroną UMiG Swarzędz

e-Skarbonka Sztabu WOŚP w Swarzędzu

13.01.21

Siema! Uruchomiliśmy 141 Swarzędzką e-Skarbonkę! Możesz wspierać WOŚP z swojego pokoju! Wchodząc na link poniżej, każdy może przekazać datek na rzecz WOŚP bez wychodzenia z domu.

https://eskarbonka.wosp.org.pl/cwfeq2

To bardzo proste!

Wybierasz kwotę

Zaznaczasz, że chcesz aby kwota była widoczna

Wybierasz najwygodniejszą formę płatności

Przelewasz środki

Świetne, prawda?

Zachęcamy do udostępniania naszej e-skarbonki, aby jak najwięcej osób miało możliwość wsparcia tej wspaniałej inicjatywy jednocześnie zachowując bezpieczeństwo!

Wesprzyj cel 29. Finału i graj z nami dla oddziału dziecięcej laryngologii, otolaryngologii oraz diagnostyki głowy! Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." border="0" alt="❤" style="max-width:100%">

#wosp #wosp2021 #eSkarbonkaWOSP

/Swarzędzki Sztab WOŚP/

Szczepienia przeciw Covid-19

13.01.21

W ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 niebawem rozpocznie się proces rejestracji wizyt w tzw. I etapie szczepień.

Od 15 stycznia - jako pierwsi z możliwości rejestracji skorzystać będą mogli seniorzy, którzy skończyli 80 lat, od 22 stycznia - seniorzy powyżej 70 roku życia.

Szczepienia dla zarejestrowanych rozpoczną się 25 stycznia.

Możliwość rejestracji będzie sukcesywnie udostępniana kolejnym grupom wiekowym i zawodowym należącym do I etapu: pensjonariuszom domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osobom powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służbom mundurowym, nauczycielom.

Osoby z grupy wiekowej 18 - 69  lat chcące zgłosić chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19 od dnia 15 stycznia będą miały możliwość wypełnić formularz on-line (instrukcja dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zgloszenia). W momencie gdy szczepienia będą dostępne dla danej grupy, osoba  która wypełniła formularz zostanie o tym poinformowana e-mailowo.

Przyjęcie szczepionki jest dobrowolne i darmowe.

Zarejestrować się na szczepienia będzie można:

 • pod numerem infolinii: 989 (dla osób telefonujących z zagranicy oraz dla abonentów operatorów nieobsługujących numerów specjalnych uruchomiono numer: 22 62 62989);
 • elektronicznie poprzez Internetowe Konto Pacjenta (dostępne na pacjent.gov.pl);
 • za pośrednictwem placówki, w której wystawiono e-skierowanie;
 • bezpośrednio w punkcie szczepień.

Według listy udostępnionej na rządowej stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/wielkopolskie (informacje są na bieżąco aktualizowane, wyszukując wpisujemy Swarzędz lub Zalasewo) na terenie Gminy Swarzędz szczepienia przeprowadzać będą placówki:

 • Centrum Medyczne nr 3 Certus w Swarzędzu, ul. Poznańska 15;
 • Centrum Medyczne nr 5 Certus w Swarzędzu, os. Raczyńskiego 2/23;
 • DarMedicum Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Swarzędzu, ul. Spokojna 6;
 • Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego DIAGTER w Swarzędzu, ul. Piaski 8;
 • Przychodnia Lekarska MULTI-MEDIC w Swarzędzu, ul. Cieszkowskiego 100/102;
 • Centrum Medyczne GAUDIUM w Zalasewie, ul. Serdeczna 21G/U1.

Transport na szczepienia

Wojewoda Wielkopolski zobowiązał Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do realizacji zadania pod nazwą „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych". W związku z powyższym Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu będzie realizował zadanie polegające na  transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, tj.:

- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie „R" lub „N" lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,

- mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień (osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Osoby te będą mogły umówić się na transport do punktu szczepień za pośrednictwem nr tel. 61 651 22 05 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00). Podany nr telefonu uruchomiony zostanie od 15 stycznia 2021 r.

UWAGA!

Na dowóz do punktu szczepień umawiamy się WYŁĄCZNIE w sytuacji gdy:

- mamy wyznaczony termin szczepienia;

- nie mamy możliwości dojazdu we własnym zakresie lub z pomocą członków rodziny.

Umówienia dowozu należy dokonać niezwłocznie po wyznaczeniu terminu szczepienia.

***

Więcej informacji na temat szczepień przeciwko COVID-19 można znaleźć pod numerem telefonu: 989, na stronach internetowych:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-przeciwko-covid-19;

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/

oraz w Przychodni Lekarza Rodzinnego.

informacja podana za stroną UMiG Swarzędz

W ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 15 stycznia 2021 r. rozpocznie się proces rejestracji wizyt w tzw. I etapie szczepień, w którym ze szczepionek skorzystać mogą m.in.: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie oraz nauczyciele.

Przyjęcie szczepionki jest dobrowolne i darmowe.

Zarejestrować się na szczepienia będzie można:

 • pod numerem infolinii: 989 (dla osób telefonujących z zagranicy oraz dla abonentów operatorów nieobsługujących numerów specjalnych uruchomiono numer: 22 62 62 989);

 • elektronicznie poprzez Internetowe Konto Pacjenta (dostępne na pacjent.gov.pl);

 • za pośrednictwem placówki, w której wystawiono e-skierowanie;

 • bezpośrednio w punkcie szczepień.

Według listy udostępnionej na rządowej stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/wielkopolskie (informacje są na bieżąco aktualizowane, wyszukując wpisujemy Swarzędz lub Zalasewo) na terenie Gminy Swarzędz szczepienia przeprowadzać będą placówki:

 • Centrum Medyczne nr 3 Certus w Swarzędzu, ul. Poznańska 15;

 • Centrum Medyczne nr 5 Certus w Swarzędzu, os. Raczyńskiego 2/23;

 • DarMedicum Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Swarzędzu, ul. Spokojna 6;

 • Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego DIAGTER w Swarzędzu, ul. Piaski 8;

 • Przychodnia Lekarska MULTI-MEDIC w Swarzędzu, ul. Cieszkowskiego 100/102;

 • Centrum Medyczne GAUDIUM w Zalasewie, ul. Serdeczna 21G/U1.

Więcej informacji na temat szczepień przeciwko COVID-19 można znaleźć pod numerem telefonu: 989, na stronach internetowych:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-przeciwko-covid-19;

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/

oraz w Przychodni Lekarza Rodzinnego.

wiadomość podana za stroną UMiG Swarzędz

Wiele lat wyczekiwana przez mieszkańców Kobylnicy ulica Dworcowa dzisiaj w całej swojej okazałości. 
W imieniu swoim oraz mieszkańców Kobylnicy bardzo dziękuję władzom  Miasta i Gminy Swarzędz, 
a w szczególności panu Burmistrzowi  oraz wszystkim pracownikom urzędu, którzy byli zaangażowani
w budowę tej strategicznej dla mieszkańców Kobylnicy ulicy.
DZIĘKUJEMY
 
Sołtys Kobylnicy
 
 

Plac rekreacyjny w Kobylnicy został doposażony w nowe urządzenia. 
Całkowity koszt wszystkich urządzeń wyniósł 46 975 złotych i został pokryty 
ze środków funduszu soleckiego na 2020 rok. 
Mimo wielu problemów, jakie się pojawiały, które związane były z sytuacją epidemiczną 
panującą w kraju udało się w pełni wykorzystać środki przeznaczone na doposażenie naszego placu.  
Dziękujemy wszystkim pracownikom, UMiG Swarzędz za bardzo duże zaangażowanie i pomoc 
w tym, aby cała inwestycja mogła powstać w roku. 
Sołtys Kobylnicy
 

W niedzielę 13 grudnia z Sarajewa dotarła do nas wspaniała wiadomość. 
Podczas Mistrzostw Europy w Taekwondo Olimpijskim nasz mieszkanka 
Antonina Walczak zdobyła złoty medal i tytuł Mistrzyni Europy kadetów. 
Antosia jest absolwentką SP w Kobylnicy, a obecnie uczennicą 17 LO w Poznaniu. 
W poniedziałek 14 grudnia przy dźwiękach syreny OSP Kobylnica miałam przyjemność  
powitać i złożyć  gratulacje Antosi w imieniu wszystkich mieszkańców 
zdobycia złotego medalu i tytułu Mistrzyni Europy. 
Wielkie Gratulacje dla Antosi za osiągnięty sukces oraz rodziców za wspieranie Antosi.
Sołtys Kobylnicy 
 

Drogie dzieci !
Dziś 6 grudnia, dzień, w którym Święty Mikołaj Was odwiedza. 
Z tej okazji życzymy Wam dużo radości i uśmiechu. 
Wierzymy, że Święty Mikołaj o nikim nie zapomni.
Tym razem nie możemy się spotkać na placu zabaw żeby wspólnie
rozświetlić choinkę i powitać Świętego Mikołaja. 
Jednak nie zapominamy o Was. 
Jak co roku na naszym placu zabaw członkowie Rady Sołeckiej 
ustawili choinkę, którą możecie przyozdabiać.
 
Sołtys i Rada Sołecka Kobylnicy.
 
 

 

4 firmy chcą zbudować tunel w Kobylnicy. Termin? Przed końcem 2023 r.

04.12.20

Trwa procedura przetargowa mająca wyłonić wykonawcę bardzo ważnej dla naszej gminy inwestycji - tunelu pod torami kolejowymi w Kobylnicy. W przetargu ogłoszonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu oferty złożyły 4 firmy, wśród nich tak znane spółki jak STRABAG czy Budimex. Możliwe zatem, że już w styczniu umowa na realizację w systemie „projektuj i buduj" zostanie podpisana.

- Jeśli tak się stanie, to za niespełna 3 lata, w 2023 roku, będziemy mieli koniec korków w Kobylnicy - mówi burmistrz Swarzedza, Marian Szkudlarek. Zamiast przejazdu kolejowego z rogatkami będziemy mieli 70-metrowy tunel pod torami, a zamiast skrzyżowania z sygnalizacją świetlną - rondo. Takie są założenia budowy bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe w Kobylnicy - wyjaśnia burmistrz.

Inwestorem jest Powiat Poznański, a ponieważ jest to duża i kosztowna inwestycja, kosztami podzielą się PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Powiat Poznański, Gmina Swarzędz i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Kolej zobowiązała się wyłożyć 20,5 mln zł, natomiast  z budżetu Swarzędza przekażemy Powiatowi Poznańskiemu na ten cel 11,05 mln zł. - Przed niespełna rokiem zawarliśmy z panem starostą umowę, w myśl której Gmina Swarzędz przekaże 2,5 mln zł w 2021 r., 5,55 mln zł w 2022 r. oraz 3 mln zł w roku 2023. Środki te zostały  już zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2020-2043 - informuje Marian Szkudlarek.

Tunel powstanie na ulicy Swarzędzkiej w Kobylnicy, która jest drogą powiatową. Codziennie przejeżdża nią średnio 12,5 tys. pojazdów. Duże natężenie ruchu jest również na trasie kolejowej Poznań - Gniezno. Jeżdżą tędy pociągi pasażerskie i towarowe. To sprawia, że rogatki często są zamknięte. A wtedy korkuje się nie tylko ulica Swarzędzka w Kobylnicy, ale również droga wojewódzka z Poznania w kierunku Pobiedzisk. Dzieje się tak, gdy korek kończy się w obrębie skrzyżowania i czekające samochody blokują przejazd pozostałym pojazdom.

Jak podkreśla Marian Szkudlarek inwestycja znacznie poprawi także bezpieczeństwo ruchu w tym rejonie. Uwzględni potrzeby zarówno kierowców, jak i rowerzystów oraz pieszych. Wpłynie też na czas przejazdu w kierunku Poznania, Swarzędza oraz Pobiedzisk.

Będąc jedną z największych gmin, z 50 tysiącami mieszkańców, musimy myśleć o ciągłej poprawie bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów, kierowców. Niektóre zadania przerastają jednak możliwości budżetu gminy. Duża inwestycja drogowa  w Kobylnicy jest przykładem, że dzięki dobrej współpracy Swarzędza z innymi zainteresowanymi podmiotami zyskujemy szansę na szybszą realizację zamierzeń - podkreśla burmistrz. - Aktualnie trwa też projektowanie tunelu w ul. Tabaki w Swarzędzu. O postępie prac w obu tematach będziemy Państwa informować.

wiadomośc podana za stroną UMiG Swarzędz

 

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla osób od 65 roku życia

03.11.20

Powiat Poznański realizuje „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego".

Z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać osoby od 65 roku życia (tj. urodzone nie później niż 31 grudnia 1955 r.), zameldowane na terenie Gminy Swarzędz. Wykonanie szczepień będzie poprzedzone badaniem lekarskim kwalifikującym do udziału w Programie.

Zapisy na szczepienia rozpoczną się 3 listopada ( wtorek) pod numerem telefonu:

501 063 538

Szczepienia przeprowadzać będzie:

ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO DIAGTER SP. Z O.O.

w Przychodni nr 1 na ul. Piaski 8 w Swarzędzu.

Liczba szczepień ograniczona - przychodnia otrzymała 394 szczepionki.

Zaszczepione mogą być tylko zdrowe osoby - ze względu na obecną sytuację epidemiczną bardzo prosimy by do Przychodni zgłosiły się tylko osoby niewykazujące objawów grypowych czy grypopodobnych.

ZM GOAP: od 1 stycznia drożeje wywóz śmieci

03.11.20

Od 1 stycznia 2021 roku zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych. Mieszkańcy domów wielorodzinnych zapłacą 25 zł od osoby, a jednorodzinnych - 28 zł - informuje Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.

Zmiana opłaty podyktowana jest znacznym wzrostem kosztów utrzymania systemu - przede wszystkim kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. Inne istotne powody to wzrost ilości produkowanych odpadów, zwiększenie zakresu usług skierowanych do mieszkańców i wprowadzenie kolejnych zmian przepisów prawa krajowego, do których realizacji zobligowane są wszystkie gminy i związki.

Więcej informacji i szczegółowe uzasadnienie znajdą Państwo na TUTAJ.

Szanowni mieszkańcy Kobylnicy.
Podaję do publicznej wiadomości OBWIESZCZENIE
w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy.
Proszę o zapoznanie się z OBWIESZCZENIEM
Sołtys Kobylnicy