Szanowni mieszkańcy Kobylnicy, 
organizujemy bezpłatny Kurs Komputerowy.
Szczegóły na plakacie. 
Podczas kursu jest możliwość przeprowadzenia zajęć z zakresu 
GRAFIKI  KOMPUTEROWEJ oraz ORGANIZACJI  ZAJĘĆ  ON LINE
Zajęcia będą się odbywać w grupach 10 osobowych z zachowaniem 
wszelkich środków bezpieczeństwa.
Sołtys Kobylnicy
 

Szanowni mieszkańcy Kobylnicy.
Proszę o zapoznanie się z informacją dotyczącą spisu rolnego. 
W szczególności proszę o to rolników, którzy mają swoje gospodarstwa rolne.
Sołtys Kobylnicy
 
 

Państwo Danuta i Zygmunt Koralewscy z Kobylnicy 
świętują piękny Jubileusz Siedemdziesiątej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego. 
Z tej okazji miałam przyjemność w dniu 24 września 2020 roku gościć u Jubilatów z panem 
Burmistrzem Marianem Szkudlarkiem i panią Sekretarz Agatą Kubacką,
którzy wręczyli Jubilatom list gratulacyjny, kwiaty i okolicznościowy kosz słodyczy, 
a moja skromna osoba złożyła Jubilatom gratulacje w imieniu całej społeczności Kobylnicy. 
 
Sołtys Kobylnicy.
 
 

UWAGA! Zmiana organizacji ruchu w Kobylnicy

21.09.20

Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k. - generalny wykonawca budowy ul. Dworcowej w Kobylnicy wraz z odwodnieniem, etap II - informuje, iż od dnia 23.09.2020 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu polegająca na: zamknięciu ul. Dworcowej w Kobylnicy na odcinku od ul. Łąkowej do skrzyżowania z ul. Szkolną (włącznie ze skrzyżowaniem z ul. Szkolną). W związku z powyższym przejazd kolejowy na ul. Szkolnej zostanie również wyłączony dla ruchu pojazdów samochodowych.

Zostaną wprowadzone objazdy, a kierowców prosimy o stosowanie się zmienionego oznankowania.

/nad/

Szanowni mieszkańcy Kobylnicy,
przekazuję do publicznej wiadomości Zawiadomienie Burmistrza w sprawie budowy tunelu pod torami kolejowymi 
w Kobylnicy w ul. Swarzędzkiej. 
Proszę się zapoznać z informacją.
 Sołtys Kobylnicy
 

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA W SPRAWIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY SWARZĘDZ

09.09.20

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż od 2013 roku zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w imieniu Miasta i Gminy Swarzędz realizuje Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

Na zmianę systemu odpadów komunalnych od 1 września 2020 roku wpłynęły dwie okoliczności:

- zmiana przepisów dotyczących segregowania odpadów - od 1 września 2020 roku segregacja odpadów jest obowiązkowa dla wszystkich mieszkańców, dodatkowo zmiany dotyczą gospodarki odpadami nieruchomości niezamieszkałych,

- wybór nowego wykonawcy usługi odbioru odpadów - dnia 1 września 2020 roku usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz świadczy firma FB Serwis, która jako jedyna złożyła ofertę w postępowaniu przetargowym na usługę odbioru i transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów oraz odbioru transportu i zagospodarowania pozostałych odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkanych oraz nieruchomości niezamieszkanych objętych działalnością ZM GOAP. Podkreślić należy, że dotychczasowy wykonawca usługi PUK A. Zys nie złożył oferty w powyższym postępowaniu.

Po mojej interwencji w Biurze ZMGOAP już 7 września br., po godz. 15.00 ZM GOAP, do którego zadań należy organizacja systemu gospodarowania odpadami, otrzymał informacje od firmy FB Serwis, iż odebrała ona odpady m.in. z osiedli Czwartaków, Dąbrowszczaków oraz Zygmunta III Wazy. Wykonawca zadeklarował również niezwłoczne odebranie odpadów z pozostałych ulic. Ponadto ZM GOAP poinformował mnie, iż wszelkie zgłoszenia są na bieżąco przekazywane firmie FB Serwis z prośbą o pilny ich odbiór. ZM GOAP w ramach swoich działań nadzorczych nad firmą odbierającą odpady, zlecił również kontrole oraz wizje Miejsc Gromadzenia Odpadów w Swarzędzu.

Podczas rozmowy telefonicznej z dyrektorem Biura ZM GOAP otrzymałem informację, iż problemy w zakresie odbioru odpadów wynikają z następujących czynników. Po pierwsze, nastąpiły istotne zmiany w systemie gospodarki odpadami, które wiązały się m.in. z koniecznością złożenia deklaracji o wysokości opłaty zarówno przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, jak i mieszanych objętych działalnością ZM GOAP. W związku z powyższym, zmianie musiały ulec również harmonogramy odbioru odpadów, w których to konieczne było uwzględnienie obowiązkowej selektywnej zbiórki odpadów dla wszystkich nieruchomości na terenie Związku, w tym gminy Swarzędz. Po drugie, zmianie uległ Wykonawca świadczący usługę odbioru odpadów na Sektorze XII, do którego należy gmina Swarzędz. Dotychczas ww. usługę świadczyła firma PUK Zys. Od 1 września, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych nowym Wykonawcą została firma FB Serwis, w związku z czym, w niektórych przypadkach, doszło do sytuacji braku realizacji usługi odbioru odpadów wynikających z rozbieżności w harmonogramach.

Wszelkie zakłócenia związane zarówno ze zmianami systemu gospodarki odpadami oraz świadczeniem usługi przez nowego Wykonawcę należy zgłaszać do organizatora systemu gospodarki odpadami na terenie aglomeracji poznańskiej, czyli do Związku Międzygminnego „Gospodarka Opadami Aglomeracji Poznańskiej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Ponadto wszystkie osoby, które z powodu błędnie działającego systemu nie otrzymały dotąd wersji papierowej nowego harmonogramu odbioru odpadów, proszone są o zgłoszenie mailowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczne: 502 168 114.

Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkudlarek

wiadomośc podana za stroną UMiG Swarzędz

Szanowni mieszkańcy Kobylnicy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie segregowania i terminu odbioru odpadów komunalnych, przesyłam Państwu mały podpowiadaczek odnośnie segregacji oraz harmonogram wywozu wraz z procedurami ZM GOAP jeżeli będziecie Państwo gromadzić nieselektywnie odpady komunalne.
Sołtys Kobylnicy.
 

Informacja o odbiorze odpadów komunalnych od 1 września 2020 r.

24.08.20

Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" przypomina, że do zmian w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych pozostały już tylko kilka dni. Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Z dniem 1 września 2020 r. zostaną z mocy prawa wygaszone deklaracje właścicieli nieruchomości w całości niezamieszkanych. Aby zapewnić ciągłość odbioru odpadów przez Wykonawcę ZM GOAP, niezbędne jest złożenie nowej deklaracji oraz pisemnej zgody na przystąpienie do systemu oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki. Stawki za odbiór pojemników od 1 września br. naliczane są dla wszystkich frakcji odpadów (metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady, odpady zmieszane) i wynoszą dla wybranych typów pojemników:

  • pojemnik 120 l - 6,35 zł za jeden odbiór pojemnika,
  • pojemnik 240 l - 12,70 zł za jeden odbiór pojemnika,
  • pojemnik 360 l - 19,05 zł za jeden odbiór pojemnika,
  • pojemnik 1100 l - 58,21 zł za jeden odbiór pojemnika.

Informacje, jak prawidłowo wypełnić deklarację wraz ze szczegółowym wykazem typów pojemników oraz stawki opłaty za odbiór danego typu pojemnika, znajdą Państwo w poniższym linku:

Jednocześnie przesyłamy wzory wymaganych dokumentów niezbędnych do złożenia, w celu włączenia Państwa nieruchomości do systemu odbioru odpadów organizowanego przez ZM GOAP:

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 61 624 22 22.

Więcej informacji o zmianach znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w specjalnie przygotowanej zakładce: https://www.goap.org.pl/gospodarka-odpadami/zmiana-systemu-od-1-wrze%C5%9Bnia-2020/183-nieruchomosci-niezamieszkane .

/GOAP/

Informacja dla uczniów i studentów korzystających z bezpłatnych przejazdów SKA

19.08.20

Informujemy, że celem ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się epidemii Covid-19, zaświadczenia na bezpłatne przejazdy Swarzędzką Komunikacją Autobusową wydane na rok szkolny lub akademicki 2019/2020 zachowują swoją ważność do końca 2020 roku pod warunkiem okazania w trakcie kontroli ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.   Nowe zaświadczenia będą wydawane wyłącznie uczniom klas pierwszych szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom I roku.

W celu wydania zaświadczeń dla uczniów szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie Swarzędza, Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu podejmie rozmowy z Dyrektorami, celem dostarczenia odpowiedniej liczby zaświadczeń i umożliwienia ich wydawania na terenie szkół. O szczegółach będziemy informować.

Wzorem poprzednich lat, zaświadczenia dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej Gminy, wydawane będą bezpośrednio przez szkoły. Pozostałe osoby uprawnione do uzyskania zaświadczeń, prosimy o wcześniejsze, telefoniczne umówienie wizyty w Urzędzie (tel. 61 6512401).

Przypominamy, że zaświadczenia posiadane aktualnie przez uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i średnich, którzy zamierzają kontynuować naukę, zachowują ważność do 30 września.

Wiadomośc podana za stroną UMiG Swarzędz