Szanowni Państwo !

Bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami podanymi na plakatach o zasadach bezpieczeństwa w walce                                                                    z koronawirusem  oraz komunikatem policji.

Grażyna Orpińska

Sołtys Kobylnicy

Szanowni Państwo!
W Kobylnicy znajduje sie jeszcze kilka posesji, które mają pokryte dachy płytami azbestowymi.
Mimo zaistniałej w kraju sytuacji, Starostwo Powiatowe ogłasza nabór wniosków do programu likwidacji azbestu.
Wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu, można je składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu 
do dnia 15 lipca 2020 r.
Zachęcam wszystkich zainteresowanych mieszkańców o składanie wniosków.
Zadbajmy o nasze środowisko.
Szczegóły podane są na plakacie
Sołtys Kobylnicy
 

BARDZO WAŻNA INFORMACJA
Szanowni Państwo, w związku z narastającym zagrożeniem koronawirusem
i ogłoszonej w komunikacie informacji przez pana Burmistrza „ o organizacji imprez na terenie
Gminy Swarzędz w zamkniętych pomieszczeniach” wraz z Radą Sołecką Kobylnicy podjęliśmy decyzję
o odwołaniu sobotniego „Spotkania Pokoleń” z okazji Dnia Kobiet. 
Dalsze decyzje odnośnie organizacji naszych imprez zaplanowanych w funduszu sołeckim na najbliższe
miesiące będą zależały od rozwoju sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koranowirusa.
 
Grażyna Orpińska
Sołtys Kobylnicy.

Szanowni Państwo, przekazuje do publicznej wiadomości Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego.

Grażyna Orpińska

Sołtys Kobylnicy

 

W związku z pierwszym potwierdzonym przypadkiem zakażenia Koronawirusem w Polsce, 
zachęcam Państwa do zapoznania się z procedurami jak postępować 
w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem oraz jak zapobiegać.
Szczegóły tych postępowań znajduą się na plakatach poniżej.
Sołtys Kobylnicy
 
 

Równanie, profilowanie i utwardzanie dróg gruntowych w 2020 r.

02.03.20

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu informuje, że 27.02.2020 r. została zawarta umowa na równanie, profilowanie i utwardzanie dróg gruntowych w 2020 r. Wykonawcą prac wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest konsorcjum firm BRIKBAU (lider konsorcjum) i PPHU „SPEC" (członek konsorcjum). Na realizację zadania zostały zabezpieczone w budżecie gminy na rok 2020 środki finansowe w kwocie 800.000 zł.

Rozpoczęcie wiosennego równania, profilowania i utwardzania dróg gruntowych  zaplanowano na dzień 03.03.2020r. Pierwsze zlecenie obejmuje naprawę dróg gruntowych na terenie sołectw Jasin, Paczkowo, Zalasewo, Rabowice, Garby, Kruszewnia, Gruszczyn, Gortatowo, Łowęcin, Kobylnica, Uzarzewo, Katarzynki i miasta Swarzędza. Prace, planowane do wykonania w bieżącym miesiącu, w pierwszej kolejności będą wykonywane na głównych ciągach komunikacyjnych, w drugiej kolejności na drogach o mniejszym natężeniu ruchu. Kolejne zlecenie obejmujące pozostałe sołectwa zostanie uruchomione bezpośrednio przed zakończeniem realizacji  wyżej wymienionego zakresu. Część dróg aktualnie objęta budową kanalizacji sanitarnej jest utrzymywana na bieżąco w stanie przejezdności i zostanie odtworzona do stanu pierwotnego przez wykonawców robót kanalizacyjnych, bezpośrednio po zakończeniu inwestycji.

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia  oraz determinującym postęp i ostateczny czas wykonania robót są sprzyjające warunki atmosferyczne, które pozwolą wykonawcy na prawidłową realizację prac t.j. brak opadów, brak wody zalegającej w pasach drogowych i temperatura powyżej 0 stopni. Wszystkie drogi gruntowe objęte zakresem zleceń zostaną wyrównane i uwałowane, a w koniecznych przypadkach ubytki będą miejscowo uzupełnione kruszywem. Dyspozycja dla wykonawcy odnośnie wbudowania kruszywa w danej lokalizacji musi zostać potwierdzona przez Wydział Infrastruktury Drogowej UMiG, który jednocześnie będzie decydował o kolejności wykonania prac. Realizacja robót może powodować krótkotrwałe problemy z przejezdnością fragmentów dróg, dlatego prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do próśb wykonawcy np. w przypadku konieczności zmiany miejsca parkowania pojazdów.

Trwałość nawierzchni dróg gruntowych po naprawie jest w znacznym stopniu uzależniona od natężenia ruchu i rodzaju pojazdów poruszających się drogami. Z tego względu prosimy o maksymalne ograniczenie prędkości samochodów, dostosowanie prędkości do aktualnych warunków jazdy oraz zachowanie szczególnej ostrożności zwłaszcza na odcinkach nieoświetlonych w porze nocnej.

Wiadomośc podana za stroną UMiG Swarzędz

 

Z roku na rok wytwarzamy coraz więcej odpadów i chociaż segregujemy coraz lepiej, wciąż pojawiają się wątpliwości, co zrobić z papierem po maśle, kartonem po mleku czy torebką po herbacie.

Wszyscy musimy segregować!

6 września 2019 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jedną z najważniejszych zmian jest obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W praktyce oznacza to, iż każdy z nas od września 2020 roku będzie zobligowany do segregowania odpadów komunalnych. Mając na uwadze, fakt, iż selektywna zbiórka może nastręczać wielu dylematów, ZM GOAP przypomina, że z myślą o mieszkańcach stworzono mobilną aplikację WYWOZIK GOAP oraz wyszukiwarkę odpadów.

WYWOZIK GOAP - Jeden klik i już!

Uruchomiona we wrześniu 2018 roku aplikacja WYWOZIK GOAP to przyjazne rozwiązania mobilne, które pozwala zgłosić nieprawidłowości w zakresie świadczonych usług czy pozyskać dane teleadresowe PSZOK wraz z opcją wyznaczenia trasy. Ponadto aplikacja zapewnia bieżący dostęp do pilnych komunikatów. Z kolei mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych, którzy zobligowani są do wstawiania pojemników na odpady zgodnie z harmonogramem odbioru, po ustawieniu adresu swojej nieruchomości zyskają dostęp do terminarza wywozu odpadów z posesji. Użytkownicy Wywozika z całą pewnością docenią także znajdujący się w zakładce Informacje słowniczek odpadów. Jeśli chcesz mieć wyszukiwarkę odpadów zawsze pod ręką, już dziś pobierz naszą bezpłatną aplikację WYWOZIK GOAP na smartfona.

Wyszukiwarka odpadów GOAP

Masz wątpliwość, gdzie wyrzucić artykuły higieniczne, doniczkę po kwiatach lub lusterko? Jeśli tak, spieszymy z pomocą. Wejdź na naszą stronę internetową:www.goap.org.pl w zakładkę WYSZUKIWARKA ODPADÓW i wpisz nazwę odpadu, z którym masz problem lub skorzystaj z listy. Lista odpadów prezentowana jest w porządku alfabetycznym. Po lewej stronie widnieje nazwa danego odpadu, po prawej zaś miejsce utylizacji. Dla przykładu: dla frazy bateria wyświetlą się nam następujące punkty: PSZOK, MPSZOK, Sklep RTV/AGD, pojemniki w sklepach.

Więcej informacji:

Jak poprawnie segregować odpady komunalne

Wywozik - aplikacja

Artykuł przygotował:

Dział Edukacji Ekologicznej

ZM GOAP

10.02.20

Za 3 lata koniec korków w Kobylnicy! 10 lutego 2020 podpisana została umowa na dofinansowanie przez PKP PLK budowy tunelu pod przejazdem kolejowym. Inwestycja będzie kosztowała ok. 40 mln zł (z drogami dojazdowymi i rondem), a kosztami podzielą się PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Powiat Poznański, Gmina Swarzędz i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Zamiast przejazdu kolejowego z rogatkami - 70-metrowy tunel pod torami. Zamiast skrzyżowania z sygnalizacją świetlną - rondo. Takie są założenia budowy bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe w Kobylnicy. Inwestycja będzie kosztować około 40 mln zł. Właśnie podpisana została umowa na dofinansowanie budowy tunelu przez PKP PLK. Dofinansowanie otrzyma powiat poznański, który poprzez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu będzie realizował inwestycję w Kobylnicy.

Tunel w Kobylnicy, to jeden z wielu obiektów, które powstają w ramach projektu z Krajowego Programu Kolejowego. Inwestycje te, z wykorzystaniem środków unijnych, stworzą bezpieczniejszy i sprawniejszy system komunikacji - mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP PLK.

Jak podkreśla Jan Grabkowski, starosta poznański zadanie to znacznie poprawi bezpieczeństwo użytkowników skrzyżowania drogi powiatowej z trasą kolejową. - Uwzględni potrzeby zarówno kierowców, jak i rowerzystów oraz pieszych. Wpłynie też na czas przejazdu w kierunku Poznania, Swarzędza oraz Pobiedzisk - wyjaśnia Jan Grabkowski.

Tunel powstanie na ulicy Swarzędzkiej w Kobylnicy, która jest drogą powiatową. Codziennie przejeżdża nią średnio 12,5 tys. pojazdów. Są to głównie samochody osobowe, którymi mieszkańcy aglomeracji dojeżdżają do pracy w Poznaniu i Swarzędzu. Duże natężenie ruchu jest również na trasie kolejowej Poznań - Gniezno. Jeżdżą tędy pociągi pasażerskie i towarowe. To sprawia, że rogatki często są zamknięte. A wtedy korkuje się nie tylko ulica Swarzędzka w Kobylnicy, ale również droga wojewódzka z Poznania w kierunku Pobiedzisk. Dzieje się tak, gdy korek kończy się w obrębie skrzyżowania i czekające samochody blokują przejazd pozostałym pojazdom.

- Koszt budowy samego tunelu szacowany jest na ponad 20 mln zł. Ale na tym nie koniec. Aby sprawnie funkcjonował, przebudowane muszą zostać również okoliczne drogi, w tym skrzyżowanie ulicy Swarzędzkiej z drogą wojewódzką nr 194. Zgodnie z opracowaną koncepcją, powstanie tam rondo. Szacuje się, że inwestycja pochłonie łącznie około 40 mln zł. Sfinansować mają ją powiat poznański, samorząd województwa, gmina Swarzędz oraz PKP PLK - wyjaśnia starosta. -Zgodnie z podpisaną właśnie umową PKP PLK dołoży do budowy tunelu 20,5 mln zł.

Ale jak zaznacza starosta poznański, to nie jedyna tego typu inwestycja w regionie, która poprawi bezpieczeństwo zarówno kierowców, pieszych czy podróżujących koleją. - Wspólnie z gminą Komorniki i Poznaniem realizujemy węzeł Grunwaldzka w Plewiskach, trwa też budowa tunelu w Kostrzynie, gdzie powiat dołożył 9 milionów złotych. Łącznie koszty tych zadań, które prowadzimy wspólnie z samorządami i przy wsparciu unijnym szacujemy na 150 milionów złotych. Udział PKP to 35 milionów złotych - wylicza Jan Grabkowski.

Teraz Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ogłosi przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj". Pierwsze samochody powinny pojechać nowym tunelem oraz przebudowanymi drogami w 2023 roku.

Dzięki dzisiejszej umowie śmiało już patrzymy na kolejne zadania w naszej gminie. Następny w kolejności będzie przejazd w Paczkowie - mówi Marian Szkudlarek, burmistrz Swarzędza. ­­ - Będąc jedną z największych gmin, z 50 tysiącami mieszkańców musimy myśleć o ciągłej poprawie bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów, kierowców. A takie wielostronne porozumienia dają szansę na szybsze realizacje wielu zadań.

* * *

Przypomnijmy, że pierwsza prawdziwie dobra wiadomość nadeszła na początku sierpnia. PKP PLK poinformowały wówczas, iż inwestycja w Kobylnicy została przeniesiona na listę podstawową kolejowego programu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III", co oznaczało możliwość przystąpienia do realizacji. Kolej zoferowała finansowy udział w wysokości prawie 19 mln złotych. Przy całkowitym koszcie szacowanym na ok. 40 mln zł sprawia to, że inwestycja będzie mogła być wykonana - przy połączonym wysiłku budżetów Powiatu Poznańskiego i Gminy Swarzędz. We wrześniu Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 11,05 mln zł. Na mocy tej uchwały 20 grudnia burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek zawarł  z Powiatem Poznańskim umowę określającą, iż Gmina Swarzędz przekaże na ten cel 2,5 mln zł w 2021 r., 5,55 mln zł w 2022 r. oraz 3 mln zł w roku 2023.

Wiadomiść podana za stroną UMiG Swarzędz