„Mikołajki u Króla Juliana” - to temat Mikołajkowego spotkania zorganizowanego przez Radę Sołecką dla dzieci,które odbyło się14 grudnia w świetlicy wiejskiej w Kobylnicy. Aktorzy grupy „Olluminati” z Gniezna przedstawili dzieciom program z udziałem bohaterów bardzo lubianego filmu „Madagaskar”. Pojawienie się na scenie  Lwa Alexa i Pingwina Kowalskiego wzbudziło w dzieciach wiele radości.  

Wspólne zabawy, śpiewanie kolęd oraz wizyta Świętego Mikołaja, który wręczał dzieciom świąteczne paczki pozostanie na długo w pamięci naszych milusińskich.

Grażyna Orpińska

Sołtys Kobylnicy

 

 

Utrudniania na przejeździe PKP w Kobylnicy

07.12.16

UMiG w Swarzędzu informuje, że w związku z rozpoczęciem zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód - Skandawa", na przejeździe kolejowym w Kobylnicy będą prowadzone prace naprawcze toru nr 1, przy okresowym zamknięciu przejazdu kolejowego na ul. Swarzędzkiej (droga powiatowa).

Termin zamknięcia przejazdu dla ruchu to czwartek 8.12.2016r. godz. 9:00

Termin przywrócenia stałej organizacji ruchu to poniedziałek 12.12.2016r. godz. 18:00

Na czas usuwania awarii i odtwarzania nawierzchni na przejeździe będzie wyznaczony i oznakowany objazd:

- dla pojazdów o dmc do 3,5 t oraz pojazdów ZGK w Swarzędzu (w tym komunikacji gminnej) - ulicami Dworcową i Szkolną do ul. Poznańskiej w Kobylnicy;

- dla pojazdów o dmc powyżej 3,5 t - z Kobylnicy drogą wojewódzką (starą drogą krajową nr 5) do Poznania i dalej ulicami Bałtycką i Warszawską (węzeł Antoninek) do Swarzędza.

Wykonawcą robót są firmy: NDI oraz Andkas s. c. (Leszczyce 3, 63-200 Jarocin)

Osoby do kontaktu:

Grzegorz Kasprzak (roboty torowe i nawierzchniowe) - tel. 504-844-968

Paweł Brych (oznakowanie na czas robót) - tel. 502 024 616

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Oto plan orientacyjny przedstawiający schemat objazdów.

wiadomość podana za stroną www.swarzedz.pl

Wymień stary piec korzystając z dofinansowania

23.11.16

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek zaprasza na spotkanie z Markiem Baumgartem – Zastępcą Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, które odbędzie się 1 grudnia 2016 r. o godz. 16:00 w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14 (wejście od ul. Jesionowej). Podczas spotkania omówione zostaną nowe możliwości wsparcia ze środków będących w dyspozycji WFOŚiGW w Poznaniu na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska dla osób fizycznych w ramach programu „WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH I LOKALACH MIESZKALNYCH „PIECYK - 2017”.

/umig/

Wiadomość podana za stroną  www swarzedz.pl

Szanowni Mieszkańcy 
Zachęcam do wypowiadania się w poniższej ankiecie.
Sprawa dotyczy naszej miejscowości.

Co zamiast lotniska? Prosimy o opinie

17.10.16

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszam do udziału w konsultacjach dotyczących przyszłości zagospodarowania przestrzennego terenu lotniska w Kobylnicy. Obecny jego właściciel - Aeroklub Poznański – planuje przeniesienie działalności poza naszą gminę i wnioskuje o zmianę obecnej funkcji lotniska w obowiązujących dokumentach planistycznych.

Lotnisko w Kobylnicy zajmuje duży teren o powierzchni ok. 120 hektarów, którego zagospodarowanie może znacząco wpłynąć na rozwój naszej gminy, przyszłe inwestycje i warunki życia mieszkańców. Dlatego jeszcze przed przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, chcielibyśmy uzyskać szerszą wiedzę na temat Państwa preferencji i oczekiwań co do funkcji i zagospodarowania terenu lotniska w przyszłości.

Zapraszam do wyrażenia swojej opinii na specjalnie w tym celu utworzonej stronie internetowej

www.lotniskoankieta.pl

 

Państwa głos jest ważny dla podjęcia dalszych decyzji!

 

Z wyrazami szacunku,

 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

 

Marian Szkudlarek

 

***

Badanie opinii na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu realizuje Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem: prof. dr hab. Tomasza Kaczmarka.

Ankietę można będzie wypełnić do 30 października 2016 r.

Osoby, które nie korzystają z Internetu mogą wypełnić ankietę w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy UMiG.

Wiadomość podana za stroną www.swarzedz.pl

Szanowni mieszkańcy Kobylnicy.
Miło mi poinformować, że wygraliśmy w Budżecie Obywatelskim na 2017 rok  100.000,-  
na „ Budowę integracyjnego placu sportowo – rekreacyjnego”. Uzyskaliśmy 968 głosów.
Będziemy mieli tak bardzo potrzebne naszym mieszkańcom miejsce do wypoczynku 
oraz do organizacji imprez integracyjnych.
Zmieniła się lokalizacja, lecz koncepcja pozostaje.
Wszystkim mieszkańcom i sympatykom naszego projektu, którzy zaangażowali się
i wspierali nas swoimi głosami 
SERDECZNIE  DZIĘKUJĘ.
Sołtys Kobylnicy
Grażyna Orpińska
 

ZEBRANIE WIEJSKIE
Sołtys wsi Kobylnica i Katarzynki zaprasza mieszkańców na
Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 20 września (wtorek) 2016 roku o godz. 19,oo 
w świetlicy wiejskiej w Kobylnicy (budynek remizy strażackiej).
Przedmiot zebrania : Przyjęcie do realizacji zadań z funduszu sołeckiego na 2017 rok.
Grażyna Orpińska
Sołtys Kobylnicy

Duże utrudnienia komunikacyjne 11 września

09.09.16

Uprzejmie informujemy, że w związku z organizacją wyścigu kolarskiego „Solid Logistics SKODA Poznań Bike Challenge 2016" w dniu 11 września 2016 r. na terenie gminy Swarzędz wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Organizatorem tej imprezy jest Urząd Miasta Poznania z siedzibą przy Pl. Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

Przebieg biegu podzielony został na etapy:

Etap 1 - od godz. 9:00 do 12:00 zostanie zamknięta droga wojewódzka (stara DK5) na odc. od Poznania do m. Bugaj, przy czym zakłada się ruch poprzeczny między zawodnikami na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej i ul. Słocińskiego/Zielonej w Bogucinie oraz w Kobylnicy  na skrzyżowaniu ul. Swarzędzkiej i byłej DK5.

Etap 2 - od godz. 12:00 do 13:00 zamknięta droga wojewódzka (stara DK5) na odcinku od Poznania do Kobylnicy. Po przejechaniu uczestników wyścigu przez skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą powiatową nr 2407P w m. Kobylnica zostanie przywrócony na skrzyżowaniu swobodny ruch we wszystkich kierunkach, a ruch od Kobylnicy w kierunku Wierzonki będzie przywracany bezpośrednio za ostatnim zawodnikiem.

Etap 3 - od godz. 13:00 do 14:00 zamknięte zostaną drogi powiatowe 2147P, 2408P, 2407P na odcinku Kobylnica - Kiszkowo; ruch pojazdów będzie przywracany za ostatnim zawodnikiem od strony Kobylnicy w kierunku Kiszkowa.

Etap 4 - od godz. 14:00 do 16:00 zamknięta zostanie droga wojewódzka na odcinku Kiszkowo - Komorowo oraz droga powiatowa 2155P Komorowo - Dziekanowice. Po przejechaniu przez ostatniego zawodnika skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 197 z drogą powiatową nr 2147P organizacja ruchu ulegnie zmianie w sposób umożliwiający swobodny ruch we wszystkich kierunkach, a ruch za skrzyżowaniem w kierunku Komorowa będzie przywracany za ostatnim zawodnikiem.

Etap 5 - od godz. 16:00 do godz. 17:30 zamknięta zostanie droga wojewódzka (stara DK5) na odc. od Pawłowa do Kobylnicy. Ruch będzie przywracany za ostatnim zawodnikiem.

Etap 6 - zostanie zamknięta droga wojewódzka (stara DK5) na odcinku od Kobylnicy do Poznania, etap będzie wprowadzany z wyprzedzeniem minimum 30 min. przed pierwszym zawodnikiem.

Po przejechaniu ostatniego zawodnika przez skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Poznań - Gniezno z drogą powiatową nr 2407P w Kobylnicy, ruch będzie całkowicie przywracany w kierunku Poznania.

Poniżej załączamy plan sytuacyjny, na którym pokazano przebieg biegu z podziałem na opisane etapy.

Trasa pozamiejska część 1.

Trasa pozamiejska część 2.

Funkcjonowanie w dniu 11.09.2016 r. komunikacji swarzędzkiej:

Zamknięcia wskazanych dróg oraz ograniczenie przepustowości DK 92 oraz Ronda Śródka znacząco zakłóci funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Swarzędzu.

W niedzielę 11 września w godzinach od 9.00 do 19.00 wystąpią:

1.      Opóźnienia kursowania autobusów linii 401 oraz 405 z uwagi na zamknięcie dla ruchu lewej jezdni DK 92 i ograniczenia przejezdności Ronda Śródka.

2.      Całkowite zawieszenie wszystkich kursów autobusów linii 412 z Kobylnicy do Dworca Śródka / 8.53, 10.23, 12.53, 14.18, 15.08, 15.48, 17.03/ oraz z Dworca Śródka do Kobylnicy /8.25, 9.30, 10.50, 13.25, 14.45, 15.45, 16.15, 17.30/ z uwagi zamknięcie drogi nr 5.

3.      Całkowite zawieszenie wszystkich kursów linii 492 z Kobylnicy do Uzarzewa w godzinach od 9.00 do 14.30 /9.08, 11.38, 13.15, 14.23, 16.03, 17.20/ z uwagi na zamknięcie drogi nr 5.

4.      Całkowite zawieszenie wszystkich kursów autobusów linii 493 z Kobylnicy do Karłowic w godzinach od 14.00 do 19.00 /13.40, 15.13, 16.35, 18.38/ z uwagi na zamknięcie dróg powiatowych nr 2408 Wronczyn - Wierzonka oraz nr 2407 Wierzonka - Kobylnica.

5.      Zostaje zmieniony przebieg trasy linii 471 „rowerowej" we wszystkich kursach na odcinku od Os. Kościuszkowców /powrót na DK 92 - Węzeł Antoninek - śluza w Bogucinie - Janikowo - Pętla Kicin - powrót na linię/.

W imieniu organizatorów - to jest Urzędu Miasta Poznania - przepraszamy za utrudnienia.

/umig/

Wiadomośc podana za pośrednictwem strony www.swarzedz.pl