W sobotę 19 marca br. kolorowy korowód przemaszerował ulicami Kobylnicy.
Właśnie w taki sposób mieszkańcy Kobylnicy powitali wiosnę.
Korowód ruszył z placu zabaw by następnie dotrzeć do Caskader Parku.
Tam nastąpiło pożegnanie zimowej panny i powitanie Pani Wiosny.
Harcerze z Trzynastki przygotowali ognisko na którym mieszkańcy
piekli kiełbaski i wspaniale się bawili.
 
Sołtys Kobylnicy
Grażyna Orpińska
 
 
 

W sobotę 12 marca br. Sołtys i Rada Sołecka Kobylnicy 
zorganizowali miłe niespodzianki dla pań z okazji Dnia Kobiet.
W sobotnie przedpołudnie seniorki z Klubu Seniora w Kobylnicy
odwiedziły Muzeum Arkadego Fidlera w Puszczykowie i Pałac w Rogalinie.
A wieczorem w świetlicy wiejskiej odbyło sie spotkanie międzypokoleniowe
przy słodkim poczęstunku i kawie.
Atrakcją wieczoru był występ najmłodszego pokolenia.
Panie wysłuchały wspaniałego koncertu w wykonaniu zespołu wokalnego, 
który pod kierunkiem pani Agnieszki Nobik przygotował między innymi
takie utwory jak: Kolorowe jarmarki czy Chłopiec z gitarą.
Były konkursy, zabawy i wspólne śpiewanie.
Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze.
 
Sołtys Kobylnicy
Grażyna Orpińska
 
 
 
 
 

Szanowni Mieszkańcy Kobylnicy
W ramach Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego
organizujemy Kurs języka angielskiego i niemieckiego.
Kurs jest bezpłatny, skierowany do osób od 25 - 64 lat, 
będzie odbywał się w świetlicy wiejskiej w Kobylnicy.
Prowadzony będzie dla grupy początkującej i zaawansowanej.
Godziny i dni w których będą odbywały się zajęcia ustalimy 
bezpośrednio z zainteresowanymi i lektorem kursu.
Wszystkie chętne osoby proszę o zapisywanie się 
u sołtysa pod nr. telefonu 605 746 103 
Zachęcam do skorzystania 
Pozdrawiam
Sołtys Kobylnicy
Grażyna Orpińska
 

PODŁĄCZ SIĘ DO SIECI KANALIZACYJNEJ NA SPECJALNYCH WARUNKACH

 

Informujemy, że firma AQUANET SA przedłużyła termin obowiązywania oferty promocyjnego podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej za 1 785,00 zł brutto do dnia 30.04.2016r.

Propozycja skierowana jest do konsumentów, których posesja jest zabudowana i użytkowana, oraz nie jest podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej eksploatowanej przez AQUANET i nie ma wybudowanego przyłącza ze studnią, a jednocześnie istnieje techniczna możliwość bezpośredniego grawitacyjnego podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, za wyjątkiem działek zlokalizowanych w rejonie sieci wybudowanych w ramach projektu inwestycyjnego realizowanego przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka.

Cena na realizację podłączenia obejmuje: uzyskanie warunków przyłączenia, projektu, uzyskanie wymaganych decyzji i uzgodnień, budowę podłączenia łącznie z odtworzeniem nawierzchni w pasie drogowym oraz niezbędnym zagęszczeniem terenu na nieruchomości, odbiór techniczny oraz inwentaryzację geodezyjną.

Cena, o której mowa powyżej, może ulec zmianie w następujących przypadkach

  • jeżeli wykonanie odcinka instalacji od studni na przyłączu kanalizacyjnym do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w nieruchomości będzie wymagało montażu dodatkowej lub dodatkowych studni kanalizacyjnych, właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty dodatkowo 615,00 zł brutto za każdą studnię;
  • jeżeli odcinek instalacji od studni do instalacji wewnętrznej okaże się dłuższy niż 30 mb, w takim przypadku cena za wykonanie podłączenia zostanie powiększona o 50,00 zł brutto za każdy kolejny pełny metr bieżący powyżej 30 mb;
  • gdy ze względu na ukształtowanie terenu brak będzie możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej, zostanie przygotowana indywidualna oferta cenowa.

Ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie faktury po wykonaniu robót. W związku z tym nie będą pobierane jakiekolwiek zaliczki.

Możliwość zakwalifikowania nieruchomości do promocyjnego podłączenia, upływa z dniem 30.04.2016 roku (nie dotyczy klientów, którzy podpisali już zlecenie na wykonanie podłączenia).

Więcej informacji:

· telefon 603-601-069, poniedziałek – piątek w godzinach 8-16, w przypadku braku kontaktu pod ww. numerem telefonu, telefon 618-359-208.

· www: www.aquanet.pl/promocyjne-przylaczenia,511

 

źródło :  www swarzedz.pl

   ZAMIAST  FISKUSOWI  PRZEKAŻ  HARCERZOWI

 
          Prosimy o przekazanie 1 %  z  Państwa podatku  dla  
          zuchów i harcerzy z Ośrodka  ZHP  w Kobylnicy.  
         To nic nie kosztuje, wystarczy wpisać nr. KRS  0000266321  
         wpisując  Cel  szczegółowy 1%  :  Ośrodek  ZHP  Kobylnica.
         Będziemy bardzo wdzięczni za Państwa wsparcie  działalności 
         programowej naszych zuchów i harcerzy.
         Z harcerskim pozdrowieniem
                 -  CZUWAJ –
         Komendantka  Ośrodka  ZHP  Kobylnica

16.02.16 11:38
INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU „RODZINA 500 +”

 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz uprzejmie informuje, iż jednostką odpowiedzialną za realizację Programu „Rodzina 500 +” w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na terenie Miasta i Gminy Swarzędz będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu ul. Poznańska 25.

Wniosek o świadczenie będzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. Organ wyda decyzję i wypłaci pieniądze w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Pierwsza wypłata świadczeń ma nastąpić do końca czerwca 2016 r., ze spłatą od kwietnia 2016 r., bez względu czy wniosek zostanie złożony w kwietniu, maju czy do 10 czerwca. W przypadku złożenia wniosku po 10 czerwca br. wypłata świadczeń przysługujących za kwiecień, maj, czerwiec nastąpi w terminie do 31 lipca br.

W przypadku złożenia wniosku od 1 lipca 2016 r., prawo do świadczeń będzie przysługiwać bez spłaty od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało po złożeniu wniosku na każde drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Na pierwsze dziecko świadczenie będzie przysługiwało jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł. jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1200 zł.

Więcej informacji można będzie uzyskać na stronie www.swarzedz.pl lub www.opsswarzedz.pl, w zakładce Rodzina 500 +, gdzie będą na bieżąco umieszczane informacje, lub telefonicznie pod numerem 61 651 26 50.

Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 
Marian Szkudlarek

Źródło   www.swarzedz.pl

 

 

Uwaga Rodzice
Sołtys i Rada Sołecka Kobylnicy 
na zakończenie półkolonii w dniu 30 stycznia (sobota) 
organizuje Balik Przebierańców dla dzieci. 
Na balik zapraszamy również dzieci, które ukończyły 3 latka i więcej.
W celach organizacyjnych prosimy o zgłoszenia dziecka 
u Sołtysa pod nr. tel. 605 746 103
Sołtys Kobylnicy Grażyna Orpińska

   
Powiat Poznański w porozumieniu z Gminą Swarzędz 
od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadanie polegające 
na udzielaniu bezpłatnej pomocy prawnej.
Dla kogo ?
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz edukacji prawnej (Dz. U. Poz. 1255) z pomocy mogą skorzystać osoby:
- które mają przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy
  z  dnia z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 
  oraz z 2015 r. poz. 693 ) i wobec których nie wydano decyzji o zwrocie 
  należnie pobranego świadczenia.
- które, posiadają Kartę Dużej Rodziny
- które, uzyskały zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących 
  ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
- które, posiadają ważną legitymację weterana 
- które, nie ukończyły 26 lat
- które, ukończyły 65 lat
- które, w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej 
  znalazły się w sytuacji zagrożenia bądź poniosły straty.
 
Dyżury prawnika odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu ul. Poznańska 25 w godzinach 13,oo – 17,00 bez konieczności wcześniejszego umawiania się.
 
Dla pozostałych mieszkańców Gminy Swarzędz nie spełniających wyżej wymienionych kryteriów 
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz organizuje bezpłatne porady prawne w każdą pierwsza środę miesiąca
w godzinach od 10,oo – 11,oo w siedzibie urzędu ul. Rynek 1 po wcześniejszym umówieniu się. 
Zapisy w Biurze Obsługi Interesanta na parterze lub telefonicznie pod nr. tel. 61 6510714
 
Źródło: www.swarzedz.pl