Szanowni Mieszkańcy
Jest możliwośc skorzystania z dofinansowania na wymianę pieców z budżetu Gminy 
oraz ze środków Wojewudzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Wszystkie szczegóły podane są na poniższych plakatach.
Grażyna Orpińska
Sołtys Kobylnicy
 

Szanowni mieskańcy bardzo ważna wiadomość, proszę zapoznać się z informacją podaną w poniższym artykule.

09.01.20

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Swarzędz! Niniejszym informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r., poz. 2010), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli formularza zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków winni zrobić to niezwłocznie, nie później niż do 31.01.2020 r. Druk zgłoszenia dostępny jest TUTAJ, w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 lub w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Poznańska 25, pok. 214.

Każdy właściciel nieruchomości, na którego posesji znajduje się zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, ma obowiązek zawarcia umowy z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Swarzędz. Umowa może zostać zawarta z kilkoma przedsiębiorcami jednocześnie. Przypominamy o obowiązku posiadania dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych lub osadów (rachunki, faktury vat, które powinny zawierać: dane przedsiębiorstwa odbierającego nieczystości, dane właściciela nieruchomości oraz informacje

w jakiej ilości zostały odebrane nieczystości ciekłe).

Informujemy, że od marca 2020 r. będą odbywały się wzmożone kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podczas kontroli sprawdzane będą umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie.

Za brak umowy oraz za brak dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych

lub osadów (rachunki, faktury vat) na właściciela nieruchomości może zostać nałożony mandat karny.

wiadomość podana za stroną UMiG Swarzędz

Szanowni Pasńtwo.
Niech Nowy Rok zabłyśnie dla Was tęczy kolorami
Niech przyniesie Wam  szczęście i uśmiechów moc
Niech zostanie na 12 miesięcy z Wami
Nie tylko w tę Sylwestrową noc.
Do Siego 2020 Roku 
życzy 
Sołtys i Rada Sołecka Kobylnicy
 
 

Radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia 
życzy Sołtys Grażyna Orpińska 
i Rada Sołecka Agnieszka Maciejowicz, Malgorzata Gąsiorowska,
Artur Glapka,Piotr Kałużny, Przemysław Stachowiak,
Piotr Wantowski, Mariusz Wyskiel.
 
 

 Od 1 stycznia 2020 roku pomoc doraźna dla mieszkańców gminy Swarzędz.

 

W konkursie ogłoszonym przez NFZ wyłoniona została przychodnia, która od 1 stycznia 2020 r.  świadczyć będzie mieszkańcom gminy Swarzędz pomoc doraźną w godzinach nocnych i w dni świąteczne w Swarzędzu przy ul. Kórnickiej 75.

 

Pomóżmy naszym małym mieszkańcom Jadzi i Wojtkowi 
w uzbieraniu pieniędzy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
Szczegóły na ulotce
 

Jak co roku Rada Sołecka Kobylnicy zorganizowała dla mieszkańców Koncert Wigilijny. 
Tym razem spotkaliśmy się 15 grudnia w hotelu Ossowski, by razem z zaproszonymi gośćmi 
wysłuchać polskich i zagranicznych kolęd w wykonaniu dziecięcego zespołu wokalnego działającego 
przy świetlicy wiejskiej w Kobylnicy oraz zaprzyjaźnionych muzyków, którzy do śpiewania kolęd 
zachęcili całą zgromadzoną publiczność.
Przy dźwiękach kolęd i słodkim poczęstunku mieszkańcy naszego sołectwa spędzili to niedzielne popołudnie.
 

12 grudnia w świetlicy wiejskiej w Kobylnicy odbyły się długo wyczekiwane przez dzieci Mikolajki.
Jak co roku dzieci mogły uczesticzyć w przedstawieniu teatralnym wprowadającym w nastrój świąteczy.
Tym razem dzieci odwiedził pan Willy Wonka ze swoją fabryką czekolady w której działy sie różne
dziwne rzecy i zaproponował, aby tegoroce święta były bez słodycy.
Mali widzowie nie wyrazili jednak na to zgody i reagowali bardzo żywiołowo.
Na zakończenie pojawił się Święty Mikołaj, który obdarował dzieci słodyczami.
 

W sobotę 7 grudnia 2019 roku w Klubie Seniora w Kobylnicy gościliśmy delegację z Finlandii. 
Fińskiej delegacji towarzyszyli pracownicy Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” na czele 
z panią dyrektor  Małgorzatą Blok. Swoją obecnością zaszczyciła nas również pani Agnieszka Maciejowicz 
wicedyrektor Swarzędzkiego OPS. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń obu gryp senioralnych, 
nawiązania znajomości, a w przyszłości współpracy między seniorami z Kobylnicy i seniorami z Fińskiej Rieska. 
O tym jak  sympatyczne i przyjacielskie było to spotkanie może świadczyć fakt,że miało  trwać jedną godzinę, 
a przedłużyło się do dwóch i pół godziny.
G.O.

 
Tradycyjnie już od wielu lat mieszkańcy Kobylnicy rozświetlają uroczyście choinkę.
Tym razem spotkaliśmy się 5 grudnia 2019 roku na placu rekreacyjnym, 
aby  przy dźwiękach Kolęd i Pastorałek na choince zapaliło się setki kolorowych lampek. 
Oczywiście nie mogło zabraknąć Świętego Mikołaja, który przechadzał się po placu
i rozdawał dzieciom słodycze.