Władze Gminy Swarzedz nie śpią, robią wszystko żeby rozwiązać problem komunikacyjny  na naszym terenie. Proszę mieszkańców Kobylnicy o zapoznanie się z informacją.

Problemy z przejazdem przez tory kolejowe w Kobylnicy - trwają starania o bezkolizyjne skrzyżowanie

15.05.19

Wśród największych, wymagających rozwiązania, problemów komunikacyjnych w gminie Swarzędz wymieniana jest zwykle sprawa przejazdu przez tory kolejowe w Kobylnicy. Przed często zamykanym przejazdem na ul. Swarzędzkiej (droga powiatowa) oraz od strony ul. Poznańskiej (dawna droga krajowa nr 5, obecnie droga wojewódzka nr 194) kierowcy czekać muszą stanowczo za długo, co stanowi dużą uciążliwość. Władze Gminy Swarzędz podejmują starania, aby w tym miejscu stworzyć skrzyżowanie bezkolizyjne, co byłoby rozwiązaniem najbardziej funkcjonalnym i zapewniającym największe bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Koszty takiej inwestycji, szacowane na wiele milionów złotych, przekraczają jednak możliwości budżetu Swarzędza. Problem może zostać rozwiązany jedynie we współpracy Gminy Swarzędz z zarządcami dróg (samorządy powiatu i województwa) oraz władzami kolei. Takie wspólne działanie zostało podjęte i powstała szansa na uzyskanie wsparcia z ogromnej puli pieniędzy przeznaczanych na inwestycje przez PKP. Na razie nie jest to jeszcze pewne, ale można mieć nadzieję, że się uda.

Co wiemy dotychczas? Oto najważniejsze punkty historii naszych starań.

2017 r.:

► Zadanie pt. „Budowa bezkolizyjnego przejazdu kolejowego na linii kolejowej nr 354 Poznań Wschód - Skandawa, wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2407P ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy" zostało uznane za priorytetowe i jako jedno z czterech ujęte wśród propozycji zgłoszonych przez Zarząd Dróg Powiatowych do Zarządu PKP PLK S.A. w Warszawie, w celu umieszczenia go w programie „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III".

► W celu aplikowania o środki finansowe zostało zlecone opracowanie koncepcji projektowej dla tego zadania.

2018 r.:

► W marcu 2018 r. na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu opracowany został „Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu pod linią kolejową 353 Poznań Wschód - Skandawa wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej 2407P - ul. Swarzędzkiej w m. Kobylnica"(przedstawiamy go na załączonej ilustracji). Budżet Gminy Swarzędz partycypował w kosztach tego opracowania, przekazując Powiatowi Poznańskiemu 75.000 zł w pomocy finansowej.

► Projekt ten został wsparty przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań w wystąpieniu do Prezesa PKP PLK S.A z 30.01.2018 r.

► Program pt. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III" PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uruchomiły w 2018 roku, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020, jako projekt inwestycyjny, stwarzający możliwość współpracy z zarządcami dróg w zakresie współfinansowania inwestycji drogowych, obejmujących likwidację przejazdów kolejowo-drogowych w zamian za budowę skrzyżowań bezkolizyjnych. Jego celem jest wsparcie realizacji projektów samorządowych powiązanych z infrastrukturą kolejową.

► PKP PLK S.A. w połowie 2018 roku przeprowadziły analizę wielokryterialną wstępnych koncepcji przekazanych przez zarządców dróg ubiegających się o udział w projekcie i dokonały wyboru zadań, które planują realizować z jednostkami samorządowymi w Etapie III, w ramach dostępnej puli środków .

Koncepcja budowy skrzyżowania bezkolizyjnego w Kobylnicy została zakwalifikowana do ewentualnej realizacji, poprzez umieszczenie jej na liście rezerwowej, o czym Zarząd PKP PLK S.A. poinformował Starostę Poznańskiego pismem z dnia 13.07.2018 r., zaznaczając jednocześnie, że w przypadku „uwolnienia" środków finansowych wybierane będą najlepiej przygotowane zadania z tej listy.

2019 r.:

► Władze Gminy Swarzędz w ścisłej współpracy z Powiatem Poznańskim cały czas podejmują starania o uzyskanie dofinansowania dla tej inwestycji. Wykorzystywane są wszelkie możliwości, w tym pomoc parlamentarzystów. W ostatnim czasie, podczas wizyty w Swarzędzu, sprawą poważnie zainteresował się m.in. poseł Bartłomiej Wróblewski i zadeklarował osobiste podjęcie rozmów z władzami PKP.

Czekając na dalszy rozwój sytuacji i pozytywne informacje, obiecujemy informować Państwa o nich na bieżąco.

Wiadomośc podana za stroną UMiG Swarzędz

 

Proszę mieszkańców o zapoznanie się z dokumentem.

Raport o stanie Miasta i Gminy Swarzędz za rok 2018

09.05.19

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminy z 8 marca 1990 roku (tekst jednolity z 19 marca 2019 roku Dz. U. z 2019 r., poz. 506), Burmistrz w terminie do 31 maja każdego roku przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport ten, obejmujący podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego, jest już dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej: Raport o stanie Miasta i Gminy Swarzędz

/mw/

 

Wiadomość podana za stroną UMiG Swarzędz

11 maja br. Seniorzy z Klubu Seniora w Kobylnicy wybrali się na wycieczkę do Torunia.
Toruń przywitał ich pięknym słonecznym dniem.  Seniorzy mieli okazje zobaczyć i zwiedzać 
Ratusz Staromiejski, Pomnik Mikołaja Kopernika, Dom Mikołaja Kopernika, Krzywą Wieżę, 
Pomnik Flisaka, gdzie koniecznie musieliśmy przywitać się z żabkami, Mury Obronne oraz 
ciekawe kamienice na Starym Rynku i Kościoły na Starówce.
Niesamowite wrażenie zrobiło na seniorach zwiedzanie Centrum Astronomii Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, które jest największym ośrodkiem astronomii obserwacyjnej w Polsce i obejmuje 
Katedrę Astronomii i Astrofizyki oraz katedrę Radioastronomii. 
Mieli też okazję zobaczyć największy teleskop ( zwierciadlany) w Polsce oraz dwa radioteleskopy, 
z których jeden jest największy w naszej części Europy.
G.O.
 
 
 

 
W sobotnie przedpołudnie 23 marca mieszkańcy Kobylnicy spędzili w miłej atmosferze witając Wiosnę. 
Barwny korowód wyruszył sprzed dworca PKP, przeszedł ulicami Kobylnicy i dotarł na nowo wybudowany
plac integracyjny aby wspólnie powitać Wiosnę.Panowie z Rady Sołeckiej przygotowali ognisko 
na którym piekliśmy kiełbaski,słuchaliśmy wiosennej muzyki, a dzieci świetnie sie bawiły.
 
 
 
 
 
 

16 marca br. w świetlicy wiejskiej w Kobylnicy odbyło się "Spotkanie Pokoleń"
zorganizowane przez Radę Sołecką z okazji Dnia Kobiet. Podczas imprezy mogliśmy 
posłuchać piosenek w wykonaniu dziecięcego zespołu wokalnego działającego 
przy świetlicy wiejskiej w Kobylnicy pod kierunkiem pani Agnieszki Nobik, 
oraz specjalnie przygotowanego występu Panów,którzy wykonali utwór pod tytułem "SEKSAPIL".
Nie mam wątpliwości, że w Kobylnicy narodził się nowy KABARET i będzie miał duże powodzenie.
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i wesołej atmosferze.
Poniżej krótka fotorelacja ze spotkania.
Sołtys Kobylnicy

Wiatrakowa w Kobylnicy - uwaga na utrudnienia

12.03.19

Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k. informuje, iż z dniem 13.03.2019r. rozpoczną się roboty budowlane związane z przebudową ul. Wiatrakowej w Kobylnicy. W pierwszym etapie nastąpi zamknięcie dla ruchu pojazdów ul. Wiatrakowej na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Poprzecznej, a wraz z postępem robót zostanie zamknięty następny odcinek od ul. Poprzecznej do torów kolejowych. Możliwy będzie tylko utrudniony dojazd do posesji ze względu na prowadzone głębokie wykopy związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Roboty budowlane będą prowadzone sukcesywnie przez okres ok. 3 miesięcy od ul. Poznańskiej w kierunku torów kolejowych. W związku z powyższym prosimy o nieparkowanie pojazdami na ul. Wiatrakowej od godz. 8.00 dnia 13.03.2019r.. Mieszkańcy ul. Wiatrakowej będą przez Wykonawcę na bieżąco informowani o powstających utrudnieniach związanych z dojazdem do posesji. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Oto PLAN SYTUACYJNY.

/nad/

* * *

Ul. Wiatrakowa w Kobylnicy zostanie przebudowana na 270-metrowym odcinku od ul. Poznańskiej do torów kolejowych. Powstanie tam pieszojezdnia z betonowej kostki brukowej, będzie też próg spowalniający. Najpierw wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, a dodatkowo - brakujące przyłącza wodno-kanalizacyjne, kanalizacja teletechniczna oraz oświetlenie. Inwestycja ma zakończyć w czerwcu br. Koszt to 750 tys. zł.

/mw/

Wiadomość podana za stroną UMiG Swarzędz

Od końca stycznia w sołectwach Gminy Swarzędz odbywają się wybory sołtysów i rad sołeckich 
nowej kadencji (2018-2023).W dniu 18 lutego odbyło sie zebranie wiejskie w Kobylnicy na którym
mieszkańcy wybrali ponownie na sołtysa panią Grażynę Orpińską oraz Radę Sołecką wzmocnioną o dwuch 
nowych członków.
 

Władze Sołectwa Kobylnica (Kadencja 2018-2023)

Sołtys:

Grażyna Orpińska, ul. Południowa 15, tel. 605 746 103

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.kobylnica.info

Rada Sołecka:

  • Piotr Wantowski
  • Agnieszka Maciejowicz
  • Mariusz Wyskiel
  • Małgorzata Gąsiorowska
  • Przemysław Stachowiak
  • Artur Glapka
  • Piotr Kałużny

Na obszarze sołectwa Kobylnica leżą dwie wsie: Kobylnica oraz Katarzynki. Łączna liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2018 wynosiła 1593, w tym 806 kobiet.

Liczba stałych mieszkańców wsi Kobylnica na dzień 31.12.2018:

1533, w tym 772 kobiet.

Liczba stałych mieszkańców wsi Katarzynki na dzień 31.12.2018:

60, w tym 34 kobiety.

Sołectwo jest aktywnym członkiem programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

 

e-dowody od 4 marca

04.03.19

Szanowni Państwo! Od 4 marca 2019 r. będzie można ubiegać się o dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Nie zmieniają się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – nadal będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo oraz uprawni do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży. Dodatkowo e-dowód będzie bezpiecznym narzędziem, które ma umożliwić:

- uwierzytelnienie się w e-usługach

- podpisywanie dokumentów elektronicznych

- korzystanie z automatycznych bramek granicznych (np. na lotniskach)

- komunikację obywatela z: administracją publiczną, służbą zdrowia, podmiotami komercyjnym.

Więcej informacji znajdą Państwo w ULOTCE.

UWAGA!

W związku z wdrożeniem od 4 marca 2019 r. dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, w dniu 1 marca 2019 r. nastąpi przerwa techniczna od godziny 11³º z uwagi na techniczne prace serwisowe. Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin otwarcia urzędu, w Wydziale Spraw Obywatelskich UMiG w Swarzędzu (ul. Poznańska 25) nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz wydania spersonalizowanego dowodu.

Wiadomośc podana za stroną UMiG Swarzędz

Wystawa poświęcona rzemiosłu stolarskiemu

04.03.19

Od 12 marca, w ramach obchodów Święta Patrona Miasta św. Józefa, Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki zaprasza do zwiedzania ekspozycji poświęconej twórczości w drewnie. Prezentowany będzie fragment bogatej kolekcji tradycyjnych narzędzi stolarskich Zbigniewa Staniszewskiego. Wystawę uświetnią obrazy wykonane techniką intarsji przez uczestników warsztatów organizowanych przy Ośrodku Kultury pod kierunkiem Jana Kułakowskiego. Wernisaż odbędzie się 14 marca, o godzinie 19:30. Wystawa potrwa do 7 kwietnia. Serdecznie zapraszamy!

/jmdk./

Wiadomość podana za stroną UMiG Swarzędz