Działalność świetlicy wiejskiej w Kobylnicy oparta jest na prowadzeniu stałych zajęć dla dzieci i seniorów oraz organizowaniu imprez integracyjnych i kulturalnych dla mieszkańców.
 
Zajęcia prowadzone w świetlicy uwzględniają zainteresowania uczestników i prowadzone są w następujących sekcjach.
 
•zajęcia plastyczne dla dzieci odbywają się w każdy wtorek od godziny 17,oo do 19,oo
Podczas zajęć plastycznych dzieci rozwijają swoje zdolności manualne i estetyczne, kształtują wrażliwość na piękno, poznają różne techniki artystycznego wyrazu.
 
•zajęcia wokalne dla dzieci odbywają się w każdą środę od godziny 17,oo do 19,oo
Działalność zespołu wokalnego pozwala na rozwój młodych talentów, poznać kulturę muzyczną, kształtować rozwój charakteru poprzez stawianie wyzwań oraz wzbogacić osobowość dziecka.
 
•zajęcia z seniorami odbywają się w każdy czwartek od godziny 17,oo  do  19,oo
Spotkania z seniorami umożliwiają im odpowiednią dawkę kultury, rozrywki, zajęć manualnych, zajęć ruchowych oraz stwarzają szerokie możliwości samorealizacji współczesnego Seniora.
 
Zapraszam na nasze zajęcia wszystkich tych, którzy chcą spędzić aktywnie swój wolny czas.