Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

22.08.16

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020

Zapraszamy mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Trakt Piastów, którzy planują rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej i chcieliby otrzymać dofinansowanie w ramach realizacji tych operacji, poprzez złożenie wniosku do LGD "Trakt Piastów", na spotkanie dla osób zainteresowanych z terenów wiejskich gminy Swarzędz.

Spotkanie odbędzie się 20.09.2016 o godz. 17.00 w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14 (wjazd od ul. Jesionowej.

W programie:

• warunki przyznania pomocy w ramach realizacji LSR,

• zmiany kryteriów wyboru,

• prezentacja formularzy wniosków,

• doradztwo indywidualne.

wiadomiść podana za stroną www. swarzędz.pl

W ramach „Akcji Lato 2016” Sołectwo Kobylnica zorganizowało na świetlicy wiejskiej półkolonie dla dzieci. 
Półkolonie odbywały się w terminie od 1 do 12 sierpnia z których, skorzystało 45 dzieciaków w wieku od 5 do 13 lat. Jak co roku program półkolonii był bardzo atrakcyjny. Dzieci uczestniczyły w zajęciach głównie wyjazdowych. 
Pierwszy dzień był dniem sportu oraz zabaw na boisku sportowym, dzieci odwiedziły również OSP w Kobylnicy. Następne dni dzieci spędziły w  Caskader Parku, na pontonach, na kolejce górskiej, na basenie, 
odbyły rejs statkiem po Warcie, odwiedziły unikalną wystawę Machin Oblężniczych z pokazem w Pobiedziskach jak również obejrzały film o niepoprawnym Wiewiórze w pogoni za orzeszkiem, który zostaje wystrzelony w kosmos. Dzieci spotkały  również  Koziołki na Poznańskim Rynku i bawiły się na interaktywnych placach zabaw na Malcie. Wszystkie te atrakcje dla dzieci były finansowane z Funduszu Sołeckiego oraz z dofinansowania UMiG Swarzędz. Dziękuję instruktorom z Ośrodka ZHP Kobylnica, którzy jak co, roku nie zawodzą i wspaniale pracują z dziećmi podczas trwania wakacji. Dziękuje władzom UMiG Swarzędz za umożliwienie nieodpłatnych przejazdów komunikacją Swarzędzką i dofinansowanie naszych półkolonii.Podziekowania składam również pani Ewie Czajka za ufundowanie cukierków dla dzieci i panu Jakubowi Laube, który opowiadał dzieciom o pracy strażaków.
Sołtys Kobylnicy
Grażyna Orpińska
 
 

Opowiedz o swojej mobilności - ankieta online!

27.07.16

Stowarzyszenie Metropolia Poznań udostępniło ankiety online dla mieszkańców Metropolii oraz dla przedstawicieli przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych działających na jej terenie. Ankiety pomogą w przygotowaniu wspólnego dla wszystkich samorządów zrzeszonych w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025" (PZMM). Nowy dokument będzie służył kreowaniu optymalnych zmian w transporcie i komunikacji w Metropolii Poznań, czyli na terenie Miasta Poznania, gmin Powiatu Poznańskiego oraz w gminach Oborniki, Skoki, Szamotuły i Śrem.

Wszystkich zainteresowanych tematem mobilności miejskiej na obszarze Metropolii Poznań prosimy o wypełnienie ankiety na stronie www.mobilnosc.metropoliapoznan.pl do dnia 15 sierpnia 2016. Ankieta stwarza możliwość wyrażenia własnych preferencji i potrzeb związanych m.in. ze zbiorową komunikacją publiczną, bezpieczeństwem ruchu drogowego, a także najczęściej stosowanymi środkami transportu.

Ankiety są w pełni anonimowe, a udostępnione informacje prezentowane będą jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

/nad/

Wiadomość za pośrednictwem strony www.Swarzędz.pl

Szanowni mieszkańcy poniższy komunikat przekazuję za pośrednictwem UMiG Swarzędz. 
Jest to bardzo ważna sprawa dotycząca naszej miejscowości,zachęcam Państwa do wypełnienia ankiety 
i przesłania do Urzędu lub przekazania Sołtysowi.
Pozdrawiam
Sołtys Kobylnicy
Grażyna Orpińska
Niskoemisyjna mobilność miejska w Swarzędzu - zadeklarujmy poparcie!
30.05.16
Szanowni Państwo,
dynamiczny rozwój naszej Gminy powoduje wzrost codziennej mobilności mieszkańców, 
a tym samym zwiększony ruch komunikacyjny.
Swarzędz stanął przed następującymi wyzwaniami: 
występowanie zatorów komunikacyjnych, pogorszenie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym, 
negatywne oddziaływaniem ruchu samochodowego na środowisko, w tym zanieczyszczenie klimatu. 
Podejmujemy działania związane z tworzeniem lepszego lokalnego środowiska życia. 
Rozwiązaniem jest stworzenie warunków dla rozwoju niskoemisyjnej mobilności miejskiej 
mającej istotne znaczenie dla Państwa w dojazdach m.in. do pracy lub szkół.
Stąd też, planujemy aplikować o środki finansowe w ramach funduszy unijnych 
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 
na dofinansowanie realizacji funkcjonalnych, zintegrowanych węzłów przesiadkowych 
przy dworcach kolejowych w Swarzędzu oraz Kobylnicy. 
Zakres inwestycji obejmował będzie budowę stanowisk autobusowych z informacją pasażerską, 
parkingów typu park & ride, bike & ride oraz kiss & ride. 
Projekty zakładają zakup niskoemisyjnych autobusów (spełniających normę EURO 6), 
a także modernizację bazy transportowej w Garbach.
Efekty planowanych przedsięwzięć mają zachęcić Państwa do korzystania z bezpiecznego i funkcjonalnego 
transportu publicznego (autobusowego i kolejowego), rowerowego, a także ruchu pieszego. 
Pozytywne oddziaływanie projektów będzie dotyczyło wszystkich mieszkańców Swarzędza.
Zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie poparcia dla powyższej inicjatywy 
dotyczącej rozwoju mobilności miejskiej na terenie naszej Gminy w formie załączonej deklaracji.
Łączę wyrazy szacunku
Marian Szkudlarek
/Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz/http://www.swarzedz.pl/…/Pliki_info…/Deklaracja_poparcia.pdf
 
 

 

Zapraszamy wsystkie dzieci z rodzicami
na boisko przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy.
Będzie się działo, będzie wesoło, 
będzie wiele niespodzianek.
Sołtys i Rada Sołecka Kobylnicy
Dyrekcja i Rada Rodziców SP w Kobylnicy

 

SZANOWNI  MIWSZKAŃCY
 
SOŁTYS  WSI  KOBYLNICA
ZAPRASZA NA  ZEBRANIE  WIEJSKIE
W  DNIU  30 MAJA  2016  ROKU  O  GODZ. 19,oo
DO  ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ   W  KOBYLNICY
(budynek  Remizy Strażackiej)
 
Porządek  zebrania
 
1.Otwarcie zebrania i powitanie Władz Miasta i Gminy Swarzędz
2.Sprawdzenie prawomocności obrad.
3.Sprawozdanie Sołtysa z realizacji zadań.
4.Przyjęcie rezygnacji członka Rady Sołeckiej
5.Uzupełnienie składu Rady Sołeckiej
6.Informacja Pana Burmistrza na temat inwestycji prowadzonych w Sołectwie Kobylnica
7.Budżet  Obywatelski na 2017 rok.
8.Sprawy  bieżące
 
Sołtys  wsi  Kobylnica
Grażyna  Orpińska
 

Szanowni Mieszkańcy Kobylnicy
w dniu dzisiejszym został złożony projekt 
do Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz na 2017 rok
Tytuł projektu : 
"BUDOWA INTEGRACYJNEGO PLACU SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA MIESZKAŃCÓW"
Drodzy Państwo składamy jeden projekt.
Będzie większa szansa pozyskania dodatkowych funduszy
na budowę placu rekreacyjnego, którego budowę już rozpoczęliśmy.
Mamy gotowy projekt wykonany nieodpłatnie przez mieszkankę Kobylnicy
panią architekt Magdalenę Gorczyca.
Głosowanie na złożone projekty z całej Gminy rozpocznie się
od 1 sierpnia br. i trwać bedzie do 30 września br.
Mam nadzieję, że w tym roku będzie większa mobilizacja naszych mieszkańców
w głosowaniu i bedziemy mogli cieszyć się z tak wspaniałego obiektu. 
Poniżej można zobaczyć jak będzie wyglądało nasze miejsce do wypoczynku i rekreacji.
Sołtys Kobylnicy
Grażyna Orpińska
 

 
Uwaga, Uwaga !!!!
Zapraszam wszystkie osoby zapisane na kurs j. angielskiego i j. niemieckiego 
w dniu 12 maja 2016 roku na godzinę 18,00 do świetlicy wiejskiej w Kobylnicy. 
Jesteśmy już podzieleni na grupy i spotykamy się z lektorami w celu ustalenia dni i godzin zajęć 
oraz podpisujemy umowy. 
Proszę aby przekazywać informację sobie wzajemnie.
Sołtys Kobylnicy
Grażyna Orpińska

UWAGA! 8 MAJA UTRUDNIENIA KOMUNIKACYJNE

28.04.16

W niedzielę, 8 maja, na terenie naszej gminy odbędą się dwie duże imprezy sportowe, które spowodują utrudnienia komunikacyjne.

► W związku z organizacją w Swarzędzu 5. edycji biegu "10km Szpot Swarzędz" w niedzielę, 8 maja wystąpią ograniczenia w kursowaniu autobusów:

» Linia 412 wyjazd ze Śródki 9:30, dojazd do os. Kościuszkowców i odjazd do Poznania w godzinach przystankowych os. Kościuszkowców czyli o 10:16,

» Linia 401 wyjazd ze Śródki 9:05, 9:40, 10:15 dojazd do tymczasowej "pętli" przy sklepie LIDL i odjazdy do Poznania w godzinach przystankowych ul. Polna, czyli o 9:45, 10:20, 11:00,

» Linia 405 wyjazd ze Śródki 8:50, 9:25, 10:00, 10:35, 11:15, dojazd do przystanku na ul. Przybylskiego na wysokości ul. Piaskowej (autobus zawraca na pętli za ul. Szumana) i odjazd do Poznania w godzinach przystankowych os. Cegielskiego czyli o 9:29, 10:04, 10:44, 11:19, 11:54,

» Linia 486 wyjazd z Siekierek Wlk godz. 9:28 dojazd do tymczasowej "pętli" przy sklepie LIDL, kursy do Siekierek Wlk o godz. 10:30 z tymczasowej "pętli" przy sklepie LIDL,

» Linia 492 wyjazd z Uzarzewa o godz. 9:18 dojazd do os. Kościuszkowców,

» Linia 493 wyjazd z Karłowic o godz. 9:47 dojazd do os. Kościuszkowców, planowy kurs z Rynku - odjazd z os. Kościuszkowców o godz. 10:06,

» Linia 491 kursy o 9:40 i 10:40 - odjazdy z os. Kościuszkowców i powrót na os. Kościuszkowców.

Ponadto nie będą realizowane następujące kursy:

» Linia 484 z Rynku o 9:55 i 11:09
» Linia 498 z Rynku o 11:05 i 11:50
» Linia 499 z os Kościuszkowców o 11:45

Tymczasowa organizacji ruchu na trasie biegu będzie funkcjonować w godz. od 09:00 do 12:00, z zastrzeżeniem, że ruch będzie sukcesywanie przywracany po przebiegnięciu ostatniego zawodnika. SPRAWDŹ TRASĘ BIEGU

W imieniu organizatora, przepraszamy za utrudnienia!

/ms/

► Tego samego dnia, 8 maja 2016, godzinach od 13.00 do ok. 14.30 nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu ul. Gnieźnieńskiej w Poznaniu oraz dawnej drogi krajowej nr 5 (ul. Gnieźnieńska w Bogucinie i Janikowie oraz ul. Poznańska w Kobylnicy). Powodem jest  impreza sportowa „Wings for Life World Run"

W związku z tym nastąpi zawieszenie wszystkich kursów linii 412 z Kobylnicy do Poznania oraz linii 492 z Kobylnicy do Uzarzewa:

»  kursy na linii 412 
- 13:25 z Poznań Śródka do Swarzędz Rynek - odbędzie się kurs z Kobylnicy do Swarzędz Rynek 
- 12:40 z Swarzędz Rynek do Poznań Śródka - odbędzie się kurs z Swarzędz Rynek do Kobylnicy

»  kursy na linii 492
- 13:15 z Kobylnicy do Uzarzewa
- 13:25 z Uzarzewa do Kobylnicy

W związku z utrudnieniami w rejonie Ronda Śródka w Poznaniu w godzinach 13.00 do 14.00, autobusy linii 401 i 405 mogą być opóźnione. Punktualność na linii 493 będzie zależna od sprawności funkcjonowania śluzy w ul. Poznańskiej w Kobylnicy na skrzyżowaniu z ul. Swarzędzką.

Organizatorem biegu jest Red Bull Polska, a producentem - Aorta Event Sp. z o.o.. Bieg jest współorganizowany przez Miasto Poznań.

W imieniu organizatorów, przepraszamy za utrudnienia.

/ms/

► Komunikat dotyczący imprezy sportowej „Wings for Life World Run" w dniu 8 maja 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że w związku z organizacją imprezy sportowej „Wings for Life World Run" w dniu 8 maja 2016 r., na terenie Gminy Swarzędz wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

Dnia 22.04.2016 r. odbyło się spotkanie z organizatorem przedmiotowej imprezy, tj. spółką AORTA EVENTS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowolipki 17/86, 00-151 Warszawa, na którym ustalono, że do projektu tymczasowej organizacji ruchu, który został zaopiniowany negatywnie przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz - zostaną wprowadzone zmiany.

Zgodnie z uwagami Burmistrza do projektu wprowadzono dodatkowe udogodnienia dla uczestników ruchu drogowego, celem minimalizacji utrudnień związanych z zaplanowaną imprezą sportową, tj.:

1. skrzyżowania zostaną objęte nadzorem służb porządkowych organizatora lub nadzorem Policji,

2. na skrzyżowaniach wprowadzono dodatkowe tablice z informacją dotyczącą trwającej imprezy.

Organizator biegu poinformował, że największe utrudnienia będą występowały na byłej drodze krajowej nr 5 oraz na drogach w relacji Kiszkowo-Poznań (droga nr 2407P oraz 2408P) w godzinach między 14.00 a 15.00.

Jednocześnie informujemy, że Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zaopiniował negatywnie termin imprezy sportowej „Wings for Life World Run", z uwagi na organizację w dniu 8.05.2016r. corocznej imprezy sportowej pod nazwą „5. Bieg 10 km Szpot Swarzędz".

/kz/

źeódło : swarzędz.pl

 
Zachęcam wszystkich mieszkańców Kobylnicy i okolicznych miejscowości
do wzięcia udziału w koncercie charytatywnym dla Nikoli. 
Nikola jest uczennicą Szkoły Podstawowej w Kobylnicy 
i boryka się z chorobą nowotworową. 
Otwórzmy swoje serca i zagrajmy dla Nikoli.
Szczegóły na plakacie.
Sołtys Kobylnicy
Grażyna Orpińska
 

JÓZEFINKI '2016 - SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

11.04.16 15:12

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszam na Józefinki '2016 - 30 kwietnia (sobota) oraz 1 maja (niedziela)! Józefinki to kontynuacja święta Patrona Gminy Swarzędz - św. Józefa. Po oficjalnych uroczystościach 19 marca przychodzi czas na wspólną wiosenną zabawę. Trudno już wyobrazić sobie swarzędzki „długi majowy weekend" bez Jarmarku Józefowego, kolejnego Spotkania Józefów, tradycyjnych potraw!

Tegoroczne Józefinki to przede wszystkim dwa dni wypoczynku, rozrywki, spotkań i zakupów na świeżym powietrzu. Dla nas wszystkich, naszych rodzin, przyjaciół, sąsiadów.

Wśród przygotowanych propozycji muzycznych są min. koncerty Janka Zielińskiego, zespołów Future Folk i Leszcze z Kacprem Kuszewskim oraz Biesiada Śląska w wykonaniu Mariusza Kalagi z zespołem.

Nie zabraknie oczywiście, wspomnianych wyżej, stałych punktów józefinkowego programu: Swarzędzkiego Spotkania Józefów, poczęstunku Strawą św. Józefa i Józefowym PlackiemCodziennie o godz. 12:00 rusza Jarmark św. Józefa - tym razem proponujemy dania regionalne oraz ciekawe rękodzieło.

Dla lubiących aktywne formy wypoczynku, rywalizację i niespodzianki przygotowany został kolejny Mebloberek - plenerowa gra miejska pod tajemniczą nazwą Agenci Zielonej Tarczy, a także Józefinkowy Samochodowy Rajd Flagi - 3 maja.

Dzieci serdecznie powitamy w dziecięcym Parku Zabaw z pokazami LEGO i mnóstwem innych atrakcji!

Drodzy Państwo - Józefinki to oryginalna impreza, z charakterystyczną, niepowtarzalną atmosferą. To dobry pomysł na ciekawy weekend dla tych, którzy w te wolne dni pozostają w domu oraz dla tych, którzy, być może, zrezygnują z wyjazdów zachęceni naszymi propozycjami!

Do zobaczenia na swarzędzkim rynku !

Marian Szkudlarek 
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

źródło www.swarzedz.pl

KOMUNIKACJA W CZASIE WEEKENDÓW MAJOWYCH

12.04.16 11:18

Informujemy, że w okresie zbliżających się długich weekendów majowych Swarzędzka Komunikacja Autobusowa będzie kursować wg następującego rozkładu jazdy:

30 kwietnia - 3 maja:

=> 30 kwietnia (sobota) - obowiązuje sobotni rozkład jazdy,
=> 1 maja ŚWIĘTO PRACY (niedziela) - obowiązuje świąteczny rozkład jazdy,
=> 2 maja (poniedziałek) - obowiązuje SOBOTNI rozkład jazdy,
=> 3 maja ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3-GO MAJA (wtorek) - świąteczny rozkład jazdy,

26 - 29 maja:

=> 26 maja BOŻE CIAŁO - obowiązuje świąteczny rozkład jazdy - w tym dniu mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w realizacji rozkładu jazdy związane z organizowanymi procesjami,
=> 27 maja (piątek) - obowiązuje rozkład jazdy jak dla dni ROBOCZYCH bez żadnych modyfikacji,
=> 28 maja (sobota) - sobotni rozkład jazdy,
=> 29 maja (niedziela) - świąteczny rozkład jazdy,

Za utrudnienia przepraszamy.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej organizowanej przez poznański ZTM udostępnimy po jego opublikowaniu na stronie ztm.poznan.pl.

/MS/

źródło www.swarzedz.pl