W sobotę 7 grudnia 2019 roku w Klubie Seniora w Kobylnicy gościliśmy delegację z Finlandii. 
Fińskiej delegacji towarzyszyli pracownicy Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” na czele 
z panią dyrektor  Małgorzatą Blok. Swoją obecnością zaszczyciła nas również pani Agnieszka Maciejowicz 
wicedyrektor Swarzędzkiego OPS. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń obu gryp senioralnych, 
nawiązania znajomości, a w przyszłości współpracy między seniorami z Kobylnicy i seniorami z Fińskiej Rieska. 
O tym jak  sympatyczne i przyjacielskie było to spotkanie może świadczyć fakt,że miało  trwać jedną godzinę, 
a przedłużyło się do dwóch i pół godziny.
G.O.