Władze Gminy Swarzedz nie śpią, robią wszystko żeby rozwiązać problem komunikacyjny  na naszym terenie. Proszę mieszkańców Kobylnicy o zapoznanie się z informacją.

Problemy z przejazdem przez tory kolejowe w Kobylnicy - trwają starania o bezkolizyjne skrzyżowanie

15.05.19

Wśród największych, wymagających rozwiązania, problemów komunikacyjnych w gminie Swarzędz wymieniana jest zwykle sprawa przejazdu przez tory kolejowe w Kobylnicy. Przed często zamykanym przejazdem na ul. Swarzędzkiej (droga powiatowa) oraz od strony ul. Poznańskiej (dawna droga krajowa nr 5, obecnie droga wojewódzka nr 194) kierowcy czekać muszą stanowczo za długo, co stanowi dużą uciążliwość. Władze Gminy Swarzędz podejmują starania, aby w tym miejscu stworzyć skrzyżowanie bezkolizyjne, co byłoby rozwiązaniem najbardziej funkcjonalnym i zapewniającym największe bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Koszty takiej inwestycji, szacowane na wiele milionów złotych, przekraczają jednak możliwości budżetu Swarzędza. Problem może zostać rozwiązany jedynie we współpracy Gminy Swarzędz z zarządcami dróg (samorządy powiatu i województwa) oraz władzami kolei. Takie wspólne działanie zostało podjęte i powstała szansa na uzyskanie wsparcia z ogromnej puli pieniędzy przeznaczanych na inwestycje przez PKP. Na razie nie jest to jeszcze pewne, ale można mieć nadzieję, że się uda.

Co wiemy dotychczas? Oto najważniejsze punkty historii naszych starań.

2017 r.:

► Zadanie pt. „Budowa bezkolizyjnego przejazdu kolejowego na linii kolejowej nr 354 Poznań Wschód - Skandawa, wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2407P ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy" zostało uznane za priorytetowe i jako jedno z czterech ujęte wśród propozycji zgłoszonych przez Zarząd Dróg Powiatowych do Zarządu PKP PLK S.A. w Warszawie, w celu umieszczenia go w programie „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III".

► W celu aplikowania o środki finansowe zostało zlecone opracowanie koncepcji projektowej dla tego zadania.

2018 r.:

► W marcu 2018 r. na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu opracowany został „Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu pod linią kolejową 353 Poznań Wschód - Skandawa wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej 2407P - ul. Swarzędzkiej w m. Kobylnica"(przedstawiamy go na załączonej ilustracji). Budżet Gminy Swarzędz partycypował w kosztach tego opracowania, przekazując Powiatowi Poznańskiemu 75.000 zł w pomocy finansowej.

► Projekt ten został wsparty przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań w wystąpieniu do Prezesa PKP PLK S.A z 30.01.2018 r.

► Program pt. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III" PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uruchomiły w 2018 roku, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020, jako projekt inwestycyjny, stwarzający możliwość współpracy z zarządcami dróg w zakresie współfinansowania inwestycji drogowych, obejmujących likwidację przejazdów kolejowo-drogowych w zamian za budowę skrzyżowań bezkolizyjnych. Jego celem jest wsparcie realizacji projektów samorządowych powiązanych z infrastrukturą kolejową.

► PKP PLK S.A. w połowie 2018 roku przeprowadziły analizę wielokryterialną wstępnych koncepcji przekazanych przez zarządców dróg ubiegających się o udział w projekcie i dokonały wyboru zadań, które planują realizować z jednostkami samorządowymi w Etapie III, w ramach dostępnej puli środków .

Koncepcja budowy skrzyżowania bezkolizyjnego w Kobylnicy została zakwalifikowana do ewentualnej realizacji, poprzez umieszczenie jej na liście rezerwowej, o czym Zarząd PKP PLK S.A. poinformował Starostę Poznańskiego pismem z dnia 13.07.2018 r., zaznaczając jednocześnie, że w przypadku „uwolnienia" środków finansowych wybierane będą najlepiej przygotowane zadania z tej listy.

2019 r.:

► Władze Gminy Swarzędz w ścisłej współpracy z Powiatem Poznańskim cały czas podejmują starania o uzyskanie dofinansowania dla tej inwestycji. Wykorzystywane są wszelkie możliwości, w tym pomoc parlamentarzystów. W ostatnim czasie, podczas wizyty w Swarzędzu, sprawą poważnie zainteresował się m.in. poseł Bartłomiej Wróblewski i zadeklarował osobiste podjęcie rozmów z władzami PKP.

Czekając na dalszy rozwój sytuacji i pozytywne informacje, obiecujemy informować Państwa o nich na bieżąco.

Wiadomośc podana za stroną UMiG Swarzędz